Monika Górska-Olesińska – Słowo w sieci

Monika Górska-Olesińska

Słowo w sieci
Elektroniczne dyskursy

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Studia i Monografie nr 427

Projekt okładki: Rafał Górski

Opole 2009

Sygnatura SIRi XI/102

Dr Monika Górska-Olesińska jest pracownikiem naukowym Katedry Filmu, Teatru i Nowych Mediów Instytutu Filologi Polskiej na Uniwersytecie Opolskim.

Za sprawą rozwoju współczesnych technologii cyfrowych, pojawienia się internetu, sieci www i rozmaitych sposobów komunikacji elektronicznej, słowo zaczęło funkcjonować w nowej dla siebie sferze kultury.

Opracowanie zawiera analizę funkcjonowania słowa i języka w nowym dla niego środowisku elektronicznym, jakim jest sieć cyfrowa.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały:
I – Słowo w sieci
II – Podstawowe definicje CMC i elektronicznego dyskursu
III – Interfejsy elektronicznego dyskursu
IV – Cyberdyskursywność