Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Nekropolie i miejsca pamięci
w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego

Seria: Region kujawsko-pomorski w przeszłości

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIb/9-48

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu publikuje serię wydawniczą pod tytułem „Region Kujawsko-pomorski w przeszłości”.

W ramach serii ukazały się do tej pory następujące publikacje:

1. Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
3. Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Zbiór studiów „Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim” jest pokłosiem wspólnej konferencji naukowców naukowo-dydaktycznej jaka odbyła się 21 listopada 3013 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli uczeni akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

Publikacja składa się z kilkunastu artykułów:

 1. Krzysztof Kwiatkowski – Pamięć kulturowa (i miejsca pamięci?) związana z przeszłością średniowieczną i wczesnonowożytną we współczesnym (administracyjnym) regionie kujawsko-pomorskim
 2. Sylwia Grochowina – Eksterminacja mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej i związane z nią miejsca pamięci (na przykładzie Torunia i powiatu toruńskiego)
 3. Magdalena Niedzielska – Cmentarze jako miejsca niepamięci
 4. Witold Konopka – Przeniesienie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej jako przykład walki o „miejsca pamięci” w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 5. Dariusz Chrobak – Nekropolie i miejsca pamięci na ziemi dobrzyńskiej i ich wykorzystanie w pracy wychowawcy i nauczyciela historii Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
 6. Magdalena Bilska-Ciećwierz, Rafał Kurzępa – Pamięć o nauczycielach i uczniach włocławskiej szkoły im. ks. J. Długosza u potomnych. Miejsca pamięci a kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży
 7. Łukasz Myszka – Fordońska Dolina Śmierci w edukacji historycznej
 8. Arkadiusz Kierys – Na ratunek pamięci – prace renowacyjne i konserwatorskie na toruńskich cmentarzach
 9. Mateusz Głowacki – Kujawskie miasteczko wobec „lokalnych świętych”. Miejsca pamięci w Osięcinach poświęcone Błogosławionym Męczennikom
 10. Szymon Wiśniewski – Ocalić od zapomnienia. Cmentarze i miejsca pamięci regionu golubsko-dobrzyńskiego – współpraca szkół, instytucji i organizacji społecznych
 11. Anna Zglińska – O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Tak trzeba”
 12. Michał Wiśniewski – O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”
 13. Radosław Nalaskowski – Cmentarz ewangelicki w Lulkowie i jego dawni opiekunowie
 14. Aleksandra Jachimek – Miejsca upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego w województwie kujawsko-pomorskim
 15. Waldemar Rozynkowski – Ślady pamięci o papieżu Janie Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim