Mariusz Balcerek, Paweł A. Jeziorski – Konferencja „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia”

Mariusz Balcerek
Paweł A. Jeziorski

Konferencja „Dawne Inflanty Polskie:
dziedzictwo i historia”

Zapiski Historyczne
Tom LXXVI – rok 2011
Zeszyt 2 – s. 153-161

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/

 

Dr Mariusz Balcerek wspólnie z dr Paweł Jeziorski opublikowali
w najnowszych „Zapiskach Historycznych” sprawozdanie
z międzynarodowej konferencji „Dawne Inflanty Polskie: Dziedzictwo i historia”.

Konferencja odbyła się w dniach 18-19 listopada 2010 roku
w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wzięli w niej udział historycy i literaturoznawcy z Łotwy i Polski.

 

Autorzy sprawozdania omówili główne tezy zaprezentowanych referatów:

 1. Prof. dr hab. Ēriks Jēkabsons, Czynnik polski w historii Łotwy: wątek inflancki
 2. Prof. dr hab. Ruta Kaminska, The Parish Church in Stolerowa in the Context of the 18th Century Art and Architecture Heritage in Polish Livonia
 3. Dr hab. Krzysztof Zajas – Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki
 4. Dorota Janiszewska-Jakubiak – Inflanty Polskie w pracach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Dr Paweł Bukowiec – Kresy – słowo po przejściach
 6. Dr Mirosław Jankowiak, Polacy Krasławia – historia i współczesność
 7. Dr Paweł Jeziorski, Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku
 8. Dr Anna Ziemlewska, Ryga w Rzeczypospolitej polsko – litewskiej (1581-1621). Stan badań
 9. Dr Mariusz Balcerek, Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627
 10. Prof. dr hab. Henrihs Soms, Reminiscences of Polish Livonia in Terra Mariana
 11. Prof. dr hab. Henryk Manteuffel, Obrazki ziemiańskich ostatków na Inflantach Polskich
 12. Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – Jan Barszczewski, Romuald Podbereski i fantastyczna Witebszczyzna
 13. Mgr Michał Laszczkowski – Życie studentów w Rydze na podstawie powieści M. Manteuffla „Statyści”, W. Baranowskiego „Gaudeamus” i F. Hoesicka „Dwaj przyjaciele”
 14. Dorota Krystyna Rembiszewska, Beata Biesiadowska – Magdziarz, Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy;
 15. Prof. dr hab. Dorota Samborska – Kukuć, Działalność literacka Platerów kombulskich
 16. Dr Krystyna Barkovska, „Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych“, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha
 17. Dr Agnieszka Durejko, Nieznana poezja Olgi Daukszty
 18. Dr Monika Michaliszyn, Recepcja polskiej kultury w czasopismach łotewskich okresu niepodległości Łotwy (1918-1940)
 19. Mgr Józef Steciński, Konserwacja obrazu olejnego na płótnie „Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową“ z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Krasławiu
 20. Ilze Jakuša-Kreituse, Conditions of formation of icon painting and the collections in Polish Inflanty; the development of the tradition