Michał Pszczółkowski – Dwanaście kryształowych orłów

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Michał Pszczółkowski - Dwanaście kryształowych orłów

 

 

Michał Pszczółkowski

Dwanaście kryształowych orłów
Kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej 

Wydawcy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu 

Toruń 2020

Sygnatura SIRr XXXIIIb/178

Dr hab. Michał Pszczółkowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest autorem wielu publikacji poświęconych historii architektury i ochronie zabytków.

Jest autorem dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej książek:

  • Architektura Włocławka w latach 1918-1939
  • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG
  • Bydgoszcz między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939
  • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945
  • Dwanaście kryształowych orłów : kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej
  • Stefan Narębski 1892-1966 : architekt, konserwator, profesor
  • Toruńska architektura XX wieku

Książka „Dwanaście kryształowych orłów” jest zbiorem esejów poświęconych architekturze międzywojennej w województwie kujawsko-pomorskim.

Charakterystyczny dla epoki modernizm był stylem architektoniczny, który wyróżniał się w mozaice różnych zjawisk i kierunków przedwojennego budownictwa.

Sam również wykazywał wiele odmian.

Tytuł publikacji „Dwanaście kryształowych orłów” odnosi się do bardzo częstego w okresie międzywojennym motywu państwowego orła, który pojawiał się na fasadach gmachów publicznych.

Natomiast fraza „kryształowy” oznaczała wówczas w gwarze bydgoskiej Polaka, który nie uległ germanizacji.

W książce przedstawienie architektury międzywojennej jest pretekstem do ukazania również ówczesnych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, ich spraw, władzy, przemysłu, mieszkania, transportu.

Publikację sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego