Księgozbiór Regionalny – część 2

 1. SIRr II/8z.1 – Handel międzynarodowy na Bałtyku / Wojciech Stopczyk. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1928. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=702
 2. SIRr  II/8z.2 – Obrona Pomorza / praca zbiorowa pod red. Józefa Borowika. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1930. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=727
 3. SIRr  II/8z.4 – Rozwój portu gdańskiego / Kazimierz Świątecki. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1932. – http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1675
 4. SIRr  II/8z.6 – Światopogląd morski : praca zbiorowa / rozpr. F. Bujaka [et al.] ; pod red. Józefa Borowika. – Toruń ; Warszawa : Skł. gł. Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1934. – – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=169
 5. SIRr  II/8z.8 – Konkurencja węglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich / Andrzej Jałowiecki ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1935. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=703
 6. SIRr  II/8z.10 – Port kopenhaski / Bolesław Leitgeber. – Toruń ; Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1935. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=732
 7. SIRr II/8z.5 – Tranzyt niemiecki przez Polskę / Wincenty Juljusz Piasecki. – Toruń : skł. gł. Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1935. – http://smp.am.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1766
 8.  SIRr II/8z.9 – Transport morski a międzynarodowe porozumienie w żegludze, Toruń 1934 (PiB t. 24) (8) – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=3278&dirds=1&tab=1
 9. SIRr  II/9-t.1 – Osady holenderskie na Nizinie Sartawicko-Nowskiej / Zdzisław Ludkiewicz. – Toruń ; Warszawa : Kasa im.Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1934. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=201
 10. SIRr II/10 – Problem narodowościowy na Pomorzu : protokół obrad oraz referaty naukowe, wygłoszone na II Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym odbytym dnia 3 maja 1931 w Toruniu. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=386&dirds=1&tab=1
 11. SIRr  II/10z.4 – Stan posiadania ziemi na Pomorzu : zagadnienia geograficzne i gospodarcze : protokół obrad oraz referaty naukowe, wygłoszone na IV Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym, odbytym dnia 1 i 2 listopada 1934 r. w Krakowie. 2. – Toruń : skł. gł. Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1935.
  http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=705
 12. SIRr II/14 – Polskie wpływy polityczne w Prusiech Książęcych / Adam Vetulani. – Gdynia : Inst. Bałtycki, 1939 (14) – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=389&dirds=1&tab=1
 13. SIRr   II/15 – Sprawozdania z działalności naukowej w dziedzinie pomorzoznawstwa w latach 1933-1934. – Toruń : Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, 1935. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75355&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 14. SIRr II/16 – Komunikat Nr… / Instytut Bałtycki. Dział Informacji Naukowej ; [oprac. Roman Lutman]. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931-1934. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=69049
 15. SIRr  II/16 – Gci 14203 – Komunikaty Instytutu Bałtyckiego / Dział Informacji Naukowej (DIN). – Gdynia : Instytut Bałtycki, 1939. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=67602&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=FFAB26EA6BB347E61156578A7B1FEB8B-19
 16. SIRr II/18 – Rocznik Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia. – Poznań ; Toruń : PWN, 1966-. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=37705&tab=3
 17. SIRr II/20 – Rocznik Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu ; [red. Marian Biskup, Stanisław Myśliborski-Wołowski]. – Grudziądz : Wydaw. Poznańskie, 1960-. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=60368&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
 18. SIRr II/33 – Studia Włocławskie / [Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku ; zespół red. Wojciech Hanc et al.]. – Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diecezjalne, 1998. – http://digital.fides.org.pl/dlibra/publication?id=486&tab=3
 19. SIRr II/34 – Folia Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu ; [red. Janusz Tandecki]. – Toruń : WBPiKM, 2000. – http://www.kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=24016&tab=3
 20. SIRr II/39 – Literatura polska na łamach „Gazety Toruńskiej” (1867-1921) / Ewa Dobrowolska, Danuta Poklewska. – [Toruń : Uniwersytet M. Kopenika, 1970]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22187&dirds=1&tab=1
 21. SIRr II/4 – Rocznik Gdański / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; [red. Edward Breza]. – Gdańsk : Wydaw. Gdańskie. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=221325
 22. SIRr IIIA/3a – Wybitni ludzie dawnego Torunia / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. M. Biskup et al.]. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40020&dirds=1&tab=1
 23. SIRr IIIA/3b – Toruńscy twórcy nauki i kultury : (1945-1985) / pod red. Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego ; [oprac. Zofia Abramowiczówna et al.]. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40019
 24. SIRr IIIA/5 – Rody ziem pruskich / Józef Krzepela. – Kraków : Księg. Gebethnera i Wolffa, 1927. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=95765&tab=3
 25. SIRr IIIA/6a-1866 – Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1866 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von C. L. Beyerle. – Thorn : E. Lambeck, 1866. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3706&dirds=1&tab=1
 26. SIRr IIIA/6a-1869 – Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1869 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : C. Dombrowski, 1869. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52604
 27. SIRr   IIIA/6a-1876 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1876 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : Ernst Lambeck, 1876. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53564&dirds=1&tab=1
 28. SIRr   IIIA/6a-1897 – Adress-Buch der Stadt Thorn, Podgorz u. Mocker sowie des Landkreises Thorn für das Jahr 1897 / hrsg. von P. Kirsten und W. Jaskulski. – Thorn : Im Selbstverlage der Verfasser, 1897 (Tor.:. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53566&dirds=1&tab=1
 29. SIRr   IIIA/6a-1920 – Nowy spis ulic miasta Torunia – 1920. – Toruń : [Zarząd Miejski], 1920. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53586&dirds=1&tab=1
 30. SIRr IIIA/6a-1880 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1880 : nebst Verzeichniss aller am hiesigen Orte befindlichen Militair-, königlischen und Civil-behörden. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1880. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3454&dirds=1&tab=1
 31. SIRr IIIA/6a-1884 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1884 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von A. Perplietz. – Thorn : Druck und Verlag der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1884. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3458&dirds=1&tab=1
 32. SIRr IIIA/6a-1887  – Alphabetisches Einwohner-Verzeichniss der Stadt Thorn : mit Vorstädten und der Gutsbesitzer des Kreises Thorn / [zusamengestellt von A. Perpliess]. – Thorn : Walther Lambeck, 1887.  – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3456&dirds=1&tab=1
 33. SIRr IIIA/6a-1892 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1892 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von P. Kirsten. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1892. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3856&dirds=1&tab=1
 34. SIRr IIIA/6a-1900 – Adress-buch der Stadt Thorn und deren Vorstädte für das Jahr 1900 / nach amtlichen Quellen bearb. von P. Stüwe in Thorn. – Thorn : C. Dąbrowski, 1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3708&dirds=1&tab=1
 35. SIRr IIIA/6a-1904 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Stadt und Landkreis Thorn auf das Jahr 1904 : mit einem Plan von Thorn und Umgebung / [Ehrenbürger Karl Boethke ; Stadtältester Beno Richter]. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1904. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3858&dirds=1&tab=1
 36. SIRr IIIA/6a-1908 – Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1908 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dąbrowski, 1908. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3710&dirds=1&tab=1
 37. SIRr IIIA/6a-1912 – Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1912 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dombrowski, 1912. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3860&dirds=1&tab=1
 38. SIRr IIIA/6a-1919 – Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919 / hrsg. vom Verkehrsverein Thorn und der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1919. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53781&dirds=1&tab=1
 39. SIRr IIIA/6a-1923 – Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i powiatem Toruń-wieś / Wydawnictwo Księgi Adresowej w Toruniu. – Toruń : Wydawnictwo Księgi Adresowej, 1923. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3712&dirds=1&tab=1
 40. SIRr IIIA/6a-1932 – Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia / oprac. przez Alfreda Krzyżanowskiego. – Wyd. 2. – Toruń : A. Krzyżanowski ; Drukarnia Rolnicza, 1932. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17767&dirds=1&tab=1
 41. SIRr IIIA/6a-1936 – Książka adresowa miasta Torunia / opracował i wydał Marian Reinke. – Według stanu z czerwca 1936 roku. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1936. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17907&dirds=1&tab=1
 42. SIRr IIIA/6b-1897 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski – Bromberg : A. Dittmann, 1896. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689&dirds=1&tab=1
 43. SIRr IIIA/6b-1915 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – Bromberg : A. Dittmann, 1915. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834&dirds=1&tab=1
 44. SIRr   IIIA/6b-1915 – Plan der Stadt Bromberg mit Vororten. – Bromberg : A. Dittmann, 1915.  – http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=18085
 45. SIRr   IIIA/6b – Adresy Miasta Bydgoszczy na Rok … / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska, 1922-1925. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=32783&tab=3
 46. SIRr   IIIA/6b – Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy Wydana w Roku … / oprac. i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz : Władysław Weber, 1926-1933. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=1529&tab=3
 47. SIRr IIIA/6d – Urzędowy Spis abonentów sieci telefonicznych Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy : w marcu 1926 r. / Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów. – Poznań : Reklama Polska, 1926.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56818&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=C2A37370F012EA174FD5292756ABC122-6
 48. SIRr IIIA/6e – Spis abonentów państwowych i koncesjonowanych sieci telefonicznych w Polsce : (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1931/32 r. / Ministerstwo Poczt i Telegrafów. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Informatory Ekonomiczne, 1931. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=34803&from=FBC
 49. SIRr IIIA/6f – Książka informacyjno-adresowa instytucji finansowych Polski i W. M. Gdańska : rok 1929-30 / Wydawnictwo Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu. – Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1929.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56819&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=C2A37370F012EA174FD5292756ABC122-6
 50. SIRr IIIA/6g – Grudziądz – księga adresowa 1927-28 r. – Grudziądz : W. Kostkowski, [1928]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10308&dirds=1&tab=1
 51. SIRr IIIA/31 – Słownik biograficzny regionu brodnickiego / Stefan Bilski ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Toruńskie Towarzystwo Kultury. – Brodnica : TMZM ; Toruń : TTK, 1991. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26719&dirds=1&tab=1
 52. SIRr   IIIA/80 – Słownik opozycji demokratycznej regionu toruńskiego 1980-1989 / red. i oprac. Ewa M. Hołuszko. – Warszawa : Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2008. – http://archiwum.sws.org.pl/noty_biograficzne/Torun_Slownik.pdf
 53. SIRr   IIIA/92t.1 – Słownik biograficzny powiatu toruńskiego. T. 1 / pod red. Jana Krajewskiego ; Starostwo Powiatowe w Toruniu. – Lubicz : Warex, 2010. http://www.powiattorunski.pl/plik,18874,slownik-tom-pierwszy.pdf
 54. SIRr IIIA/97 – Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach / pod red. Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=151466
 55. SIRr  IIIA/98 – Oni tworzyli naszą historię : prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013 / pod red. Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=151472
 56. SIRr IIIa/104 – Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2014. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=151471
 57. SIRr III-B / Czaja Stefan – Stefan Czaja – in memoriam / [oprac. red. Dominika Czyżak i Joanna Krasnodębska] ; Biblioteka Uniwersytecka. – Toruń : Biblioteka Uniwersytecka, 2004. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25895&dirds=1&tab=1
 58. SIRr III B / Danielewski – Ignacy Danielewski autor „Wisły” : 1829-1907 / [Jerzy Kałdowski]. – Chełmno : Muzeum Ziemi Chełmińskiej : Ratusz, 1986 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24214&dirds=1&tab=1
 59. SIRr   IIIB/Górski Karol – Karol Górski – autobiografia naukowa / pod red. Wiesława Sieradzana ; [wstęp Marian Biskup] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 2003. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49878
 60. SIRr IIIB/Iwanowska Wilhelmina – Życie wśród gwiazd Profesor Wilhelminy Iwanowskiej / rozmowę z Panią Profesor przeprowadziła Anna Plaskacz. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1997 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=50155&from=latest
 61. SIRr IIIB/Konopka Lukasz – Zatarg Jmci pana Łukasza Konopki z miastem Toruniem : kartka archiwalna : (1742-1756) / przez Alexandra Kraushara. – Wyd. 2. – Kraków : G. Gebethner, 1895. – https://polona.pl/item/15751092/8/
 62. SIRr IIIB/Kulerski Wiktor – Dzień sądu nad Hetmanem Ludu : zdemaskowanie Wiktora Kulerskiego z rozprawy sądowej przed sądem ławniczym w Grudziądzu w dniu 9.IX. 1927 roku. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1927 . http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56101&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 63. SIRr IIIB/Kulerski Wiktor – Pan Wiktor Kulerski jako kandydat na posła : szczególnie dla wyborców w powiecie chojnickim i tucholskim / Stanisław Kujot. – Toruń : nakł. autora, 1903 .- Kujot, Stanisław (1845-1914).
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56823&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=C2A37370F012EA174FD5292756ABC122-6
 64. SIRr IIIB/Linde – Linde z Torunia / Helena Piskorska. – Toruń : Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela, 1960. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25916&dirds=1&tab=1
 65. SIRr IIIB/Linde – Samuel Bogumił Linde : twórca pierwszego Słownika języka polskiego. – Toruń : [WBPiKM], 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26741&dirds=1&tab=1
 66. SIRr IIIB/Linde – Autobiografia z 1823 roku / Samuel Bogumił Linde ; do druku przygot. i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25912&dirds=1&tab=1
 67. SIRr IIIB/Mortęska Magdalena – Matka Mortęska / Karol Górski. – Kraków : „Znak”, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49786&dirds=1&tab=1
 68. SIRr III B / Rydygier – ktor Ludwik Rydygier : 1850-1920 / [Jerzy Kałdowski]. – Chełmno : Muzeum Ziemi Chełmińskiej : Ratusz, 1985 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24187&dirds=1&tab=1
 69. SIRr IIIB/ IIIB/Zernecke Jacob – Jacob Heinrich Zernecke Bürgermeister und Chronist von Thorn : (1672-1741) / Walter Friedrich Heinrich Zernecke. – Riesenburg : P. Engel, 1909.  – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=3506
 70. SIRr IV/3 – Wizerunki Kopernika / Zygmunt Batowski. – Toruń : Towarzystwo Bibljofilów im. J. Lelewela ; z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej i Pomorskiego Starosty Krajowego, 1933.  – http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=9159
 71. SIRr IV/4 – Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel : w 450-tą rocznicę jego urodzin / Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1923. – http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0272/
 72. SIRr IV/5 – Stromata Copernicana : studja [!], poszukiwania i materjały [!] biograficzne / Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1924. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39512&dirds=1&tab=1
 73. SIRr IV/14 – Kopernik na Warmii : życie i działalność publiczna, działalność naukowa, środowisko, kalendarium / [zespół red. Janusz Jasiński, Bohdan Koziełło-Poklewski, Jerzy Sikorski] ; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. – Olsztyn : Instytut Mazurski, 1973.- http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48112&dirds=1&tab=1
 74. SIRr IV/15 – Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność / Karol Górski. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49750&dirds=1&tab=1
 75. SIRr IV/25 – Astronomia Mikołaja Kopernika / Cecylia Iwaniszewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44662&dirds=1&tab=1
 76. SIRr   IV/26 – Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika / Zenon Nowak. – Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52085&from=&dirids=1&ver_id=1618335&lp=1&QI=!5E7B40BA8D1DE2FB870EE7B720305A5A-24
 77. SIRr IV/27 – Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika / pod red. Cecylii Iwaniszewskiej ; [oprac. Alojzy Burnicki i in.]. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44655&dirds=1&tab=1
 78. SIRr IV/30 – Instrumenty Kopernika a narzędzia współczesnej astronomii / Andrzej Woszczyk. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1973 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=46227&dirds=1&tab=1
 79. SIRr IV/31 – Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika / Karol Górski. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1968. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44869&dirds=1&tab=1
 80. SIRr IV/32 – Toruń w czasach Kopernika : urbanistyka, architektura, sztuka / Bohdan Rymaszewski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1969 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48109&dirds=1&tab=1
 81. SIRr   IV/34 – Mikołaj Kopernik jako ekonomista / Stefan Cackowski. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1970. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52084&from=&dirids=1&ver_id=1618242&lp=1&QI=!5E7B40BA8D1DE2FB870EE7B720305A5A-45
 82. SIRr IV/35 – Działalność publiczna Mikołaja Kopernika / Marian Biskup. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44496&dirds=1&tab=1
 83. SIRr IV/37 – Astronomia przedkopernikowska / Jerzy Dobrzycki. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44784&dirds=1&tab=1
 84. SIRr IV/38 – Astronomia współczesna / Wilhelmina Iwanowska. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=45873&dirds=1&tab=1
 85. SIRr IV/43 – Kopernikana toruńskie / Janina Mazurkiewicz. – Toruń : Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48254&dirds=1&tab=1
 86. SIRr IV/44 – Dom Kopernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu : informator / oprac. Janina Mazurkiewicz. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1967. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48251&dirds=1&tab=1
 87. SIRr IV/56 – Mikołaj Kopernik uczony i obywatel / Marian Biskup, Jerzy Dobrzycki. – Warszawa : Interpress, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44773&dirds=1&tab=1
 88. SIRr IV/66 – Mikołaj Kopernik. Cz. 1, Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne / oprac. i zebrał Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38989&dirds=1&tab=1
 89. SIRr IV/83 – Denkschrift zur Enthüllungs – Feier des Coppernicus Denkmals zu Thorn / hrsg. vom Coppernicus Verein. – Thorn : Rathsbuchdruckerei, 1853.
  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=18577&from=pubindex&dirids=52&lp=195
 90. SIRr IV/85 – Copernicus-Denkmal in Thorn : Geschichte seiner Entstehung und Beschreibung der Enthüllungsfeier am 25. Oktober 1853 / von Karl Marquart. – Thorn : E. Lambeck, 1853.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48260
 91. SIRr V/2t.1 – Geografja gospodarcza Polski Zachodniej. T. 1, Środowisko geograficzne, ludność, wytwórczość roślinna / Stanisław Nowakowski. – Poznań : Magistrat St. M. Poznania, 1929. Nowakowski, Stanisław Tomasz (1888-1938). http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=16162&from=FBC
 92. SIRr V/2t.2 – Geografja gospodarcza Polski Zachodniej. T. 2, Wytwórczość zwierzęca, przemysł rolny / Stanisław Nowakowski. – Poznań : Magistrat St. M.. Poznania, 1930. Nowakowski, Stanisław Tomasz (1888-1938). http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=16163&from=FBC
 93. SIRr V/3 – Żywioł obcy w życiu gospodarczym Pomorza / w oprac. Antoniego Wrzoska i Stanisława Zwierza. – Gdynia ; Toruń : Instytut Bałtycki, 1937. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=1114&dirds=1&tab=1
 94. SIRr VIa/1t.1 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 1 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1861. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=20998&from=publication&tab=1
 95. SIRr VIa/1t.2 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 2 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1863. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21001&from=publication&tab=1
 96. SIRr VIa/1t.3 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 3 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1866. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21000&from=publication&tab=1
 97. SIRr VIa/1t.4 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 4 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1870. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21007&from=publication&tab=1
 98. SIRr VIa/1t.5 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 5 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1874. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21006&from=publication&tab=1
 99. SIRr VIa/2-Bd1H1 – Preussisches Urkundenbuch : politische Abtheilung. Bd. 1, Die Bildung des Ordensstaats. Halfte 1 / hrsg. […] von Archivrath Philippi, in Verbindung mit Wölky. – Königsberg i. Pr. : Hartungsche Verlagsdruckerei, 1882. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21009&dirds=1&tab=1
 100. SIRr VIa/2-Bd1H2 – Preussisches Urkundenbuch : politische (allgemeine) Abtheilung : mit Registern zu Band 1. Bd. 1, Halfte 2 / bearb. […] von August Seraphim. – Königsberg i. Pr. : Hartungsche Verlagsdruckerei, 1909. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21011&dirds=1&tab=1
 101. SIRr VIa/3t.1 – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T. 1. – Wyd. 2 [nowe] / wyd. I. Zakrzewski. – Poznań : Biblioteka Kórnicka, 1890. –  http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=8227&dirids=1
 102. SIRr VIa/3t.2 – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T. 2. – Wyd. 2 [nowe] / wyd. I. Zakrzewski. – Poznań : Biblioteka Kórnicka, 1892.  – http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=8228&dirids=1
 103. SIRr VIa/5 – Pommerellisches Urkundenbuch / hrsg. vom Westpreussischen Geschichtverein ; bearb. von M. Perlbach. – Danzig : Westpreussischen Geschichtsverein : Kafemann, 1882. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23431&dirds=1&tab=1
 104. SIRr VIa/6 – Urkundenbuch der alten sächsischen Franziskanerprovinzen. 1-[2] / von Leonhard Lemmens ; Hrsg. vom Mitgliedern der sächsischen und schlesischen Provinz. – Düsseldorf : L. Schwann, 1913.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=49415&from=&dirids=1&tab=1&lp=29&QI=C2A37370F012EA174FD5292756ABC122-6
 105. SIRr VIa/7-H.1 – Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 1, Zur Kritik der Ältesten Preussischen Urkunden / von Max Perlbach. – Halle : M. Niemeyer, 1886. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22428&dirds=1&tab=1
 106. SIRr VIa/7-H.2 – Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 2, Das Urkundenwesen Herzog Mestwin II von Pommerellen ; Die Grosspolnischen Annalen ; Die Ältesten Preussischen Annalen ; Zu Peter von Dusburg / von Max Perlbach. – Halle : M. Niemeyer, 1886. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22429&dirds=1&tab=1
 107. SIRr VIa/8Bd.1/2 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 1-2 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Vornträger, 1836-1842. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22378&dirds=1&tab=1  ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22379&dirds=1&tab=1
 108. SIRr VIa/8Bd.3/4 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 3-4 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Bornträger, 1848-1853. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22380&dirds=1&tab=1  ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22381&dirds=1&tab=1
 109. SIRr VIa/8Bd.5/6 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 5-6 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Bornträger, 1857-1861. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22406&dirds=1&tab=1  ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22408&dirds=1&tab=1
 110. SIRr VIa/9-Bd.1 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 1, (Die Jahre 1233-1435) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1878. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21483&dirds=1&tab=1
 111. SIRr VIa/9-Bd.2 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 2, (Die Jahre 1436-1446) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1880. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21485&dirds=1&tab=1
 112. SIRr VIa/9-Bd.3 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 3, (Januar 1447 bis Juli 1453.) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1882. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21564&dirds=1&tab=1
 113. SIRr VIa/9-Bd.4 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 4, (August 1453 bis September 1457. / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1884. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23047&dirds=1&tab=1
 114. SIRr VIa/9-Bd.5  – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 5, (1458-1525) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1886. –  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22377&from=publication&tab=1
 115. SIRr VIa/10a – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 1, Index tabularii Ordinis S. Mariae Theutonocirum : regesten zum Ordenbriefarchiv. Vol. 1 H. 1, 1198-1454 / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/20645?tab=1
 116. SIRr VIa/10b – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 1, Index tabularii Ordinis S. Mariae Theutonocirum : regesten zum Ordenbriefarchiv. Vol. 1 H. 2, (1433-1454) / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31690&dirds=1&tab=1
 117. SIRr VIa/10d – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 2, Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum : regesten der Pergamentunkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31691&dirds=1&tab=1
 118. SIRr VIa/11-H.1/2 – Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts / gesamm. und hrsg. von Max Perlach. – Königsberg i. Pr. : Ferd. Beyer vormals Th. Theile’s Buchhandlung, 1875.  – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24522
 119. SIRr VIa/17 – Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce : zbiór tekstów źródłowych / pod red. K. Górskiego. – Poznań : Instytut Zachodni, 1953. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49676&dirds=1&tab=1
 120. SIRr VIa/18 – Ziemia chełmińska w przeszłości : wybór tekstów źródłowych / pod red. Mariana Biskupa ; [teksty przygotowali Janusz Bianiak i in.]. – Toruń : Wydawnictwo Łódzkie, 1961. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27048&dirds=1&tab=1
 121. SIRr   VIa/24 – Strassen-Ordnung für die Stadt Thorn. – Thorn : B. Lambeck, 1845. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=77295
 122. SIRr VIa/25 – Statut des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1854. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39987&dirds=1&tab=1
 123. SIRr VIa/25 – Satzungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1896 . http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56094&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 124. SIRr VIa/25 – Sätzungen der bei vierten Säkularfeier des Geburtstages von Nicolaus Coppernicus begründeten Thorner Coppernicus-Stiftung. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1898. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56099&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
 125. SIRr VIa/25 – Statuten des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : E. Lambeck, 1873. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56096&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 126. SIRr VIa/25 – Statuten der bei der vierten Säcularfeier des Geburtstagen von Nicolaus Coppernicus – begründeten Thorner Coppernicus – Stiftung / Der Coppernicus – Verein für Wissenschaft u. Kunst. – Thorn : E. Lambeck, 1879. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56098&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 127. SIRr VIa/25 – Statuten der Coppernicus-Stiftung für Jungfrauen / Der Coppernicus-Verein für Wissenschaft u. Kunst. – Thorn : E. Lambeck, 1879. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56100&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=