Michał Pszczółkowski – Architektura Włocławka w latach 1918-1939

Niebieski kształt otwartej książki. Napis : Michał Pszczółkowski  Architektura Włocławka w latach 1918-1939

 

 

Michał Pszczółkowski

Architektura Włocławka w latach 1918-1939

Wydawcy:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Księży Młyn Dom Wydawniczy

Włocławek-Łodź 2019

Sygnatura SIRr VIII/Wl-28

Dr hab. Michał Pszczółkowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest autorem wielu publikacji poświęconych historii architektury i ochronie zabytków.

Jest autorem dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej książek:

  • Architektura Włocławka w latach 1918-1939
  • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG
  • Bydgoszcz między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939
  • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945
  • Dwanaście kryształowych orłów : kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej
  • Stefan Narębski 1892-1966 : architekt, konserwator, profesor
  • Toruńska architektura XX wieku

Rozprawa „Architektura Włocławka w latach 1918-1939” poświęcona jest latom międzywojennym, kiedy to Włocławek był największym powiatowym miastem województwa mazowieckiego i przeżywał dynamiczny rozwój.

Miasto zaczęło silnie się modernizować i kroczyć ku nowoczesności.

Rozwój ten znalazł swój wyraz również w strukturze miasta, jego przestrzeni i architekturze.

Włocławek stopniowo wypełniał się zabudowa modernistyczną.

Zwraca uwagę dbałość o wysoki poziom i stylistykę realizowanych obiektów.

Autorami projektów byli uznani warszawscy architekci.

Architektura międzywojennego Włocławka ma wysoką wartość historyczną, artystyczną i naukową.

Monografia podzielona została na siedem rozdziałów:

Rozdział I – Spuścizna zaborów

Rozdział II – Uwarunkowania rozwoju miasta w II Rzeczypospolitej

Rozdział III – Architekci

Rozdział IV – Urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura miasta

Rozdział V – Architektura miasta

Rozdział Vi – Dziedzictwo Włocławka na tle zjawisk w architekturze II Rzeczypospolitej

Rozdział VII – Zamiast zakończenia

Książkę wzbogacają aż 374 ilustracje – fotografie i plany budynków.