Mariusz Balcerek – Hercogs Vilhelms un Kurzeme Zviedrijas plānos 1616-1617 gadā

Mariušs Balcereks

Hercogs Vilhelms un Kurzeme Zviedrijas plānos 1616.-1617. gadā

s. 23-30

Ventspils Muzeja Raksti
Acta Historica Vindaviensia
VI

Ventspils 2009

 

Mamy przyjemność poinformować, że nasz kolega
dr Mariusz Balcerek opublikował swój kolejny artykuł
naukowy w wydawanym w Windawie na Łotwie czasopiśmie „Ventspils Muzeja Raksti – Acta Historica Vindaviensia”.

Tom VI czasopisma zawiera materiały, będące owocem międzynarodowej konferencji naukowej „Kurzemes un Zemgales hercogiste, lokālis, reģionālais un globālais”, jaka odbyła się w Windawie w listopadzie 2007 roku.

Artykuł ukazał się w języku łotewskim.

Autor analizuję plany, jakie snuli Szwedzi w stosunku do księcia Wilhelma
i Kurlandii w latach 1616 – 1617.

Księstwu Kurlandii przeżywało wówczas wewnętrzny kryzys będący następstwem mordu w Mitawie i usunięcia odpowiedzialnego za niego księcia Wilhelma przez polskiego króla Zygmunta III Wazę.

Zamieszanie w księstwie potęgował Wolmar Farensbach – gubernator Kurlandii,
który wszedł w układy z królem szwedzkim Gustawem II Adolfem.