Michał Boroch – Kościoły w Świeciu i okolicy – Zarys historii

 

Michał Boroch

Kościoły w Świeciu i okolicy
Zarys historii

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/153

Michał Boroch wnikliwie i z pasją prześledził dzieje kościołów w Świeciu.

W swojej monografii opisał:

  • kościół grodzki z 1198 roku
  • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Grucznie
  • kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Świętem
  • kościół dworski pw. św. Barbary w Sartowicach
  • kościół farny na Starym Mieście
  • kościół pw. św. Michała
  • kościół poklasztorny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • kościół poewangelicki pw. św. Andrzeja Boboli
  • kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Przechowie
  • kościół parafialny pw. św. Józefa na Mariankach

Autor przedstawił historię świątyń, architekturę i konstrukcję, dzwonnice i chóry, prezbiteria i zakrystie, wystrój i wyposażenie, zabytki, relikwie, ołtarze, obrazy, organy, krucyfiksy, monstrancje i kielichy mszalne, proboszczów i ich biografie.

Książkę uzupełniają kolorowe zdjęcia autorstwa Mirosława Sejkowskiego.