Księgozbiór Regionalny – część 3

 

 1. SIRr VIb/1-1 – Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiete / von A. Lissauer. – Leipzig : Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, 1887. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=31647
 2. SIRr VIb/1-2Bd1 -. Des Syndicus der Stadt Danzig Gottfried Lengnich Ius publium civitatis Gedanensis oder der Stadt Danzig Verfassung und Rechte : nach der Originalhandschrift des Danziger Stadtarchivs / von Gottfried Lengnich ; Hrsg. von Otto Günther ; Hrsg. von Westpreussischen Geschichtverein. – Danzig : Th. Bertling, 1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=46268
 3. SIRr VIb/1-2Bd2 – Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn : in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i J. 1888 / von Hans Maercker. – Danzig : Th. Bertling, 1889-1900. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10987
 4. SIRr VIb/1-2Bd3 – Geschichte der Danziger Willkür / von Paul Simson. – Danzig : L. Saunier, 1904. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=1005
 5. SIRr VIb/1-2Bd5 – Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig / hrsg. von Max Perlbach. – Danzig : Th. Bertling, 1906. – Perlbach, Max (1848-1921). Oprac. http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=14192
 6. SIRr VIb/1-2Bd6/7 – Urkunden der Komturei Tuchel : Handfesten und Zinsbuch / für den Druck bearb. von P. Panske. – Danzig : L. Sauniers Buch- und Kunsthandlung, 1911. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10314
 7. SIRr VIb/1-2Bd8 – Geschichte des Danziger Stadthaushalts / von Max Foltz ; Hrsg. von Westpreussischen Geschichtverein. – Danzig : Th. Bertling, 1912. http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=7829
 8. SIRr VIb/1-2Bd9 – Landwehrbriefe 1813 : ein Denkmal der Erinnerung an den Burggrafen Ludwig zu Dohna-Schlobitten / hrsg. von G. Krollmann. – Danzig : Th. Bertling, 1913. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10316
 9. SIRr VIb/1-5 – O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich / Wojciech Kętrzyński. – Lwów : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1882. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=6173
 10. SIRr VIb/1-7 – Historia Pomorza w zarysie / Czesław Frankiewicz. – [Toruń] : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1927. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=29047
 11. SIRr VIb/1-11 – Pomorze : szkic geograficzny / Jerzy Kondracki. – Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1946. – http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=201
 12. SIRr VIb/1-13 – Ziemia Kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym / Maksymilian Borucki. – Włocławek : H. Neuman, 1882 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17155
 13. SIRr VIb/1-25 – Kujawy : opis Kujaw pod względem historycznym, geograficznym, rolniczym i przemysłowo-handlowym / [wstęp Zygmunt Czapla]. – Inowrocław : Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych, [po 1929]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=16206
 14. SIRr VIb/1-27 – Kultura umysłowa na Pomorzu : zarys dziejów i bibljografja [!] / Zygmunt Mocarski ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=316
 15. SIRr VIb/2-2 – Pomorze w czasach przedhistorycznych / Tadeusz Waga. – Toruń : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1934. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=29784
 16. SIRr VIb/3-7 – Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku / Krzysztof Mikulski. – Toruń : TNT, 1994 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47469
 17. SIRr VIb/4-4 – Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego / Karol Górski. – Olsztyn : „Pojezierze”, 1986. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49873
 18. SIRr VIb/4-7 – Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku / Marian Biskup. – Olsztyn : „Pojezierze”, 1983. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40022
 19. SIRr VIb/5-4 – Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525 – 1546 : studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrachta Hohenzolerna / Janusz Małłek. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1976. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52412
 20. SIRr VIb/6-26 – Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej / pod red. Sławomira Kalembki ; [aut. Teresa Bojarska et al.] ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25660
 21. SIRr VIb/6-27t.1 – Pobudka wyborcza / wedle źródeł autentycznych zest. i oprac. Karol Rzepecki. – Poznań : K. Rzepecki, 1907. – Rzepecki, Karol (1865-1931). http://obc.opole.pl/publication?id=2090
 22. SIRr VIb/6-27t.2 – Naprzód czy wstecz ? / wedle źródeł autentycznych zestawił i oprac. Karol Rzepecki. – Poznań : Z. Rzepecki i Sp., 1912. – Rzepecki, Karol (1865-1931). – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56878
 23. SIRr VIb/6-27t.3 – Historya ustawy wyborczej pruskiej oraz wyniki wyborów do sejmu pruskiego z 1903 i 1908 r. na ziemiach polskich / wedle źródeł autentycznych zestawił i oprac. Karol Rzepecki. – Poznań : K. Rzepecki, 1913. – Rzepecki, Karol (1865-1931). http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=26738
 24. SIRr VIb/7-1 – Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni : z okazji 20-lecia powrotu Ziemi Pomorskiej do Macierzy / [red. J. Lachowski]. – [Toruń ; Lwów : „Polska Niepodległa”, 1939]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1022
 25. SIRr VIb/7-2t.4 – Dzieje Torunia, Bydgoszczy i miast okolicznych / napisał Czesław Frankiewicz. Note sur le prononciation des noms polonais / napisał Marjan Z. Arend ; [red. tł. Marjan Z. Arend]. – Poznań : Dzieje Miast Rzeczypospolitej Polskiej, 1930. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3260
 26. SIRr VIb/7-3 – Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza / wydana staraniem Pomorskiego Związku Podoficerów Rezerwy ; [kom. red. Kazimierz Esden-Tempski i in.]. – Toruń : Pomorski Związek Podof. Rezerwy, 1930. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=724
 27. SIRr VIb/7-3a – Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza / wydana staraniem Pomorskiego Związku Podoficerów Rezerwy ; [kom. red. Kazimierz Esden-Tempski i in.]. – Toruń : Pomorski Związek Podof. Rezerwy, 1930. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=724
 28. SIRr VIb/7-43 – Pamiątka dziesięciolecia wkroczenia wojsk polskich do Torunia i dziesięciolecia zaślubin Polski z morzem / Tadeusz Pietrykowski. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1930. Pietrykowski, Tadeusz (1895-1940). http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=4370
 29. SIRr   VIb/7-44 – Kto zdobył dla Polski most ongi opaleński a dziś toruński ? / [red. odpow. Lucjan Głodkowski]. – Grudziądz : „Gazeta Grudziądzka”, 1934. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75323
 30. SIRr VIb/8-1 – Pomorze pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 : fragment toruński / Emil Ogłoza. – Toruń : Emil Ogłoza, 1945. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=5202
 31. SIRr VIb/8-8 – W cieniu wojny i okupacji : Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945 / Mirosław Krajewski. 1995 – Rypin : Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41761
 32. SIRr VIb/8-35 – Hitlerowska administracja cywilna w Toruniu w okresie zarządu wojskowego : (7 IX-25 X 1939 r.) / Jan Sziling. – Toruń : UMK, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21175
 33. SIRr VIII/T-1t.1 – Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumentaten und Handschriften. Bd. 1, Die Jahre 1230-1530 umfassend / bearb. von Julius Emil Wernicke. – Thorn : E. Lambeck, 1839. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9145
 34. SIRr VIII/T-1t.2 – Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumentaten und Handschriften. Bd. 2, Die Jahre 1531-1840 umfassend / bearb. von Julius Emil Wernicke. – Thorn : E. Lambeck, 1842. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9147
 35. SIRr   VIII/T-2 – Tophographish – historisch – statistische Beschreibung der Stadt Thorn und ihres Gebietes : die Vorzeit und Gegenwart umfassend / von Karl Gothelf Prätorius ; nach dessen Tode des Verfassers bearb. und hrsg. von Julius Emil Wernicke. – Thorn : Gedruckt W. Th. Lohde, 1832. http://books.google.pl/books/about/Topographisch_historisch_statistische_Be.html?id=ed8AAAAAcAAJ&redir_esc=y
 36. SIRr VIII/T-3 – Beiträge zur Geschichte der Stadt Thorn : nach archivalischen Quellen mitgetheilt / von Ernst Kestner. – Thorn : E. Lambeck, 1882. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=5863
 37. SIRr VIII/T-4 – Thorn / R. Uebrick. – Danzig : A. W. Kafemann, 1903. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1016
 38. SIRr VIII/T-10 – Dzieje Torunia : praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta / pod red. Kazimierza Tymienieckiego. – Poznań : Towarzystwo Miłośników Historji w Poznaniu ; Toruń : Zarząd Miejski, 1933. – http://www.kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=37712
 39. SIRr VIII/T-11 – Toruń dawny i dzisiejszy / oprac. Gwido Chmarzyński. – Toruń : Zarząd miasta Torunia, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2762
 40. SIRr VIII/T-12 – Historja polityczna Torunia do r. 1793 / Karol Górski. – Toruń : Magistrat Miasta Torunia, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49195
 41. SIRr VIII/T-14 – Toruń w 700 rocznicę / Karol Górski. – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49194
 42. SIRr VIII/T-20b – Herb i pieczęcie miasta Torunia / Karola Ciesielska ; [oprac. graf. Zygfryd Gardzielewski ; fot. Janina Gardzielewska et al.]. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26718
 43. SIRr VIII/T-37 – Najciekawsze osobliwości m. Torunia z dawnych i nowszych czasów / napisał Marian Sydow. – Toruń : J. Landowski, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2674
 44. SIRr VIII/T-38 – Toruń : monografja miasta / Magistrat miasta Torunia. – Toruń : Magistrat M. Torunia, 1929 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2758
 45. SIRr VIII/T-42 – Toruń i okolice : przewodnik / Bogusław Mansfeld. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10302
 46. SIRr VIII/T-43 – Toruń stolica Pomorza : przewodnik po mieście / opracował Zygmunt Knothe. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1934. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=2896
 47. SIRr VIII/T-44 – Toruń : przewodnik informator / [teksty oprac. Karol Górski et al. ; red. Teresa Karczewska ; Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1957. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26709
 48. SIRr VIII/T-45 – Toruń : jego dzieje i zabytki : z ilustracjami / oprac. Marian Sydow. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1929. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1006
 49. SIRr   VIII/T-61 – Ilustrowany przewodnik po Toruniu / Mieczysław Orłowicz. – Lwów : Książnica Polska, 1924. – http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=803
 50. SIRr VIII/T-67 – Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku / Krzysztof Mikulski. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47935
 51. SIRr VIII/T-75 – Krótki przewodnik po Toruniu / wydany staraniem Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” na X. Zjazd Związku Elektrowni Polskich 2-4 czerwca 1928 r. – Toruń : Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek”, 1928. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=720
 52. SIRr VIII/T-77 – Die Belagerungen der Stadt und Festung Thorn seit dem 17. Jahrhundert / von K. Hoburg. – 2 Abdruck. – Thorn : E. Lambeck, 1850. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=5194
 53. SIRr VIII/T-80a – Wywód słowny założenia pomnika w Toruniu sławnemu rodakowi Kopernikowi w tem mieście zrodzonemu wygłoszony dnia 20 września 1809 roku / [Antoni Gliszczyński ; oprac. ogólne i komentarze Magdalena Niedzielska]. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1993. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41836
 54. SIRr VIII/T-90 – Der Kreis Thorn : statistische Beschreibung / von Steinmann. – Thorn : Druck und Commissionsverlag von E. Lambeck, 1866. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=5531
 55. SIRr VIII/T-98 – Zespół zabytkowy Torunia / Bogusław Mansfeld. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1983. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40034
 56. SIRr VIII/T-104 – Toruń w dawnej pocztówce : katalog pocztówki toruńskiej z lat 1880-1945 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Jan Kotłowski. – Toruń : UMK, 1991. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26240
 57. SIRr VIII/T-109 – 450 lat toruńskiego Podgórza 1555-2005 / Karola Ciesielska, Tadeusz Zakrzewski. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2005. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30124
 58. SIRr   VIII/T-131 – Der Führer durch Thorn : enthaltend eine historisch-politische Uebersicht und ein vollständiges alphabetisches Verzeichniss von Allem, was zur Kenntniss der Stadt und ihrer Denkwürdigkeiten gehört. – Thorn : [s.n.], 1847. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=74659
 59. SIRr VIII/Br-1t.1 – Szkice brodnickie : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Stefana Bilskiego ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej. Toruńskie Towarzystwo Kultury. – Brodnica ; Toruń : Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, 1988 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26716
 60. SIRr VIII/Br-1t.2 – Szkice brodnickie : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Kazimierza Grążawskiego ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. – Brodnica : TMZM, 1993 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26715
 61. SIRr VIII/Br-3 – Region brodnicki : historia, zabytki, krajobraz / Stefan Bilski. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1985. –http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21481
 62. SIRr VIII/Br-6I – Brodnica – siedem wieków miasta / pod red. Jerzego Dygdały ; [aut. Dorota Bartnicka i in.] ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej ; Rada Miejska w Brodnicy. – Brodnica : Rada Miejska : Tow. Miłośników Ziemi Michałowskiej, 1998. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9810
 63. SIRr VIII/Br-8t.1 – Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość : 1914-1920. T. 1 / oprac. i wydał Sylwester Bizan. – Brodnica : S. Bizan, 1938. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3920
 64. SIRr VIII/Br-8t.2 – Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość : 1914-1920. T. 2 / oprac. i wydał Sylwester Bizan. – Brodnica : S. Bizan, 1939. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3922
 65. SIRr VIII/B-12 – Bydgoszcz w historycznym rozwoju od początków aż po dzień dzisiejszy / [oprac. i wydał Edward Pawłowski] ; z il. Edwarda Kwiatkowskiego. – Bydgoszcz : Drukarnia Pawłowskiego, 1937. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=8038
 66. SIRr VIII/C-1a – Dzieje Chełmna i jego regionu : zarys monograficzny / oprac. Bolesław Danilczuk [i in.] ; red. Marian Biskup. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1968. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9820
 67. SIRr VIII/C-2 – Chełmno współczesne na tle jego przeszłości / Eugenia Kwiatkowska ; Toruńskie Towarzystwo Kultury. – Toruń : TTK, 1984. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9818
 68. SIRr VIII/C-4 – Zespół zabytkowy Chełmna / Bogusław Mansfeld. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1983. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9816
 69. SIRr VIII/C-8 – Krótki przewodnik po Chełmnie / spisał Jan Nierzwicki. – Chełmno : Towarzystwo Przyjaciół Chełmna, 1930. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2250
 70. SIRr VIII/C-13 – Kościół i dawny klasztor cysterek w Chełmnie / Jerzy Domasłowski. – Warszawa [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25332
 71. SIRr VIII/C-15 – Chełmno : na starej pocztówce = auf alten Postkarten / [red. Ewa Gerka] ; Muzeum Ziemi Chełmińskiej. – Chełmno : Wydaw. MZC, 2000. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25503
 72. SIRr VIII/C-18 – Powiat i miasto Chełmno : monografja krajoznawcza według stanu z mapą powiatu i 19 widokami miasta / oprac. Tomasz Dziedzic, Paweł Ossowski. – Chełmno : Wydział Powiatowy, 1923. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3452
 73. SIRr VIII/Ch-1 – Dzieje Chełmży / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego ; aut. Ireneusz Czarciński [et al.]. – Chełmża : Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury, 1994 . – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9822
 74. SIRr VIII/Ch-7 – Katedra św. Trójcy w Chełmży : dzieje budowy, architektura, wyposażenie / Marian Dorawa. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30139
 75. SIRr VIII/Ciech-7 – Ciechocinek, jego czynniki lecznicze i urządzenia / Feliks Arnstein. – Warszawa : Druk. K. Kowalewski, 1908. – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=16003
 76. SIRr VIII / Gr-5 – Lokacja Grudziądza w roku 1291 : studium historyczno-archiwalne / Krystyna Zielińska – Melkowska. – Toruń : Tor. Tow. Kultury, 1991 .- http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26714
 77. SIRr VIII / Gr-10 – Przewodnik po Grudziądzu i okolicy / Józef Błachnio ; [współaut. cz. ogólnej Stefan Kopczyński i Adam Wolnikowski]. – Grudziądz : Komitet Kultury Fizycznej i Turyst. ; Warszawa : Wydaw. Katalogów i Cenników, 1968 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26710
 78. SIRr VIII / Gr-19 – Życie Pomorza : królewskie miasto Grudziądz 23 stycznia 1920 / [napisał i wydał Aleksander Markwicz ; ze współudziałem Jerzego Kruszewskiego] ; Wydawnictwo Placówki Związku Hallerczyków. – Grudziądz : Wydawnictwo Placówki Związku Hallerczyków, 1920. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10266
 79. SIRr VIII / Gr-30 – Graudenz und Feste Courbiere : Praktischer Führer mit geschichtlichen Darsttellungen / Paul Fischer. – 2 verm. Aufl. – Graudenz : A. Kriedte, 1906. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=58290
 80. SIRr VIII/I-1t.1 – Dzieje Inowrocławia. T. 1, (Do 1919 r.) / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. Zofia Churska et al.] ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : na zlec. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40001
 81. SIRr VIII/I-1t.2 – Dzieje Inowrocławia. T. 2, (Od 1919 r. do końca lat siedemdziesiątych) / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. Mieczysław Wojciechowski et al.] ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe : na zlec. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40011
 82. SIRr VIII/R-1 – Rypin : szkice z dziejów miasta / red. Mirosław Krajewski. – Włocławek : Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1994. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40477&dirds=1&tab=1
 83. SIRr VIII/R-2 – Szkice rypińskie : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 900-lecia Rypina w dniu 27 listopada 1965 r. / [red. Zefiryn Jędrzyński]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Tow. Kulturalne, 1967. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40044
 84. SIRr VIII / Sz-2 – Dzieje Szubina : praca zbiorowa / red. Marian Biskup ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. – Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe ; Szubin : na zlec. Urzędu Miejskiego, 1974. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40013
 85. SIRr VIII/Tu-1 – Tuchola : zarys monograficzny / pod red. Jerzego Wojtowicza ; teksty przygotowali Zygmunt Churski [i in.]. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddział, 1962. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26713
 86. SIRr VIII/Tu-6t.1 – Tuchola : obóz jeńców i internowanych 1914-1923. Cz. 1 / oprac. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. – Toruń : UMK, 1997. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=19400
 87. SIRr VIII/Tu-6t.2 – Tuchola : obóz jeńców i internowanych 1914-1923. Cz. 2, Choroby zakaźne i walka z nimi (1920-1922) / oprac. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer ; współpr. Krzysztof Klawon ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. – Toruń : UMK, 1998. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=19402
 88. SIRr VIII/Tu-7 – Wanderungen durch die Tuchler Heide / E. Wernicke. – Danzig : A.W. Kafemann, 1913. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26840
 89. SIRr   VIII/W-6 – Zarys historji miasta Wąbrzeźna / Józef Stańczewski. – Wyd. 2 (na nowo oprac.). – Wąbrzeźno : B. Szczuka, 1935. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=5200
 90. SIRr VIII/Wl-7 – M. Morawski, Monografja Włocławka(Włocławia), Włocławek 1933 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44241
 91. SIRr VIII /In-17 – Krajna i Nakło – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24020
 92. SIRr VIII/In-21 – Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich : studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej / Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchosławski. Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0079-4805 ; nr 53 ; Toruń : TNT, 1990 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=50179
 93. SIRr   X/8 – Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego : ewolucja i dynamika / Jan Szczepkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1977. – http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=629
 94. SIRr XII/1 – Łowiska Pomorskie, Pomorskie Towarzystwo Łowieckie w Toruniu 1928-1938, Toruń 1939 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47077
 95. SIRr XII/19 – Toruń i region toruński : (studium geograficzno-historyczne) / Henryk Rochnowski ; Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. 1995 – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego,. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26722
 96. SIRr XIII/1 – Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych : prospekt. T. 1, z. 1 -15, Pomorze Polskie, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie / pod red. Stanisława Arnolda. – Warszawa : Wydaw. Polskiego Tow. Krajozn., 1936. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=18591
 97. SIRr XIII/2 – Toruń i jego okolice : studia geograficzne i przyrodnicze / [red. zeszytu Władysław Niewiarowski]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17245
 98. SIRr XIII/5 – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem : z 264 ilustracjami Torunia i Grudziądza i mapką / Mieczysław Orłowicz. – Lwów-Warszawa : Książnica Polska, 1924. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=557 , http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2996
 99. SIRr XIII/14 – Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej od Chojnic do Starogardu po morze / Mieczysław Orłowicz. – Lwów-Warszawa : Książnica Polska, 1924. – http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2955
 100. SIRr XIII/32 – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; red. nauk. Władysław Niewiarowski]. – Toruń : Wydaw. UMK., z. 12 (41), 1976 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=18065
 101. SIRr XIII/44 – Gdynia i Wybrzeże. Przewodnik ilustrowany z 2 mapkami (44) – http://www.gbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=6
 102. SIRr XIII/47 – Przewodnik po polskim wybrzeżu Bałtyku i po Ziemi Kaszubskiej / Paliński Piotr – Gdynia 1934 – http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2986
 103. SIRr XIII/74 – Przewodnik po Borach Tucholskich / napisał Kazimierz Karasiewicz ; Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddział Poznański. – Warszawa : Polskie Tow. Krajoznawcze, 1922. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52077
 104. SIRr XIV/4 – Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych : z siedmioma mapami / Eugeniusz Romer. – Lwów : Polskie Spółki Oszczędności i Pożyczek ; Warszawa : Gebethner i Wolff ; Poznań : M. Niemierkiewicz, 1919. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=1394
 105. SIRr XVI/30 – Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza / Dariusz Poliński ; Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. – Toruń : UMK, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23463
 106. SIRr XV/38 – Pół wieku polskich spółek zarobkowych i gospodarczych w Wielkim Ks.Poznańskiem, Prusach Zachodnich i na Górnym Śląsku : ich powstanie, organizacya i rozwój od r. / Władysław Tomaszewski 861 -1910.$T.1-2. – Poznań : W. Tomaszewski, 1912. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=129571
 107. SIRr XVI/31 – Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego w obrębie niemieckiego państwa : obejmująca adresy fabrykantów, kupców i samodzielnych rzemieślników jako też lekarzy, adwokatów i inżynierów Polaków, banków przemysłowych, kółek rolniczych itd. R.1, 1896-1897 / oprac. i wydał J. Jaworski. – Berlin : Wydaw. książki adresowej handlu i przemysłu polskiego, 1896. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=73741
 108. SIRr XVI/33 – Księga adresowa Polski : (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/1927. – Warszawa : Tow. Reklamy Międzynar., [ok.1926]. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=11407
 109. SIRr   XVI/37 – Handel pomorski : w 10-lecie Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu : 1919-1929. – [Grudziądz] : Związek Towarzystw Kupieckich na Pomorzu, [1929]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75415
 110. SIRr XVI/58 – Księga pamiątkowa Cechu Rzeźnickiego w Toruniu : 1331-1931. – Toruń : Związek Zrzeszeń Gospodarczych, 1931. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56825
 111. SIRr XVI/69 – „Gryf”- informator pomorski : księga adresowa z szczególnem uwzględnieniem władz i urzędów, handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa. – Toruń : Gryf, 1929. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75529
 112. SIRr XVII/16 – Zjazd doświadczalników na Pomorzu, Toruń 1939 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=57289
 113. SIRr XVII/26 – Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego / zebrał i zestawił Stanisław Manthey ; oprac. Wydział Prawno-Ekonomiczny Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu. – Toruń : Pomorska Izba Rolnicza, 1923. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3720
 114. SIRr XVII/26a – Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego : rok 1929 / opracował Stanisław Manthey ; Wydawnictwo Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu. – Wyd. 2. – Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1929. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2764
 115. SIRr XXI/6 – Księga pamiątkowa Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa : 8 październik 1923 r. – 29 marzec 1926 r. – Toruń : Pomorska Liga Obrony Powietrznej Państwa, 1925. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26905
 116. SIRr XXI/12 – 40 lat „Sokoła” w Toruniu 1894-1934. – Toruń : Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, [1934] http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56089
 117. SIRr XXI/20 – Bractwo Pomorskie w pięciolecie swego istnienia. – Toruń : Bractwo Pomorskie, 1926. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75527
 118. SIRr XXIII/7 – Pomorze czy Toruń? : o siedzibie władz wojewódzkich rozstrzygnąć musi interes całego Pomorza. – Bydgoszcz : Komitet Obywatelski m. Bydgoszczy, 1937. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=57288
 119. SIRr XXIII/8 – Toruń w granicach wielkiego Pomorza : kilka uwag w sprawie siedziby Władz Państwowych Województwa Pomorskiego. – Toruń : Komitet Obywatelski m. Torunia, [1937]. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61727