Mirosław Krajewski – Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej

Mirosław Krajewski

Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej
Na 40. rocznicę koronacji Figury Oborskiej (1976-2016), 410. rocznicę pobytu Ojców Karmelitów w Oborach (1606-2016), 45-lecie utworzenia parafii (1971-2016)

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza VERBUM

Kraków-Obory-Brodnica 2016

Sygnatura SIRr XXXIV/179

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej” poświęcona jest słynnemu karmelickiemu sanktuarium w Oborach (powiat golubsko-dobrzyński).

Książkę otwiera rys topograficzno-historyczny wsi i najbliższej okolicy.

Następnie przedstawiono fundację oborską i jej losy.

Znajdziemy informacje o położeniu kościoła i klasztoru, o fundacji Rudzowskich i jej rozkwicie, o Kalwarii Oborskiej.

W książce opisano zabytki ruchome kościoła i klasztoru, ołtarze i wyposażenie kościoła.

Obszerny rozdział poświęcony jest dziejom Figury Matki Bożej Bolesnej – Oborskiej.

Tekstowi towarzyszy bogata ikonografia.

Prof. Mirosław Krajewski przedstawił losy klasztoru i kościoła od 1608 roku aż do czasów najnowszych.

W opracowaniu przedstawiono również sylwetkę i kult karmelity oborskiego – Ojca Wincentego Kruszewskiego.

Scharakteryzowano także życie duchowe i współczesną troskę o tożsamość karmelitańską i miejsce kultu.

Na koniec przypomniano pobyt Fryderyka Chopina w Oborach.

Załącznik do książki stanowi opowiadanie Marii Konopnickiej „W Oborach”.