Księgozbiór Informacyjny

 1. Ib/11 – Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. – Wyd. 3 popr. – Wrocław ; Wwa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. – http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=810&dirds=1&tab=1 (link do publikacji wyd. w 1975 roku)
 2. Ib/68a – Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI – XX w. Cz. 1 / Karol Górski. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1960. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49781&dirds=1&tab=1
 3. Ib/68b – Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI – XX w. Cz. 2 / Karol Górski. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1960. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49782&dirds=1&tab=1
 4. Ib/101 – Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku / Maria Juda. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 25 cm. – http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=501&dirds=1&tab=1
 5. IIa/90 – Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995 r. / pod red. Joan M. Day i Marii Śliwińskiej ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna. – Toruń : UMK, 1996. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25893&dirds=1&tab=1
 6. IIb/96 – Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=4&dirds=1&tab=1
 7. IIc/1 – Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich : materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26-27 października 2000 r. w Toruniu / [oprac. meryt. Anna Bogłowska, Jolanta Szewczak]. – Toruń : UMK, 2001. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26617&dirds=1&tab=1
 8. IVb/3 – Bibljografja polska Karola Estreichera : przewodnik dla pracowników naukowych i studiujących / oprac. Tadeusz Kalicki i Aniela Mikucka ; ze słowem wstępnem Jana Muszkowskiego. – Warszawa : z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ., 1936. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27010&dirds=1&tab=1
 9. IVd/1A-t.1 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 1, [A-F] : katalog 50000 druków polskich lub Polski dotyczących od roku 1800, ułożony abecadłowo / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23288&dirds=1&tab=1
 10. IVd/1A-t.2 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 2, G-L / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23298&dirds=1&tab=1
 11. IVd/1A-t.3 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 3, Ł-Q / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23299&dirds=1&tab=1
 12. IVd/1A-t.4 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 4, R-U / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23300&dirds=1&tab=1
 13. IVd/1A-t.5- Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 5, W-Z [właśc. Ż] / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23301&dirds=1&tab=1
 14. IVd/1A-t.6 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 6, Dopełnienia (A-O) / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23324&dirds=1&tab=1
 15. IVd/1A-t.7 – Bibliografia polska. Cz. 1, Stulecie XIX. T. 7, Dopełnienia (P-Ż) / przez Karola Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23325&dirds=1&tab=1
 16. IVd/1A-t.8 – Bibliografia polska. Cz. 2. T. 8, Chronologiczne zestawienie 73000 druków polskich lub Polski dotyczących od r. 1455 do 1799 [właśc. 1699] włącznie / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23326&dirds=1&tab=1
 17. IVd/1A-t.9 – Bibliografia polska. Cz. 2. T. 9, Stulecie XVIII. i dopełnienia do wieku XV-XVII : spis chronologiczny [1700-1799] ] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23327&dirds=1&tab=1
 18. IVd/1A-t.10 – Bibliografia polska. Cz. 2. T. 10, Spis chronologiczny : [1800-1870] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23328&dirds=1&tab=1
 19. IVd/1A-t.11 – Bibliografia polska. Cz. 2. T. 11, Spis chronologiczny : 1871-1889 (stulecie XIX i dopełnienia do wieku XV-XIX) / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23329&dirds=1&tab=1
 20. IVd/1A-t.12 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 12, [A-Be] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydawnictwa Filmowe i Artystyczne, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23338&dirds=1&tab=1
 21. IVd/1A-t.13 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 13, [Bi-Bz] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23339&dirds=1&tab=1
 22. IVd/1A-t.14 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 14, [C] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23340&dirds=1&tab=1
 23. IVd/1A-t.15 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 15, [D] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=23343&dirids=1
 24. IVd/1A-t.16 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 16, Lit. E-F / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23349&dirds=1&tab=1
 25. IVd/1A-t.17 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 17, Lit. G / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23350&dirds=1&tab=1
 26. IVd/1A-t.18 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 18, Lit. H-I [właśc. J] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23355&dirds=1&tab=1
 27. IVd/1A-t.19 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 19, Lit. K -[Ko] / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23356&dirds=1&tab=1
 28. IVd/1A-t.20 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 20, Lit. Ko-Ky / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23357&dirds=1&tab=1
 29. IVd/1A-t.21 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 21, Lit. L-Łz / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23358&dirds=1&tab=1
 30. IVd/1A-t.22 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 22, Lit. M-My / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23359&dirds=1&tab=1
 31. IVd/1A-t.23 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 23, Litera N-O / Karola Estreichera ; wyd. Stan. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23365&dirds=1&tab=1
 32. IVd/1A-t.24 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 24, Litera P-Pom / Karola Estreichera ; wyd. Stan. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23367&dirds=1&tab=1
 33. IVd/1A-t.25 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 25, Litera Pon-Q / Karola Estreichera ; wyd. S. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23368&dirds=1&tab=1
 34. IVd/1A-t.26 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 26, Litera R / Karola Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23369&dirds=1&tab=1
 35. IVd/1A-t.27 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 27, Litera S-Sh / Karola Estreichera ; wyd. Stan. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23370&dirds=1&tab=1
 36. IVd/1A-t.28 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 28, Litera Si-Soj / Karola Estreichera ; wyd. S. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23371&dirds=1&tab=1
 37. IVd/1A-t.29 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 29, Litera Sok-St / Karol Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23372&dirds=1&tab=1
 38. IVd/1A-t.30 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 30, Litera Su-Sz / Karola Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23373&dirds=1&tab=1
 39. IVd/1A-t.31 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 31, Litera T / Karola Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23374&dirds=1&tab=1
 40. IVd/1A-t.32 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 32, Litera U-Wik / Karola Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23375&dirds=1&tab=1
 41. IVd/1A-t.33 – Bibliografia polska. Cz. 3, Stulecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 33, Litera Wil-Y / Karola Estreichera ; wyd. Stanisław Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23376&dirds=1&tab=1
 42. IVd/1A-cz4-t.1 – Bibliografia polska XIX stulecia. [Cz. 4], Lata 1881-1900. T. 1, A-F / Karol Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23377&dirds=1&tab=1
 43. IVd/1A-cz4-t.2 – Bibliografia polska XIX stulecia. [Cz. 4], Lata 1881-1900. T. 2, G-K / Karol Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23378&dirds=1&tab=1
 44. IVd/1A-cz4-t.3 – Bibliografia polska XIX stulecia. [Cz. 4], Lata 1881-1900. T. 3, L-Q / Karol Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23379&dirds=1&tab=1
 45. IVd/1A-cz4-t.4 – Bibliografia polska XIX stulecia. [Cz. 4], Lata 1881-1900. T. 4, R-Z / Karol Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23381&dirds=1&tab=1
 46. IVd/1A-dod.1 – Bibliografia polska XV.-XVI. stólecia : zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie rejestru do Bibliografii, tudzież spis abecadłowy tych dzieł, które dochowały się w bibliotekach polskich / przez K. Estreichera. – Warszawa : Wydawnictwa Filmowe i Artystyczne, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23382&dirds=1&tab=1
 47. IVd/1A-dod.2 – Bibliografia polska XIX. stulecia : zeszyt dodatkowy, 3.000 druków od 1871 roku ujęte w katalogi: abecadłowy i systematyczny, ze spisami osób, miejscowości, przedmiotów, tudzież ze sprawozdaniami księgarzy galicyjskich / zebrał K. Estreicher. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23448&dirds=1&tab=1
 48. IVd/1C-t.1 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 1, A-Bars / pod red. Janiny Wilgat ; red. tomu Irena Olszewska ; [oprac. Maria Barbara Bieńkowa et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1986. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12925&dirids=1
 49. IVd/1C-t.2 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 2, Bart – Bok / pod red. Janiny Wilgat ; red. t. Bożena Dobrzyńska i Irena Olszewska ; [oprac. Maria Magdalena Biernacka et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12926&dirids=1
 50. IVd/1C-t.3 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 3, Bol-Ce / pod red. Janiny Wilgat ; red. tomu Bożena Dobrzyńska ; [oprac. Leokadia Brzezińska et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12928&dirids=1
 51. IVd/1C-t.4 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 4, Ch-Cy / pod red. Janiny Wilgat ; red. t. Bożena Dobrzyńska i Irena Olszewska ; [oprac. Leokadia Brzezińska et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=16041&dirids=1
 52. IVd/1C-t.5 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 5, Cz-Dn / red. t. Bożena Dobrzyńska [et al. ; mater. zawarty w t. 5 oprac. Lidia Bąkowska et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : BN, 2002. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12929&dirids=1
 53. IVd/1C-t.6 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 6, Do-Elb / red. tomu Bożena Dobrzyńska [et al. ; materiały zawarte w t. 6 oprac. Lidia Bąkowska et al.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12933&dirids=1
 54. IVd/1C-t.7 – Bibliografia Polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 7, Ele-Fo / red. tomu Grażyna Federowicz, Iwona Maziarz, Elżbieta Sterzycka ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12941&dirids=1
 55. IVd/1C-t.8 – Bibliografia Polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 8, Fr-Gef / red. tomu Grażyna Federowicz, Hanna Machnik, Iwona Maziarz ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12943&dirids=1
 56. IVd/1C-t.9 – Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939. T. 9, Geg-Gor / red. t. Hanna Machnik [et al.] ; Biblioteka Narodowa. Zakład Bibliografii Polskiej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2007. – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=13423&dirids=1
 57. Va/1t.1 – Bibliografia historii polskiej. 1, zebrał i ułożył Ludwik Finkel. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4548&dirds=1&tab=1
 58. Va/1t.2 – Bibliografia historii polskiej. 2, zebrał i ułożył Ludwik Finkel. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4551&dirds=1&tab=1 (link do publikacji wyd. w 1895 roku)
 59. Va/1t.3 – Bibliografia historii polskiej. 3, zebrał i ułożył Ludwik Finkel. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4566&dirds=1&tab=1 ( link do publikacji wyd. w 1906 roku)
 60. Bibliografia Pomorza Zachodniego = Bibliography of West-Pomerania = Westpommersche Bibliographie = Bibliografija Zapadnogo Pomorija / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie ; red. Stanisław Badoń. – Szczecin : [s. n.], 1969-1982. – http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication?id=4367&tab=3
 61. VIII/55-t.1a – Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995. T. 1 cz. 1, Wydawnictwa zwarte / Ryszard Żmuda. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. – http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=786&dirds=1&tab=1
 62. VIII/55-t.1b – Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995. T. 1 cz. 2, Wydawnictwa zwarte / Ryszard Żmuda. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. – http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=787&dirds=1&tab=1
 63. XI/83 – Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. – http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=20&dirds=1&tab=1
 64. XVIa/LP-4a – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1, Pseudonimy i kryptonimy od A-K / oprac. Adam Bar ; przy współudziale Wł. Tad. Wisłockiego i Tad. Godłowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=117019&dirds=1&tab=1 (link do publikacji wyd. w 1936 roku)
 65. XVIa/LP-4b – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 2, Pseudonimy i kryptonimy od L-Ż / oprac. Adam Bar ; przy współudziale Wł. Tad. Wisłockiego i Tad. Godłowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=117385&dirds=1&tab=1 ( link do publikcji wyd. w 1936 roku)
 66. XVIa/LP-4c – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 3, Wykaz nazwisk pisarzy / oprac. Adam Bar ; przy współudziale Wł. Tad. Wisłockiego i Tad. Godłowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=117397&dirds=1&tab=1 (link do publikacji wyd. w 1938 roku)
 67. XVIa/SZT-16 – Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących / przez Edwarda Rastawieckiego. – Poznań : Tow. Przyjaciół Nauk, 1886 . – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1376&dirds=1&tab=1
 68. XVIa/O-36 – Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego / Ludwik Janowski ; wyd. pod kier. Ryszarda Mienickiego przy spółudziale Marty Burbianki i Bogumiła Zwolskiego. – Wilno : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1939. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27041&dirds=1&tab=1