Księgozbiór Regionalny – część 2

  1. SIRr II/8 – Rozwój portu gdańskiego / Kazimierz Świątecki. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1932. – http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1675
  2. SIRr II/8 – Obrona Pomorza : praca zbiorowa / pod red. Józefa Borowika ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1930 . – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=727
  3. SIRr II/8 – Port kopenhaski, Toruń 1935 – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=732
  4. SIRr II/8 – Światopogląd morski / pod red. Józefa Borowika ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : [b.w.], 1934 . – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=169
  5. SIRr II/8 – Konkurencja węglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich / Andrzej Jałowiecki ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1935. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=703
  6. SIRr II/8 – Transport morski a międzynarodowe porozumienie w żegludze, Toruń 1934 (PiB t. 24) (8) – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=3278
  7. SIRr II/8 – Handel międzynarodowy na Bałtyku / Wojciech Stopczyk. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1928. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=702
  8. SIRr II/9 – Osady holenderskie na nizinie sartwicko-nowskiej, Toruń 1934 – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=201
  9. SIRr II/10 – Problem narodowościowy na Pomorzu : protokół obrad oraz referaty naukowe, wygłoszone na II Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym odbytym dnia 3 maja 1931 w Toruniu. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=386
  10. SIRr II/10 – Stan posiadania ziemi na Pomorzu. [2], Zagadnienia geograficzne i gospodarcze : protokół obrad oraz referat naukowy, wygłoszony na IV Zjeździe Pomorzoznawczym, odbytym dnia 1 i 2 listopada 1934 r.w Krakowie. – Toruń : Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, 1935. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=705
  11. SIRr II/13 – Dzieje polityczne Prus Wschodnich : (1621-1772) : rozprawa z pracy zbiorowej pt. „Dzieje Prus Wschodnich” / Kazimierz Piwarski ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Gdynia : Instytut Bałtycki ; Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, 1938. – http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2944
  12. SIRr II/14 – Polskie wpływy polityczne w Prusiech Książęcych / Adam Vetulani. – Gdynia : Inst. Bałtycki, 1939 (14) – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=389
  13. SIRr   II/15 – Sprawozdania z działalności naukowej w dziedzinie pomorzoznawstwa w latach 1933-1934. – Toruń : Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, 1935. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75355
  14. SIRr II/16 – Komunikat Nr… / Instytut Bałtycki. Dział Informacji Naukowej ; [oprac. Roman Lutman]. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931-1934. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=69049
  15. SIRr  II/16 – Gci 14203 – Komunikaty Instytutu Bałtyckiego / Dział Informacji Naukowej (DIN). – Gdynia : Instytut Bałtycki, 1939. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=67602
  16. SIRr II/18 – Rocznik Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia. – Poznań ; Toruń : PWN, 1966-. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=37705
  17. SIRr II/20 – Rocznik Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu ; [red. Marian Biskup, Stanisław Myśliborski-Wołowski]. – Grudziądz : Wydaw. Poznańskie, 1960-. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=60368
  18. SIRr II/22 – Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Heft 53-54, Danzig 1911-1912 http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=18943
  19. SIRr II/29 – Ziemia, R.23, nr 7-9 – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=122363
  20. SIRr II/30 – Mestwin. Dodatek naukowo-literacki „Słowa Pomorskiego” – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=618
  21. SIRr II/33 – Studia Włocławskie / [Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku ; zespół red. Wojciech Hanc et al.]. – Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diecezjalne, 1998. – http://digital.fides.org.pl/dlibra/publication?id=486
  22. SIRr II/34 – Folia Toruniensia / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu ; [red. Janusz Tandecki]. – Toruń : WBPiKM, 2000. – http://www.kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=24016
  23. SIRr II/39 – Literatura polska na łamach „Gazety Toruńskiej” (1867-1921) / Ewa Dobrowolska, Danuta Poklewska. – [Toruń : Uniwersytet M. Kopenika, 1970]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22187&dirds=1
  24. SIRr IIIA/3a – Wybitni ludzie dawnego Torunia / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. M. Biskup et al.]. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40020
  25. SIRr IIIA/3b – Toruńscy twórcy nauki i kultury : (1945-1985) / pod red. Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego ; [oprac. Zofia Abramowiczówna et al.]. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40019
  26. SIRr IIIA/5 – Rody ziem pruskich / Józef Krzepela. – Kraków : Księg. Gebethnera i Wolffa, 1927. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=95765
  27. SIRr IIIA/6a-1866 – Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1866 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von C. L. Beyerle. – Thorn : E. Lambeck, 1866. –http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3706
  28. SIRr IIIA/6a-1869 – Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1869 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : C. Dombrowski, 1869. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52604
  29. SIRr   IIIA/6a-1876 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1876 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : Ernst Lambeck, 1876. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53564
  30. SIRr   IIIA/6a-1897 – Adress-Buch der Stadt Thorn, Podgorz u. Mocker sowie des Landkreises Thorn für das Jahr 1897 / hrsg. von P. Kirsten und W. Jaskulski. – Thorn : Im Selbstverlage der Verfasser, 1897 (Tor.:. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53566
  31. SIRr   IIIA/6a-1920 – Nowy spis ulic miasta Torunia – 1920. – Toruń : [Zarząd Miejski], 1920. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53586
  32. SIRr IIIA/6a-1880 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1880 : nebst Verzeichniss aller am hiesigen Orte befindlichen Militair-, königlischen und Civil-behörden. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1880. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3454
  33. SIRr IIIA/6a-1884 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1884 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von A. Perplietz. – Thorn : Druck und Verlag der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1884. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3458
  34. SIRr IIIA/6a-1887  – Alphabetischer Einworter-Verzeichniss der Stadt Thorn : mit Vorstädten und der Gutsbefitzer der Kreises Thorn. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1887. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3456
  35. SIRr IIIA/6a-1892 – Thorner Adress-Buch für das Jahr 1892 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von P. Kirsten. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1892. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3856
  36. SIRr IIIA/6a-1900 – Adress-buch der Stadt Thorn und deren Vorstädte für das Jahr 1900 / nach amtlichen Quellen bearb. von P. Stüwe in Thorn. – Thorn : C. Dąbrowski, 1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3708
  37. SIRr IIIA/6a-1904 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Stadt und Landkreis Thorn auf das Jahr 1904 : mit einem Plan von Thorn und Umgebung / [Ehrenbürger Karl Boethke ; Stadtältester Beno Richter]. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1904. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3858
  38. SIRr IIIA/6a-1908 – Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1908 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dąbrowski, 1908. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3710
  39. SIRr IIIA/6a-1912 – Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1912 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dombrowski, 1912. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3860
  40. SIRr IIIA/6a-1919 – Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919 / hrsg. vom Verkehrsverein Thorn und der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung. – Thorn : Lambeck-Dąbrowski, 1919. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53781
  41. SIRr IIIA/6a-1923 – Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i powiatem Toruń-wieś / Wydawnictwo Księgi Adresowej w Toruniu. – Toruń : Wydawnictwo Księgi Adresowej, 1923. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3712
  42. SIRr IIIA/6a-1932 – Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia / oprac. przez Alfreda Krzyżanowskiego. – Wyd. 2. – Toruń : A. Krzyżanowski ; Drukarnia Rolnicza, 1932. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17767
  43. SIRr IIIA/6a-1936 – Książka adresowa miasta Torunia / opracował i wydał Marian Reinke. – Według stanu z czerwca 1936 roku. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1936. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17907
  44. SIRr IIIA/6b-1897 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski – Bromberg : A. Dittmann, 1896. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689
  45. SIRr IIIA/6b-1915 – Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – Bromberg : A. Dittmann, 1915. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834
  46. SIRr   IIIA/6b – Adresy Miasta Bydgoszczy na Rok … / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska, 1922-1925. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=32783
  47. SIRr   IIIA/6b – Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy Wydana w Roku … / oprac. i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz : Władysław Weber, 1926-1933. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=1529
  48. SIRr IIIA/6d – Urzędowy Spis abonentów sieci telefonicznych Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy : w marcu 1926 r. / Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów. – Poznań : Reklama Polska, 1926. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56818
  49. SIRr IIIA/6e – Spis abonentów państwowych i koncesjonowanych sieci telefonicznych w Polsce : (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1931/32 r. / Ministerstwo Poczt i Telegrafów. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Informatory Ekonomiczne, 1931. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=34803
  50. SIRr IIIA/6f – Książka informacyjno-adresowa instytucji finansowych Polski i W. M. Gdańska : rok 1929-30 / Wydawnictwo Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu. – Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1929. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56819
  51. SIRr IIIA/6g – Grudziądz – księga adresowa 1927-28 r. – Grudziądz : W. Kostkowski, [1928]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10308
  52. SIRr IIIA/31 – Słownik biograficzny regionu brodnickiego / Stefan Bilski ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Toruńskie Towarzystwo Kultury. – Brodnica : TMZM ; Toruń : TTK, 1991. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26719
  53. SIRr   IIIA/80 – Słownik opozycji demokratycznej regionu toruńskiego 1980-1989 / red. i oprac. Ewa M. Hołuszko. – Warszawa : Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2008. – http://archiwum.sws.org.pl/noty_biograficzne/Torun_Slownik.pdf
  54. SIRr   IIIA/92t.1 – Słownik biograficzny powiatu toruńskiego. T. 1 / pod red. Jana Krajewskiego ; Starostwo Powiatowe w Toruniu. – Lubicz : Warex, 2010. http://www.powiattorunski.pl/plik,18874,slownik-tom-pierwszy.pdf
  55. SIRr III-B / Czaja Stefan – Stefan Czaja – in memoriam / [oprac. red. Dominika Czyżak i Joanna Krasnodębska] ; Biblioteka Uniwersytecka. – Toruń : Biblioteka Uniwersytecka, 2004. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25895
  56. SIRr III B / Danielewski – Ignacy Danielewski autor „Wisły” : 1829-1907 / [Jerzy Kałdowski]. – Chełmno : Muzeum Ziemi Chełmińskiej : Ratusz, 1986 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24214
  57. SIRr IIIB/Iwanowska Wilhelmina – Życie wśród gwiazd Profesor Wilhelminy Iwanowskiej / rozmowę z Panią Profesor przeprowadziła Anna Plaskacz. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1997 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=50155
  58. SIRr IIIB/Kulerski Wiktor – Dzień sądu nad Hetmanem Ludu : zdemaskowanie Wiktora Kulerskiego z rozprawy sądowej przed sądem ławniczym w Grudziądzu w dniu 9.IX. 1927 roku. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1927 . http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56101
  59. SIRr IIIB/Kulerski Wiktor – Pan Wiktor Kulerski jako kandydat na posła : szczególnie dla wyborców w powiecie chojnickim i tucholskim / Stanisław Kujot. – Toruń : nakł. autora, 1903 .- http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56823
  60. SIRr IIIB/Linde – Linde z Torunia / Helena Piskorska. – Toruń : Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela, 1960. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25916
  61. SIRr IIIB/Linde – Samuel Bogumił Linde : twórca pierwszego Słownika języka polskiego. – Toruń : [WBPiKM], 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26741
  62. SIRr IIIB/Linde – Autobiografia z 1823 roku / Samuel Bogumił Linde ; do druku przygot. i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25912
  63. SIRr IIIB/Mortęska Magdalena – Matka Mortęska / Karol Górski. – Kraków : „Znak”, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49786
  64. SIRr III B / Rydygier – ktor Ludwik Rydygier : 1850-1920 / [Jerzy Kałdowski]. – Chełmno : Muzeum Ziemi Chełmińskiej : Ratusz, 1985 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24187
  65. SIRr IV/4 – Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel : w 450-tą rocznicę jego urodzin / Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1923. – http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0272/
  66. SIRr IV/5 – Stromata Copernicana : studja [!], poszukiwania i materjały [!] biograficzne / Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1924. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39512&dirds=1&tab=1
  67. SIRr IV/14 – Kopernik na Warmii : życie i działalność publiczna, działalność naukowa, środowisko, kalendarium / [zespół red. Janusz Jasiński, Bohdan Koziełło-Poklewski, Jerzy Sikorski] ; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. – Olsztyn : Instytut Mazurski, 1973.- http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48112&dirds=1&tab=1
  68. SIRr IV/15 – Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność / Karol Górski. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49750&dirds=1&tab=1
  69. SIRr IV/21 – O Koperniku / Jan Śniadecki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=2910
  70. SIRr IV/25 – Astronomia Mikołaja Kopernika / Cecylia Iwaniszewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44662
  71. SIRr   IV/26 – Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika / Zenon Nowak. – Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52085
  72. SIRr IV/27 – Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika / pod red. Cecylii Iwaniszewskiej ; [oprac. Alojzy Burnicki i in.]. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44655
  73. SIRr IV/30 – Instrumenty Kopernika a narzędzia współczesnej astronomii / Andrzej Woszczyk. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1973 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=46227
  74. SIRr IV/31 – Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika / Karol Górski. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1968. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44869
  75. SIRr IV/32 – Toruń w czasach Kopernika : urbanistyka, architektura, sztuka / Bohdan Rymaszewski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1969 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48109
  76. SIRr   IV/34 – Mikołaj Kopernik jako ekonomista / Stefan Cackowski. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1970. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52084
  77. SIRr IV/35 – Działalność publiczna Mikołaja Kopernika / Marian Biskup. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44496
  78. SIRr IV/37 – Astronomia przedkopernikowska / Jerzy Dobrzycki. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1971. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44784
  79. SIRr IV/38 – Astronomia współczesna / Wilhelmina Iwanowska. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=45873
  80. SIRr IV/43 – Kopernikana toruńskie / Janina Mazurkiewicz. – Toruń : Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48254
  81. SIRr IV/44 – Dom Kopernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu : informator / oprac. Janina Mazurkiewicz. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1967. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=48251
  82. SIRr IV/56 – Mikołaj Kopernik uczony i obywatel / Marian Biskup, Jerzy Dobrzycki. – Warszawa : Interpress, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44773
  83. SIRr IV/66 – Mikołaj Kopernik. Cz. 1, Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne / oprac. i zebrał Ludwik Antoni Birkenmajer. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38989
  84. SIRr V/2t.1 – Geografja gospodarcza Polski Zachodniej. T. 1, Środowisko geograficzne, ludność, wytwórczość roślinna / Stanisław Nowakowski. – Poznań : Magistrat St. M. Poznania, 1929. Nowakowski, Stanisław Tomasz (1888-1938). http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=16162
  85. SIRr V/2t.2 – Geografja gospodarcza Polski Zachodniej. T. 2, Wytwórczość zwierzęca, przemysł rolny / Stanisław Nowakowski. – Poznań : Magistrat St. M.. Poznania, 1930. Nowakowski, Stanisław Tomasz (1888-1938). http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=16163
  86. SIRr V/3 – Żywioł obcy w życiu gospodarczym Pomorza / w oprac. Antoniego Wrzoska i Stanisława Zwierza. – Gdynia ; Toruń : Instytut Bałtycki, 1937. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=1114
  87. SIRr VIa/1t.1 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 1 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1861. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=20998
  88. SIRr VIa/1t.2 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 2 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1863. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21001
  89. SIRr VIa/1t.3 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 3 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1866. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21000
  90. SIRr VIa/1t.4 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 4 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1870. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21007
  91. SIRr VIa/1t.5 – Scriptores rerum Prussicarum : die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. 5 / hrsg. von Theodor Hirsch, M. Toeppen, Ernst Strehlke. – Leipzig : S. Hirzel, 1874. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21006
  92. SIRr VIa/2-Bd1H1 – Preussisches Urkundenbuch : politische Abtheilung. Bd. 1, Die Bildung des Ordensstaats. Halfte 1 / hrsg. […] von Archivrath Philippi, in Verbindung mit Wölky. – Königsberg i. Pr. : Hartungsche Verlagsdruckerei, 1882. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21009
  93. SIRr VIa/2-Bd1H2 – Preussisches Urkundenbuch : politische (allgemeine) Abtheilung : mit Registern zu Band 1. Bd. 1, Halfte 2 / bearb. […] von August Seraphim. – Königsberg i. Pr. : Hartungsche Verlagsdruckerei, 1909. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=21011
  94. SIRr VIa/3t.1  – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T. 1. – Wyd. 2 [nowe] / wyd. I. Zakrzewski. – Poznań : Biblioteka Kórnicka, 1890.  http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=8227
  95. SIRr VIa/3t.2  – Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T. 2. – Wyd. 2 [nowe] / wyd. I. Zakrzewski. – Poznań : Biblioteka Kórnicka, 1892. http://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=8228
  96. SIRr VIa/5 – Pommerellisches Urkundenbuch / hrsg. vom Westpreussischen Geschichtverein ; bearb. von M. Perlbach. – Danzig : Westpreussischen Geschichtsverein : Kafemann, 1882. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23431
  97. SIRr VIa/6 – Urkundenbuch der alten sächsischen Franziskanerprovinzen. 1-[2] / von Leonhard Lemmens ; Hrsg. vom Mitgliedern der sächsischen und schlesischen Provinz. – Düsseldorf : L. Schwann, 1913. http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=49415
  98. SIRr VIa/7-H.1 – Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 1, Zur Kritik der Ältesten Preussischen Urkunden / von Max Perlbach. – Halle : M. Niemeyer, 1886. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22428
  99. SIRr VIa/7-H.2 – Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 2, Das Urkundenwesen Herzog Mestwin II von Pommerellen ; Die Grosspolnischen Annalen ; Die Ältesten Preussischen Annalen ; Zu Peter von Dusburg / von Max Perlbach. – Halle : M. Niemeyer, 1886. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22429
  100. SIRr VIa/8Bd.1/2 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 1-2 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Vornträger, 1836-1842. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22378 ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22379
  101. SIRr VIa/8Bd.3/4 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 3-4 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Bornträger, 1848-1853. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22380 ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22381
  102. SIRr VIa/8Bd.5/6 – Codex Diplomaticus Prussicus : Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten. Bd. 5-6 / hrsg. von Johannes Voigt. – Königsberg : Gebrüder Bornträger, 1857-1861. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22406 ; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22408
  103. SIRr VIa/9-Bd.1 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 1, (Die Jahre 1233-1435) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1878. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21483
  104. SIRr VIa/9-Bd.2 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 2, (Die Jahre 1436-1446) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1880. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21485
  105. SIRr VIa/9-Bd.3 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 3, (Januar 1447 bis Juli 1453.) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1882. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21564
  106. SIRr VIa/9-Bd.4 – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 4, (August 1453 bis September 1457. / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1884. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23047
  107. SIRr VIa/9-Bd.5  – Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Bd. 5, (1458-1525) / Hrsg. M. Toeppen. – Leipzig : Duncker & Humblot, 1886. –  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=22377
  108. SIRr VIa/10a – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 1, Index tabularii Ordinis S. Mariae Theutonocirum : regesten zum Ordenbriefarchiv. Vol. 1 H. 1, 1198-1454 / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/20645
  109. SIRr VIa/10b – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 1, Index tabularii Ordinis S. Mariae Theutonocirum : regesten zum Ordenbriefarchiv. Vol. 1 H. 2, (1433-1454) / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31690
  110. SIRr VIa/10d – Regesta historica-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 2, Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum : regesten der Pergamentunkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens / bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. – Göttingen : Vandenhoeck & Rupracht, 1948. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31691
  111. SIRr VIa/17 – Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce : zbiór tekstów źródłowych / pod red. K. Górskiego. – Poznań : Instytut Zachodni, 1953. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49676
  112. SIRr VIa/18 – Ziemia chełmińska w przeszłości : wybór tekstów źródłowych / pod red. Mariana Biskupa ; [teksty przygotowali Janusz Bianiak i in.]. – Toruń : Wydawnictwo Łódzkie, 1961. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27048
  113. SIRr VIa/25 – Statut des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1854. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39987
  114. SIRr VIa/25 – Satzungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1896 . http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56094
  115. SIRr VIa/25 – Sätzungen der bei vierten Säkularfeier des Geburtstages von Nicolaus Coppernicus begründeten Thorner Coppernicus-Stiftung. – Thorn : Buchdruckerei d. Thorner Ostdeutschen Zeitung, 1898. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56099
  116. SIRr VIa/25 – Statuten des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst in Thorn. – Thorn : E. Lambeck, 1873. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56096
  117. SIRr VIa/25 – Statuten der bei der vierten Säcularfeier des Geburtstagen von Nicolaus Coppernicus – begründeten Thorner Coppernicus – Stiftung / Der Coppernicus – Verein für Wissenschaft u. Kunst. – Thorn : E. Lambeck, 1879. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56098
  118. SIRr VIa/25 – Statuten der Coppernicus-Stiftung für Jungfrauen / Der Coppernicus-Verein für Wissenschaft u. Kunst. – Thorn : E. Lambeck, 1879. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56100