Księgozbiór Regionalny – część 4

 

 1. SIRr XXV/4 – Szkoła Podchorążych Artylerji: ku uczczeniu dziesięciolecia 1923-1933 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9143
 2. SIRr XXV/5 – W dzień promocji wychowanków Oficerskiej Szkoły Artylerji 1925/27. – Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1927. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40118
 3. SIRr XXV/6 – W dzień promocji wychowanków Oficerskiej Szkoły Artylerji 1926/1928. – Toruń : Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1928. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40119
 4. SIRr SIRr XXV/7 – Dom Żołnierza w Toruniu : na uroczystość otwarcia w dniu 19. marca 1933 roku / Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu. – Toruń : Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu, 1933. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=62183
 5. SIRr XXV/19 – Sprawozdanie za rok 1922 : z uwzględnieniem lat 1920 i 1921 : praca zbiorowa oficerów C.SZ.P.Z.P. Nr 1. – Chełmno : Centralna Szkoła Podoficerów Zawodowych Piechoty Nr 1, 1923. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61762
 6. SIRr XXV/20 – Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu : (stowarzyszenie – Toruń : Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 1934. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56090
 7. SIRr XXV/27 – Na uroczysty dzień święta Pułkowego 8-go Pułku Saperów : Toruń, 17. VIII. 1924 r., Toruń 1924 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=58200
 8. SIRr XXVI/12 – Sprawozdanie z kliniki prywatnej chirurgiczno-ginekologicznej Dr. Leona Szumana w Toruniu za ubiegłe trzechlecie : (r. 1893-95). – [Toruń : L. Szuman, 1895]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=57290
 9. SIRr XXVIII / 1 – Die Ortsnamenänderungen in Westpreussen gegenüber dem Namenbestande der polnischen Zeit / von Max Bär, Walther Stephan. – Danzig : A.W. Kafemann, 1912. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23968
 10. SIRr XXVIII/3 – Skorowidz polsko-niemiecki i niemiecko-polski miejscowości województwa pomorskiego i W- m. Gdańska/ Poznań 1920 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=16266
 11. SIRr XXVIII/4 – Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi = Die Polnischen Ortsnamen der Provinzen Preussen und Pommern und ihre deutschen Benennungen / zestawił Wojciech Kętrzyński. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1879. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=16250
 12. SIRr XXVIII / 12 – Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego / zestawił J. K. – Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1925. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=21780
 13. SIRr XXVIII / 19 – Skorowidz miejscowości całego Województwa Pomorskiego : powiatu bydgoskiego i wyrzyskiego oraz części pow. chodzieskiego, szubińskiego, inowrocławskiego i rypińskiego : z podaniem : powiatu, sądu, prokuratury i poczty / oprac. Stanisław Kamassa ; wydawca Kazimierz Marczewski. – Bydgoszcz : K. Marczewski, [1925]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23994
 14. SIRr XXVIII / 20 – Westpreussisches Güter-Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Güter mit […] einem alphabetischen Orts – und Personenregister : Nach amtlichen Quellen […] bearb. – Stettin : P. Niekammer, 1903. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=62182
 15. SIRr XXIXb/6 – Muzeum Okręgowe w Toruniu : informator / [tekst Bogusław Mansfeld ; oprac. graf. Zugfryd Gardzielewski ; red. Zdzisław Ciara]. – Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40031
 16. SIRr XXIXb/22 – Ustawa Spółki Akcyjnej Muzeum w Toruniu. – Toruń : J. Buszczyński, 1881. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61760
 17. SIRr XXX / 10 – Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej : materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu / pod red. Mariana Biskupa ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40016
 18. SIRr XXXa/1 – III Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Bałtyckiego : za lata 1933 1934. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1935. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=49923
 19. SIRr XXXa/4 – Kompletny katalog wydawnictw Instytutu Bałtyckiego – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=776
 20. SIRr XXXa/5 – Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego : 1927-1932 / Józef Borowik ; Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. – Toruń : Kasa im. J. Mianowskiego, 1932. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=376
 21. SIRr XXX b / 2a – Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 1875-1975. T. 1 / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. Kazimierz Wajda, Bożena Osmólska-Piskorska]. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1977. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40014
 22. SIRr XXX b / 2b – Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 1875-1975. T. 2 / pod red. Mariana Biskupa ; [oprac. Jerzy Serczyk]. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40015
 23. SIRr XXXb/3t.1 – Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 1875-1975 / red. Marian Biskup, [aut. Barbara Serczykowa i in.], wstęp Kazimierz Wajda ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39999
 24. SIRr XXXb/3t.2 – Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 1875-1975. T.2 / pod red. Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 2000. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40000
 25. SIRr XXX c / 1 – Statut Towarzystwa Bibljofilów im. J. Lelewela : uchwalony na zebraniu konstytucyjnem dnia 17 lutego 1926 roku. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1931. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61924
 26. SIRr   XXXI/2 – Księga pamiątkowa stulecia Gimnazjum Męskiego w Chełmnie : 1837-1937 – Chełmno : Państwowe Gimnazjum Męskie, 1937. – http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=20329
 27. SIRr   XXXI/24 – Szkolnictwo Torunia w ciągu jego dziejów / Stanisław Tync. – Toruń : Zarząd Miasta Torunia, 1933. – http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=4730
 28. SIRr XXXI/61 – Raporty Szkół Podwydziałowych toruńskiej, trzemeszneńskiej i wschowskiej składane Szkole Głównej Koronnej w latach 1777-1790, Warszawa 1910 – Wierzbowski, Teodor (1853-1923). Wyd. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61723
 29. SIRr   XXXI/90 – Nauka i oświata na Pomorzu, Warmii i Mazurach / Zygmunt Mocarski. – Warszawa : [Polskie Tow. Krajoznawcze], 1938. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75325
 30. SIRr XXXI a / 1 – Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1945-1956 : wybór źródeł / wydała Henryka Duczkowska-Moraczewska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25663
 31. SIRr XXXIa/2a – Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1945-1955 / kom red. Rajmund Galon [et. al.] – Toruń ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25639
 32. SIRr XXXI a / 2b – Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1956-1965 / kom red. Rajmund Galon [i in.]. – Toruń ; Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1965. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25640
 33. SIRr XXXI a / 4 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : projekt i realizacja : – Warszawa : Politechnika Warszawska, 1974. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26230
 34. SIRr XXXI a / 10 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – wspomnienia pracowników / pod red. Andrzeja Tomczaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25684
 35. SIRr XXXI a / 12 – Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1945-1984 : materiały do biografii / pod red. Sławomira Kalembki ; [oprac. Henryka Duczkowska-Moraczewska i Renata Karpiesiuk z pomocą Elżbiety Talarczyk i Ewy Wiśniewskiej] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK, 1987. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25659
 36. SIRr XXXI a / 12 – Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1945-1994 : materiały do biografii / oprac. Henryka Duczkowska-Moraczewska, Maciej Gołembiowski, Renata Karpiesiuk ; pod red. Sławomira Kalembki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : UMK, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25661
 37. SIRr XXXI a / 25 – Dwieście lat sztuk pięknych na uniwersytetach w Wilnie i Toruniu 1797-1997 : szkice / Sławomir Kalembka. – Toruń : TTK : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1998. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25656
 38. SIRr XXXI a / 42 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – informator / [ed. Jan Bełkot, Kinga Nemere-Czachowska]. – Wyd. 2. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=33922
 39. SIRr XXXIb/4 Dzieje Gimnazjum Toruńskiego : (1568-1772). T. 1, Wiek XVI / Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1928. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=29785
 40. SIRr XXXIb/4 – Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. T. 2 / Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Toruńskie, 1949. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26278
 41. SIRr XXXI/52 – Kronika trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy : 1969-1999 / zespół autorski Zdzisław Biegański [i in.] ; [red. Jagna Urbańska] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28349
 42. SIRr XXXII a / 6 – Przegląd literatury kaszubskiej / Władysław Pniewski. – Gdańsk : Drukarnia Gdańska, 1929. – http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2871
 43. SIRr XXXIIb/1 – Toruń w opisach literackich : głosy wieków / oprac. Janina Przybyłowa ; uzup. i przedm. opatrzyła Teresa Friedelówna. – Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz., 1973. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10304
 44. SIRr   XXXIII a / 2a ; SIRr   XXXIII a / 2b – Teka Pomorska : kwartalnik regionalny poświęcony zagadnieniom kultury i sztuki : organ Konfraterni Artystów w Toruniu. – Toruń : Zakł. Graf. Jana Karolczaka, 1936-1938. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=70737
 45. SIRr XXXIII a / 11 – Dzieje sztuki w Chełmży / Piotr Birecki ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa. – Chełmża : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2001. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10300
 46. SIRr   XXXII a / 20 – Kto jest autorem epigramów : „Postny obiad, abo zabaweczka” i intermedjów ” Uciechy lepsze y pożytecznieysze a niżeli z bachusem y Wenerą?” / Zygmunt Mocarski. – Lwów : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75322
 47. SIRr XXXIIIb/1 – Preussen zur Zeit der Landmeister : Beitraege zur Baukunst des Deutschen Ritterordens / C. Steinbrecht. – Berlin : J. Springer, 1888. –http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=11143
 48. SIRr XXXIIIb/2 – Die Denkmalpflege in Westpreussen : 1804-1910 / Bernhard Schmid ; Hrsg. von der Provinzial – Kommision zur Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museum. – Danzig : A. W. Kafemann, 1910. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=18657
 49. SIRr XXXIIIb/3 – Thorn im Mittelalter : ein Beitrag zur Baukunst des Deutschen Ritterordens, Berlin 1885 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44236
 50. SIRr   XXXIIIb/4-H.1 – Die Kreise Carthaus, Berent und Neustadt / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1884. – http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=3895
 51. SIRr   XXXIIIb/4-H.2 – Der Landkreis Danzig / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1885. – http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=11461
 52. SIRr XXXIIIb/4-H.3 – Der Kreis Pr.Stargard / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1885. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=320
 53. SIRr XXXIIIb/4-H.4 – Die Kreise Marienwerder : westlich der Weichsel Schwetz, Konitz, Schlachau, Tuchel, Flatow und Dt.Krone / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1887. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=321
 54. SIRr XXXIIIb/4-H.5 – Der Kreis Kulm / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1887. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=322
 55. SIRr XXXIIIb/4-H6-7 – Der Kreis Thorn / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1889. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=323
 56. SIRr XXXIIIb/4-H.8 – Der Kreis Strasburg / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1891. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=324
 57. SIRr XXXIIIb/4-H.9 – Der Kreis Grandenz / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1894. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=325
 58. SIRr XXXIIIb/4-H.10 – Der Kreis Löbau / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1895. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=326
 59. SIRr XXXIIIb/4-H.11 – Die Kreise Marienwerder östlich der Weichsel / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1898. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=886
 60. SIRr XXXIIIb/4-H.12 – Kreis Rosenberg / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1906. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=887
 61. SIRr XXXIIIb/4-H.13 – Kreis Stuhm / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1909. – http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=888
 62. SIRr XXXIIIb/4-H.14 – Die Städte Neuteich und Tiegenhof und die Ländlichen Ortschaften / bearb. im. Auftrage des Westpreussischen Provinzial-Landtages. – Danzig : A. W. Kafemann, 1919. – http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=11139
 63. SIRr XXXIIIb/10 – Katedra św. Trójcy w Chełmży : dzieje budowy, architektura, wyposażenie / Marian Dorawa. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30139
 64. SIRr XXXIIIb/22 – Ratusz w Chełmnie / [Jerzy Kałdowski] ; Toruńskie Towarzystwo Kultury. – Toruń : TTK, 1984. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9814
 65. SIRr XXXIIIb/23 – Chełmno / Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=9812
 66. SIRr   XXXIIIb/31 – Epitafium Mikołaja Kopernika w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu / Józef Flik i Janina Kruszelnicka. Toruniu – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=74213
 67. SIRr XXXIIIb/38 – Organy Bazyliki św. Jana w Toruniu / Marian Dorawa. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1988. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30137
 68. SIRr XXXIIIb/64 – Katedra i zamek w Kwidzynie / Liliana Krantz, Jerzy Domasłowski. – Warszawa etc. : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26605
 69. SIRr XXXIIIb/92  – Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy / Marian Dorawa ; [autorzy zdjęć Marian Dorawa et al. ; rysunki Marian Dorawa]. – Kraków : „Fides”, 2002. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=68348
 70. SIRr XXXIII/128 – Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy ; [kom. red. Krzysztof Bartowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Piotr Winter ; red. nauk. Barbara Janiszewska-Mincer]. – Bydgoszcz : WOK, 1996-. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=39877
 71. SIRr XXXIIIc/2 – Statut Stowarzyszenia Konfraternia Artystów w Toruniu http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61925
 72. SIRr XXXIII c / 8b – Plastyka toruńska 1945-1975 / [red. Bogusław Mansfeld ; wstęp Tadeusz Zakrzewski] ; współorganizatorzy wystawy Ministerstwo Kultury i Sztuki. PP Pracownie Sztuk Plastycznych. Urząd Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Toruniu. – Toruń : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Woj., 1975. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40282
 73. SIRr XXXIII c / 25 – Toruńska Grupa Fotograficzna „ZERO-61” : przypomnienie / [oprac. i red. katalogu Jan Kotłowski] ; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Muzeum Sztuki w Łodzi. Muzeum Okręgowe w Toruniu. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=19378
 74. SIRr XXXIII c / 26 – Pocztówki : kolekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Dom Eskenów / tekst i scenariusz wystawy Jan Kotłowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Muzeum Okręgowe w Toruniu. Urząd Miejski w Toruniu. – Toruń : Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1997. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26235
 75. SIRr XXXIIId/2 – Pamiętnik I Zjazdu Pomorskiego Związku Kół Śpiewackich w Toruniu : dn. 20.I.1923 r. / Eugeniusz Baliński. – Toruń : S. Buszczyński, 1923. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=20307
 76. SIRr XXXIII e / 13 – Teatr w Toruniu / Bogusław Mansfeld, Kazimierz Wajda. – Warszawa [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40030
 77. SIRr XXXIIIe/31 – Informator Kino – Teatru „Palace” w Toruniu : dla miłośników kina. – Toruń : S. Buszczyński, [1933]. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61724
 78. SIRr XXXVe/1 – Geschichte der Rathsbuchdruckerei von Thorn, Thorn 1868 – Lambeck, Ernest (1814-1892). http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61724
 79. SIRr XXXIV / 1a – Urkundenbuch des Bisthums Culm. Th. 1, Das Bisthum Culm unter dem Deutschen Orden : 1243-1466 / bearb. von C. P. Woelky. – Danzig : Commissionsverlag von Theodor Bertling, 1885. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30721
 80. SIRr XXXIV / 1b – Urkundenbuch des Bisthums Culm. Th. 2, Das Bisthum Culm unter Polen : 1466-1774 / bearb. von C. P. Woelky. – Danzig : Commissionsverlag von Theodor Bertling, 1887. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23765
 81. SIRr XXXIV / 2 t.1 – Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny. [T. 1] / [oprac. zespół ; wstępem opatrzył biskup chełmiński Stanisław W. Okoniewski]. – Pelplin : Kuria Biskupia, 1928. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1372
 82. SIRr XXXIV / 2 t.2 – Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny. [T. 2] / [oprac. zespół ; wstępem opatrzył biskup chełmiński Stanisław W. Okoniewski]. – Pelplin : Kuria Biskupia, 1928. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1372
 83. SIRr   XXXIV/3 – Cztery kościoły w Ziemi Dobrzyńskiej / opisał M. Smoleński. – Lwów : nakładem autora, 1869. http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=74018
 84. SIRr   XXXIV / 21 – Wielkość uposażenia w ziemię średniowiecznych kościołów parafialnych w diecezji chełmińskiej / Waldemar Rozynkowski. – Toruń : UMK, 1997. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23630
 85. SIRr   XXXIV / 60 – Księgozbiór parafii dekanatu chełmżyńskiego w świetle najstarszej wizytacji z 1641 roku / Waldemar Rozynkowski. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska, 2002. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32549
 86. SIRr XXXIV / 80 – Utracone kościoły w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej : podług urzędowych akt kościelnych / opisał Jakub Fankidejski. – Pelplin : Księgarnia J. N. Romana, 1880. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1866
 87. SIRr XXXIV / 94 – 700 lat Parafji Chełmińskiej / Jan Nierzwicki. – Chełmno : Towarzystwo Przyjaciół Chełmna, 1933. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1010
 88. SIRr   XXXVa/2 – Kronika Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu z r. 1923-1924 / oprac. Zygmunt Mocarski. – Toruń : Kuratorjum Książnicy Miejskiej im. Kopernika, 1925. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75320
 89. SIRr   XXXVa/27 – Naldiusa Florentczyka renesansowy poemat o bibliotece / Maria Lewandowska. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska, 2002. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32549
 90. SIRr   XXXVa/28 – Księgozbiór Piotra Artomiusza zachowany w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu / Krystyna Wyszomirska. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2002. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32549
 91. SIRr XXXVb/1 – Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / oprac. Zofia Mołodcówna. – Toruń : UMK, 1978. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25889
 92. SIRr XXXV b / 2 – Informator Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. Krystyna Podlaszewska ; Uniwerstet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : UMK, 1972. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25890
 93. SIRr XXXV b / 4a – Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 1 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. – Toruń : UMK, 1980 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25881
 94. SIRr XXXV b / 4b – Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 2 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. – Toruń : UMK, 1982 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25882
 95. SIRr XXXV b / 4c – Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 3 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. – Toruń : UMK, 1987 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25883
 96. SIRr XXXV b / 4d – Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4 / [red. nauk. Bohdan Ryszewski]. – Toruń : UMK, 1988 .http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=16173
 97. SIRr XXXVb/6 – Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu / Kazimierz Przybyszewski. – [Toruń : UMK, ca 1976]. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25881
 98. SIRr   XXXVb/7 – Pierwszy brodnicki druk w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Leonard Jarzębowski. – [Toruń : UMK], 1982. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=25882
 99. SIRr XXXV b / 8 – Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii / Janusz Tondel ; [zdjęcia Wacław Górski i in.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27556
 100. SIRr XXXV b / 9 – Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / oprac. Maria Strutyńska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27533
 101. SIRr XXXV b / 10 – Katalog Poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Janusz Tondel. – Toruń : UMK, 1991. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27551
 102. SIRr XXXV b / 12 – Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : rękopisy, stare druki : wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24 02. 1995 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 1995. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27546
 103. SIRr XXXV b / 15 – Alte Postkarten als Kulturspiegel = Dawna pocztówka zwierciadłem kultury = [wystawa w Kulturzentrum, PFL, Oldenburg ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej] / [Ausstellung und Katalog] Jan Kotłowski ; [ Übersetzung Tomasz Waszak, Leszek Sobkiewicz ; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Universitätsbibliothek Oldenburg]. – Oldenburg : BIS Bibliotheks- und Informationssystem der Universität, 1996. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26245
 104. SIRr   XXXVb/17- Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : [informator] / [red. Anna Bogłowska]. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26616
 105. SIRr XXXV b / 19 – Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : przewodnik po zespołach : problemy badawcze i metodologiczne / Maria Strutyńska. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27549
 106. SIRr XXXV c / 17 – Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie : praca zbiorowa / pod red. Stefana Wierczyńskiego. – Poznań : Komitet Org. IV Zjazdu Bibliot. i II Zjazdu Bibliot. Pol., 1929. – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=48418
 107. SIRr XXXV c / 26 – Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy : 1920-1930 / [z przedm. Witolda Bełzy]. – Bydgoszcz : WBP, 1931. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=8226
 108. SIRr XXXVd/13 – 30 lat Gazety Grudziądzkiej. – Grudziądz : Gazeta Grudziądzka, 1924. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61726
 109. SIRr XXXVd/14 – Słowo Pomorskie : [broszura reklamowa]. – Toruń : Drukarnia Toruńska T.A., po 1920]. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61725
 110. SIRr XXXVe/1 – Geschichte der Rathsbuchdruckerei von Thorn, Thorn 1868 – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61748
 111. SIRr XXXVe/2 – Verlags-Katalog von Ernst Lambeck : verlags-Buchhandlung in Thorn, Thorn 1890 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=61753
 112. SIRr   XXXVe/8 – Książka w Toruniu do roku 1793 : zarys dziejów / Zygmunt Mocarski. – Toruń : Zarząd Miejski, 1934. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75354
 113. SIRr XXXVe/17 – Sztuka ekslibrisu w Toruniu / Kotłowski Jan ; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Centrum Kultury – Dwór Artusa w Toruniu ; [wprowadzenie Stefan Czaja, Maria Madyda]. – Toruń : UMK, 1996. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=19380
 114. SIRr XXXVe/26 – Druki toruńskie XVI wieku / zebrał i oprac. Leonard Jarzębowski. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1969. – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=27532