Mikołaj Hajduczenia – Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu

 

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu

Opracowanie: ks. Mikołaj Hajduczenia
Fotografie: Dariusz Osuch

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/145

Ks. mitrat płk Mikołaj Hajduczenia – proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu opracował dzieje cerkwi przy ul. Podgórnej 69.

Autor opisał dzieje społeczności prawosławnej w Toruniu.

Drewniany budynek świątyni (początkowo protestanckiej) został wzniesiony w 1888 roku.

Siedzibą parafii prawosławnej stał się w 1939 roku.

Ważne informacje dotyczą prześladowań prawosławnych, jakie spadły na nich w 1945 roku po wkroczeniu do Torunia Armii Czerwonej.

W opracowaniu znajdziemy tez szczegółowy opis wyglądu świątyni, jej wyposażenia oraz ikon.

Cerkiew została niedawno odnowiona.

Książkę uzupełnia szereg archiwalnych i współczesnych fotografii.