Mirosław Krajewski – Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej

 

Mirosław Krajewski

Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej
Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej 

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie

Rypin 2019

Sygnatura SIRr  VIb/1-69

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej” jest kompendium wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej o walorach popularnych.

Praca zawiera informacje o przeszłości Ziemi Dobrzyńskiej, jej przyrodzie, wybitnych postaciach.

Każdy klejnot, osobliwość, czy też nowinka najpierw prezentowane są ilustracyjnie, a następnie opisowo.

Książka została wyposażona w przypisy.

Do pracy dołączono Kalendarium Ziemi Dobrzyńskiej oraz Kalendarium kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem.

Klejnoty, nowinki i osobliwości Ziemi Dobrzyńskiej podzielono na kilkanaście grup:

 • atrybuty tożsamościowe i odrębności kulturowe
 • przyroda ożywiona i nieożywiona
 • etnografia
 • kultura i sztuka, zabytki, turystyka i sport
 • astronomia i prehistoria, miasta i wnioski dobrzyńskie
 • kościoły, kaplice i wyznania, religijność ludu dobrzyńskiego
 • „Ludzie dają blask krajowi, z którego pochodzą”
 • powstania i wojny, wojskowość
 • patriotyzm, wdzięczność Stwórcy, Ojczyźnie i ludziom
 • polityka
 • gospodarka, przemysł, handel, usługi, komunikacja, hodowla
 • opieka zdrowotna i społeczna, oświata
 • samorząd lokalny i organizacje społeczne
 • pamięć zbiorowa, przeszłość Dobrej Ziemi w badaniach naukowych i twórczości