Księgozbiór Regionalny – część 1

 1. SIRr I/5 – Otto Rautenberg / Ost- und Westpreussen. Ein Wegweiser durch die Zeitschriftenliteratur. Leipzig 1897 http://pbc.gda.pl/publication?id=17286&from=FBC
 2. SIRr I/6 – Altpreussische Bibliographie für 1894 – 1906 Beilageheft zur Altpruessichen Monatsschrift, Königsberg 1896-1909 (10 woluminów) http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=20802&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=!C183DF327EE5E7B476766ABEECF1FFDF-1
 3. SIRr I/7 – Kopernikijana czyli materiały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T.1-3 / Ignacy Polkowski. – Gniezno : I. Polkowski, 1873. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=29837&tab=3
 4. SIRr I/8t.1 – Bibliografia kopernikowska. [1], 1509-1955 / Henryk Baranowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41639&from=publication&tab=1
 5. SIRr I/8t.2 – Bibliografia kopernikowska. 2, 1956-1971 / Henryk Baranowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41640&from=publication&tab=1
 6. SIRr SIRr I/8t.3 – Bibliografia kopernikowska. 3, 1972-2001 / oprac. Henryk Baranowski przy współpr. Jolanty Goławskiej ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK, – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41641&from=publication&tab=1
 7. SIRr I/18 – Polska bibljografja morza i Pomorza : (skrót) / Stanisław Zieliński. – Warszawa : Liga Morska i Kolonjalna, 1935. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53853&dirds=1&tab=1
 8. SIRr   I/13t.1 – Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn / [zusammengestellt von Maximilian Curtze]. – Thorn : Buchdruckerei von J. Buszczyński, 1871. – http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=13677&from=FBC
 9. SIRr I/20 – Katalog der Bibliothek des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn / [zsgest. durch Gerbis] ; Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. – Thorn : E. Lambeck, 1903. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39984&dirds=1&tab=1
 10. SIRr I/21 – Katalog der Rathsbibliothek zu Thorn / Rathsbibliothek zu Thorn. – Toruń : S. Buszczyński, 1896. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56091&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 11. SIRr I/52 – Bibliografia grudziądzka : wydawnictwa zwarte od 1945 roku do stycznia 2005 roku / Janusz Hinz. – Grudziądz : Koło Miłośników Dziejów Grudziądza : Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej, 2008. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38079&dirds=1&tab=1
 12. SIRr II/1 – Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=6876&tab=3
 13. SIRr   II/1-R.37 – Cmentarzysko w Poczerninie / Helena Cichoszewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1931. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22298&from=publication&
 14. SIRr   II/1-R.38 – Walka księcia Jana Opolskiego „Kropidły” z Krzyżakami w obronie majątkowych praw diecezji włocławskiej / Antoni Liedtke. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1932. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25725&from=publication&
 15. SIRr   II/1-R.39 – Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej : (1724-1793). T. 1 / Stanisław Wałęga ; ze słowem wstępnem Władysława Konopczyńskiego. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25726&from=publication&
 16. SIRr   II/1-R.42 – Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich / Tadeusz Glemma. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1934 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25727&from=publication&
 17. SIRr   II/1-R.43 – Oblężenie Torunia w roku 1658 / Tadeusz Nowak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1936. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25728&from=publication&
 18. SIRr   II/1-R.44 – Pieczęcie i herby miast pomorskich / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1939. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25729&from=publication&
 19. SIRr   II/1-R.45/50 – Warszawa w r. 1809 / Bronisław Pawłowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25730&from=publication&
 20. SIRr   II/1-R.51, z.1 – Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji / Kazimierz Ślaski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25731&from=publication&
 21. SIRr   II/1-R.51, z.2 – Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1387-1437 / Marian Bartkowiak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25744&from=publication&
 22. SIRrII/1-R.52, z.1 – Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej : pół wieku istnienia i działalności 1848-1898 / Bożena Osmólska-Piskorska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26275&dirds=1&tab=1
 23. SIRr   II/1-R.52, z.2 – Ród Prusów w wiekach średnich / Jadwiga Chwalibińska ; [przedm. Władysław Semkowicz]. – Toruń : nakł. Towarzystwa Naukowego, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26277&from=publication&
 24. SIRr   II/1-R.53, z.1 – Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. T. 2 / Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1949. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26278&from=publication&
 25. SIRr   II/1-R.53, z.2 – „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza : jej źródła i system na tle rozwoju współczesnego prawa karnego zachodniej Europy / Zbigniew Zdrójkowski. – Toruń : Towarzysto Naukowe, 1949. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26276&from=publication&
 26. SIRr   II/1-R.54, z.1 – Prawo nadbrzeżne (ius naufragii) : studium z historii prawa morskiego / Stanisław Matysik. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1950. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26280&from=publication&
 27. SIRr   II/1-R.54, z.2 – Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór z jego pism / Jadwiga Lechicka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1951. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26279&from=publication&
 28. SIRr   II/1-R.55, z.1 – Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia historico-juridica annorum 1937-1947. 1 / Karol Koranyi, Jadwiga Koranyiowa. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26281&from=publication&
 29. SIRr  II/1-R.55, z.2 – Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia historico-juridica annorum 1937-1947. 2 / Karol Koranyi, Jadwiga Koranyiowa. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26282&dirds=1&tab=1
 30. SIRr   II/1-R.56, z.1 – Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 / Marian Biskup. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1952. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26283&from=publication&
 31. SIRr   II/1-R.56, z.2 – Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1879 roku : studium historyczno-prawne / Tadeusz Cieślak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1952. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26284&from=publication&
 32. SIRr   II/1-R.57, z.1 – Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor – Paweł Guldeniusz / Witold Włodzimierz Głowacki. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26285&from=publication&
 33. SIRr   II/1-R.57, z.2 – Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania. Cz. 1 / Tadeusz Grudziński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26286&from=publication&
 34. SIRr   II/1-R.58, z.1 – Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. : rozmieszczenie własności ziemskiej, sieć parafialna / Marian Biskup, Andrzej Tomczak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1955. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26287&from=publication&
 35. SIRr   II/1-R.58, z.2 – Mennica bydgoska / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1955. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26288&from=&dirids=1&ver_id=740675&lp=1&QI=!E5C2F9C6CB255F6E6102D2A117D73252-35
 36. II/1-R.72, z.2 – Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim / Janusz Małłek ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52373&from=&dirids=1&ver_id=1635035&lp=12&QI=!68699591315A288A43A3300BF66D5BB3-185
 37. SIRr   II/1-R.78, z.1 – Communitas princeps Corona Regni : studia selecta / Karol Górski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. – http://kpbc.umk.pl/Content/49788/Licencje_057_01.djvu
 38. SIRr II/2-T.1-3 Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae / Stanisław Kujot. – Toruń : Tow. Naukowe, 1897-1899. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3098&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3100&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3102&from=publication
 39. SIRr II/2-T.4 Visitationes ecclesiarum dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczynski episcopo a. 1647 factae / cur. Adalbertus Pobłocki. – Toruni : [s.n.], 1900. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3082&from=publication
 40. SIRr II/2-T.5 Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682 / wyd. Stanisław Kętrzyński. Trzy wilkierze wiejskie / wyd. Stanisław Kujot. – Toruń : [s.n.], 1901. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3084&from=publication
 41. SIRr II/2-T.6-10 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski episcopo a. 1667-72 factae / cur. Bruno Czapla. – Toruni : Typis S. Buszczyński ; 1902-1906. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3086&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3088&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3090&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3092&from=publication ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3094&from=publication
 42. SIRr II/2-T.11 Monumenta vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem pertinentia / ed. Paulus Panske […]. Visitationes moderni Decantus Gorznensis nec non ecclesiae parochialis in Białuty / cur. Paulus Czaplewski […]. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto collegit Paulus Panske. – Toruni : [s.n.], 1907. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3244&from=publication
 43. SIRr II/2-T.12 Monumenta vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem pertinentia / ed. Paulus Panske […]. Visitationes moderni Decantus Gorznensis nec non ecclesiae parochialis in Białuty / cur. Paulus Czaplewski […]. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto collegit Paulus Panske. – Toruni : [s.n.], 1908. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3246&from=publication
 44. SIRr II/2-T.13 Monumenta vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem pertinentia / ed. Paulus Panske […]. Visitationes moderni Decantus Gorznensis nec non ecclesiae parochialis in Białuty / cur. Paulus Czaplewski […]. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto collegit Paulus Panske. – Toruni : [s.n.], 1909. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3262&from=publication
 45. SIRr II/2-T.14 Monumenta vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem pertinentia / ed. Paulus Panske […]. Visitationes moderni Decantus Gorznensis nec non ecclesiae parochialis in Białuty / cur. Paulus Czaplewski […]. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto collegit Paulus Panske. – Toruni : [s.n.], 1910. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3264&from=publication
 46. SIRr II/2-T.15 Monumenta vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem pertinentia / ed. Paulus Panske […]. Visitationes moderni Decantus Gorznensis nec non ecclesiae parochialis in Białuty / cur. Paulus Czaplewski […]. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto collegit Paulus Panske. – Toruni : [s.n.], 1911. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3266&from=publication
 47. SIRr II/2-T.16-19 Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus ad interim a Georgio Schwengel Cartusiae Priore 1749 / curavit Bruno Czapla. – Toruni : Tow. Naukowe, 1912-15 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24200&from=publication ;
 48. SIRr II/2-T.20 Annales monasterii Olivensis ord. Cist. Aetate posteriores. Fasc. 1-4 / curavit Paulus Czaplewski. – Toruni : [s.n.], 1916-1919. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24201&from=publication
 49. SIRr II/2-T.21 Najdawniejsze ustawy Gimnazjum Toruńskiego / wydał Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1925. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24215&from=publication
 50. SIRr II/2-T.22 Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614 : z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy / wyd. Alfons Mańkowski. – Toruń : Tow. Naukowe, 1927. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24216&from=publication
 51. SIRr II/2-T.23 Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku / wyd. Alfons Mańkowski. – Toruń : Tow. Naukowe, 1928. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24277&from=publication
 52. SIRr II/2-T.24 Constitutiones synodales necnon ordinationes diocesis culmensis. P. 1, A saec. XV usque ad XVII / edidit Alfons Mańkowski. – Toruni : Towarzystwo Naukowe, 1929. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24278&from=publication
 53. SIRr II/2-T.25 Liber mortuorum monasterii coronoviensis O. Cist. / wydał Alfons Mańkowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1931. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24279&from=publication
 54. SIRr II/2-T.26 Źródła wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego. Cz.1, Zajęcie Pomorza 1806/7 r. / podał Janusz Staszewski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1933. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24280&from=publication
 55. SIRr II/2-T.28 Documenta capitaneatus Slochoviensis (1471-1770) / ed. Paulus Panske. – Toruni : Towarzystwo Naukowe, 1935. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24281&from=publication
 56. SIRr II/2-T.29 Liber scabinorum veteris civitatis Thoruniensis 1363-1428. [T. 1] / wydał Kazimierz Kaczmarczyk. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1936. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24340&from=publication
 57. SIRr II/2-T.30 Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego. T. 1, 1567-2.VII.1582 / wydał Paweł Czaplewsk. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1937. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24341&from=publication
 58. SIRr II/2-T.31 Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego. T. 2, 2.VII.1582-1600 / wydał Paweł Czaplewski – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1939. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24342&from=publication
 59. SIRr II/2-T.32 Opis Królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664 / wydał Józef Paczkowski ; słowo wstępne i skorowidz Alfons Mańkowski. – Toruń : Tow. Naukowe, 1938. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24343&from=publication
 60. SIRr II/2-T.33 Księga Theudenkusa / Wyd. Leon Koczy. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1937. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24344&from=publication
 61. SIRr II/2-T.34 Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich : (1600-1764). [1] / wydał Karol Górski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1950. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24574&from=publication
 62. SIRr II/2-T.35 Formularz Jerzego : pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399-1415 / wyd. Karol Górski. – Toruń : TN, 1950. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24575&from=publication
 63. SIRr II/2-T.36 Revisio bonorum episcopatus Wladislaviensis facta a. 1598 = Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego / ed. Leonid Żytkowicz. – Torunii : Sumptibus Societatis Scientiarum Torunensis, 1950. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24576&from=publication
 64. SIRr II/2-T.37 Revisio bonorum episcopatus Wladislaviensis facta a. 1582 = Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582 / wyd. Leonid Żytkowicz. – Torunii : Sumptibus Societatis Scientiarum Torunensis, 1953. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24577&from=publication
 65. SIRr II/2-T.38 Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w. = Inventaria bonorum episcopatus wladislaviensis saeculi XVII / wyd. Leonid Żytkowicz. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1957. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24578&from=publication
 66. SIRr II/2-T.39 Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku / wyd. Gerard Labuda. – Toruń ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1954. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25651&from=publication
 67. SIRr II/2-T.40 Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676) / wyd. Ryszard Mienicki. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1955. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25653&from=publication
 68. SIRr II/2-T.41 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1, (1479-1488) / wydali Karol Górski i Marian Biskup. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1955. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25654&from=publication
 69. SIRr II/2-T.42 Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747) / wyd. Ryszard Mienicki. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1956. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25655&from=publication
 70. SIRr II/2-T.43 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 2, (1489-1492) / wydali Karol Górski i Marian Biskup ; korektę tekstów niemieckich przeprowadził Gustaw Foss. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25700&from=publication
 71. SIRr II/2-T.44 Słownik trudniejszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Królewskich, t. 1-2: 1479-1492 / Andrzej Bzdęga ; przy współpr. Haliny Zawadzkiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25706&from=publication
 72. SIRr II/2-T.45 Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 1 / wyd. Wojciech Hejnosz. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Łódź, 1959. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25707&from=publication
 73. SIRr II/2-T.46 Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w. / wydał Gerard Labuda. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1959. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25708&from=publication
 74. SIRr II/2-T.47 Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1759 / wydał Ryszard Mienicki. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1959. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25709&from=publication
 75. SIRr II/2-T.48 Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 2 / wyd. Wojciech Hejnosz i Julian Gronowski. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25710&from=publication
 76. SIRr II/2-T.49 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 1 cz. 1, [Sesje od 7 października 1807 do 9 lipca 1808] / wyd. Bronisław Pawłowski. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25711&from=publication
 77. SIRr II/2-T.50 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 1, (1492-1497) / wydali Karol Górski i Marian Biskup. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1961. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25712&from=publication
 78. SIRr II/2-T.51 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 1, cz. 2, [Sesje od 12 lipca do 31 grudnia 1808] / wydał Bronisław Pawłowski. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25713&from=publication
 79. SIRr II/2-T.52 Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 3 / wyd. Wojciech Hejnosz i Julian Gronowski. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12435&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
 80. SIRr II/2-T.53 Iura Prutenorum / wyd. i przetł. [z niem.] Józef Matuszewski ; indeks Halina Kozłowska. – Toruń ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1963. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25718&from=publication
 81. SIRr II/2-T.54 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 2, (1498-1501) / wydali Karol Górski i Marian Biskup. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25719&from=publication
 82. SIRr II/2-T.55 Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej : (1435-1496) / wydały Karola Ciesielska i Irena Janosz-Biskupowa. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25722&from=publication
 83. SIRr II/2-T.56 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 2 cz. 1, [Sesje od 3 stycznia do 5 czerwca 1809] / wyd. Bronisław Pawłowski i Tadeusz Mencel. – Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : na zlec. Polskiej Akademii Nauk, 1965. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25714&from=publication
 84. SIRr II/2-T.57 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 1, (1501-1504) / wydał Marian Biskup przy współpracy Karola Górskiego. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25720&from=publication
 85. SIRr II/2-T.58 Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 4 / wyd. Wojciech Hejnosz i Julian Gronowski. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25717&from=publication
 86. SIRr II/2-T.59 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 2, (1504-1506) / wydał Marian Biskup przy współpracy Karola Górskiego. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25721&from=publication
 87. SIRr II/2-T.60 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 2 cz. 2, [Sesje od 8 czerwca do 30 grudnia 1809] / wyd. Bronisław Pawłowski i Tadeusz Mencel. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : na zlec. Polskiej Akademii Nauk, 1968. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25715&from=publication
 88. SIRr II/2-T.61 Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej 1454-1466 / wydał Antoni Czacharowski. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, Oddział w Poznaniu, 1969 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31650&from=publication
 89. SIRr II/2-T.62 Źródła do dziejów ekonomii malborskiej. T. 5 / wyd. Wojciech Hejnosz. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Łódź, 1971 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31651&from=publication
 90. SIRr II/2-T.63 Księga ławnicza nowego Miasta Torunia : (1387-1450) / wyd. Karola Ciesielska. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31653&from=publication
 91. SIRr II/2-T.64 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 5, cz. 1, (1506-1508) / wydał Marian Biskup. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31654&from=publication
 92. SIRr II/2-T.65 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 5, cz. 2, (1508-1511) / wydał Marian Biskup. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31655&from=publication
 93. SIRr II/2-T.66 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 5 cz. 3, (1511-1512) / wydał Marian Biskup. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31660&from=publication
 94. SIRr II/2-T.67 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich : 1789. Cz. 3, Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie / wyd. Andrzej Tomczak przy współpracy Zofii Kędzierskiej ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1977. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31661&from=publication
 95. SIRr II/2-T.68 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 6, (1512-1515) / wydali Marian Biskup i Irena Janosz-Biskupowa. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31662&from=publication
 96. SIRr II/2-T.69 Tabliczki woskowe miasta Torunia : ok. 1350 – I poł. XVI w. / wyd. Karol Górski, Witold Szczuczko. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31663&from=publication
 97. SIRr II/2-T.70 Księga komturstwa gdańskiego / wyd. Karola Ciesielska, Irena Janosz-Biskupowa. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31664&from=publication
 98. SIRr II/2-T.71 Akta Stanów Prus Królewskich. T. 7, (1516-1520) / wydali Marian Biskup i Irena Janosz-Biskupowa. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31665&from=publication
 99. SIRr II/2-T.72 Nowa księga rachunkowa starego miasta Elbląga : 1404-1414. Cz. 1, (1404-1410) / wydał Markian Pelech. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987 http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48678&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=F8D35F0B2E14A1E558E5166CDE10DA31-38
 100. SIRr II/2-T.73 Nowa księga rachunkowa starego miasta Elbląga : 1404-1414. Cz. 2, (1411-1414) / wydał Markian Pelech. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48678&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=F8D35F0B2E14A1E558E5166CDE10DA31-38
 101. SIRr II/2-T.74 Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna : 1480-1559 (1567) / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56573&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=A4A73119053BE5724BFC509D59EC3C6C-6
 102. SIRr II/2-T.75 Księga ławnicza Starego Miasta Torunia : (1428-1456). Cz. 1, (1428-1443) / wydali Karola Ciesielska, Janusz Tandecki. – Toruń : TNT, 1992. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48675&tab=3
 103. SIRr   II/2-T.74 – Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna : 1480-1559 (1567) / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56573&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=A4A73119053BE5724BFC509D59EC3C6C-6
 104. SIRr   II/2-T.75 – Księga ławnicza Starego Miasta Torunia : (1428-1456). Cz. 1, (1428-1443) / wydali Karola Ciesielska, Janusz Tandecki. – Toruń : TNT, 1992. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48675&from=&dirids=1&tab=1&lp=23&QI=A4A73119053BE5724BFC509D59EC3C6C-6
 105. SIRr   II/2-T.76  – Ciesielska Karola, Tandecki Janusz (Ed.): Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456). Część druga (1444-1456). – Toruń, 1993. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48675
 106. SIRr   II/2-T.77 – Biskup Marian, Janosz-Biskupowa Irena (Ed.): Akta stanów Prus Królewskich. T. 8 (1520-1526). – Warszawa-Toruń, 1993. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12442
 107. SIRr II/3 – Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. – Toruń : Tow. Naukowe, 1908-1955. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=856&tab=3
 108. SIRr II/ 5 Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn –H.1 -47 –
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=30990&tab=3
 109. SIRr II/5t.1 – Inedita Coppernicana : aus den Handschriften zu Berlin, Frauernburg, Upsala und Wien / hrsg. von M. Curtze. – Leipzig : C. A. Kocha Verlagsbuchhandlung (J. Sengbusch), 1878.  – http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=39806
 110. SIRr II/5t.5 – XXV-XXXII Jahres Bericht des Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn : abgestattet in der öffentlichen Sitzungen am 19 Februar 1879-1886 von dem zeitigen Vorsitzenden / von Leopold Prowe. – Thorn : E. Lambeck, 1886. – http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=39880
 111. SIRr II/5t.6 – Jordani Nemorarii Geometria vel De Trangulis Libri IV : zum ersten Male nach der Lesart der Handschrift Db. 86 der Koenigl. Oeffentlichen Bibliothek zu Dresden / hrsg. von Maximilan Curtze. – Thorn : Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1887.  – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39881
 112. SIRr II/5t.8 – Gedenkschrift zur hundertjährigen Feier der Verenigung Thorns : mit dem Königreiche Preussen im Jahre 1793 / hrsg. von Arthur Semrau. – Thorn : E. Schwartz, 1893.  – http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=39888
 113. SIRr SIRr II/5t.9 – Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs : mit besonderer Berücksichtigung des Ordenslandes. T. 1, Ordensbeamte und Städte / von Bernhard Engel. – Thorn : Kommissions-Verlag von E. Lambeck, 1894. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32354
 114. SIRr II/5t.10 – Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs : mit besonderer Berücksichtigung des Ordenslandes. T. 2, Privatsiegel mit Ausschlus der rein polnischen / von Bernhard Engel. – Thorn : Kommissions-Verlag von E. Lambeck, 1895. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=73615
 115. SIRr II/5t.11 – Vegetationsverhältnisse des preussischen Weichselgeländes / von Josef B. Scholz. – Thorn : E. Lambeck, 1896.  – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39891
 116. SIRr II/5t.12 – Beitrage zur Kunde der Baudenkmäler in Westpreussen / von Georg Cuny. – Thorn : C. Dombrowski, 1899.  – http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=39892
 117. SIRr II/5t.13 – Thorner Denkwürdigkeiten von 1345-1547 / hrsg. von Albert Voigt. – Thorn : Ernst Lambeck, 1904.  –  http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=39893
 118. SIRr II/6 – Tygodnik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia i Wydziału Powiatowego powiatu Toruńskiego / redakcja i administracja Magistrat Toruń. – Toruń : [Magistrat Miasta Torunia], 1924-1927. (też mikrofilm) http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/57345?tab=1
 119. SIRr II/ 6 – Orędownik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia : 1927-1929 / redakcja i administracja Magistrat Toruń (też mikrofilm) http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/57345?tab=1
 120. SIRr II/6 – Ogłoszenia Magistratu Miasta Torunia. – Toruń : 1929-1933 (też mikrofilm) http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/57345?tab=1
 121. SIRr II/6 – Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu / redakcja i administracja Zarząd Miejski w Toruniu. – Toruń, 1934-1939 (też mikrofilm) http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/57345?tab=1
 122. SIRr II/7-t.2 – Polskie Pomorze : praca zbiorowa. T. 2, Przeszłość i kultura / pod red. Józefa Borowika ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=728
 123. SIRr II/7-t.4 –- Sztuka na Pomorzu : jej dzieje i zabytki / Bolesław Makowski ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1932. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=37631&dirds=1&tab=1
 124. SIRr II/7-t.5 – Der Kampf um die Ostsee : von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart / Wacław Sobieski. – Leipzig : Buchh. Market & Petters, 1933. – http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=23282
 125. SIRr II/7-t.8 – Kaszubi : kultura ludowa i język / Friedrich Lorentz, Adam Fischer, Tadeusz Lehr-Spławiński ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1934. – http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2801&from=publication&
 126. SIRr II/7-t.9 – Pieśni ludu pomorskiego. T.1 : Pieśni z Kaszub południowych / Łucjan Kamieński ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1936.- http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=4001&from=publication&
 127. SIRr II/7-t.14 – Polska a Inflanty : praca zbiorowa / zawierająca rozprawy Edwarda Kuntzego [et al.] ; z przedm. Stanisława Kutrzeby. – Gdynia : Instytut Bałtycki ; Warszawa : skł. gł. Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, 1939. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=704