Mój słownik gwary pałuckiej – Mirosław Kaźmiyrz Binkowski

Polecamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Mój słownik gwary pałuckiej
uzupełniony o nowe wydanie zbioru
wierszy i felietonów

Mój downiejszy Żnin

Mirosław Kaźmiyrz Binkowski

Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN
http://palukitv.pl/wydawnictwa.html

Żnin 2009

Sygnatura SIRr XXVIII/38

 

Gwara pałucka należy do dużej rodziny gwar dialektu wielkopolskiego.

„Mój słownik gwary pałuckiej” jest owocem dziesięciu lat pracy, gromadzenia materiału i opracowywania go.

Zawiera bogaty zbiór słownictwa i związków wyrazowych, przykłady użycia ich w kontekstach oraz omówienie osobliwości wymowy, odmiany gramatycznej, a także specyfiki regionalnych form imion i nazwisk.

Słownik pięknie przypomina, że gwara nie jest językiem zepsutym, lecz jego odmianą.

Dodatkowym walorem edycji jest zbiór wierszy i felietonów „Mój downiejszy Żnin”, dołączony jako przykład literackiego użycia gwary.

W zbiorze tym mamy nawet zamieszczone nuty piosenki „Jo to mom szplina na punkcie Żnina” – muzyka Zofia Krzyżaniak, słowa Mirosław Kaźmiyrz Binkowski.

Słownik ubarwiają ponadto zabawne rysunki Tadeusza Rucińskiego.