Nad rzeką Noteć – o przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Nad rzeką Noteć
O przyrodzie i kulturze okolic
Barcina, Łabiszyna, Pakości

Pod redakcją Janiny Drążek,
Juliana Chmiela, Michała Kupczyka

Wydawca:
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Barcin 2008

Sygnatura SIRr XII/50

Barcin, Łabiszyn i Pakość to miasta położone na pograniczu Kujaw i Pałuk, na Szlaku Piastowskim.

Przedmiotem opracowania jest przyroda, historia i kultura obszaru, obejmującego 42 km odcinek Noteci od Pakości do Antoniewa wraz z przyległym terytorium.

Wykaz referatów:

 1. Julian Chmiel – Lokalizacja administracyjna i przyrodnicza
 2. Mieczysław Wojtasik – Geologia, geomorfologia i gleby
 3. Elwira Jutrowska, Jacek Goszczyński – Wody powierzchniowe
 4. Julian Chmiel – Klimat
 5. Kazimierz Tobolski, Mariusz Gałka – Historia szaty roślinnej zapisana w torfach
 6. Julian Chmiel – Szata roślinna
 7. Michał Kupczyk, Piotr Indykiewicz – Świat zwierząt
 8. Julian Chmiel – Waloryzacja środowiska przyrodniczego
 9. Janina Drążek, Julian Chmiel – Przyroda wartością ponadczasową
 10. Janusz Ostoja-Zagórski – Pradzieje ziemi nadnoteckiej od Pakości po Łabiszyn
 11. Janina Drążek, Ludwika Adamczyk – Rzecz o historii i zabytkach trzech nadnoteckich miast i okolicznych miejscowości

Publikacja ma charakter popularno – naukowy.

Posiada bogatą szatę fotograficzną, godną formy albumowej.

Uzupełnieniem opracowania jest wyczerpująca bibliografia.