Dr Mariusz Balcerek – Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605

belka

militargeschichtzeitschrMariusz Balcerek

Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605

Militärgeschichtliche Zeitschrift

72 (2013) Heft 2

Herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

 

 

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

Dr Balcerek publikował już na Łotwie, tym razem jego najnowszy artykuł ukazał się w Niemczech w czasopiśmie wojskowo-historycznym, wydawanym przez Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry.

Artykuł Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605 poświęcony jest udziałowi wojsk Księstwa Kurlandii i Semigalii oraz powiatu piltyńskiego w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku.

Autor dokładnie opisuje odziały kurlandzkie, ich przybycie na pole bitwy,  ustawienie w szyku wojsk polsko-litewskich, udział Kurlandczyków w walce, siłę wojska kurlandzkiego, pochodzenie żołnierzy i skład armii księstwa, uzbrojenie wojska, zadania poszczególnych oddziałów, straty poniesione w bitwie, wynagrodzenie otrzymywane przez żołnierzy.

belka