Neurologia dziecięca w Toruniu – redakcja dr. n. med. Marian Łysiak

 

Neurologia dziecięca w Toruniu
oraz wspierające ją dziedziny pokrewne i fundacje

pod redakcją dr. n. med. Mariana Łysiaka

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXVI/22

Dr Marian Łysiak był pierwszym w Toruniu neurologiem dziecięcym – specjalizację uzyskał już w 1979 roku.

O 1985 roku kierował Poradnią Neurologii Wieku Rozwojowego przy Szpitalu Dziecięcym w Toruniu (jeszcze na ul. Mickiewicza).

Od 1987 roku był lekarzem naczelnym Szpitala Dziecięcego, nadal kierując Poradnią Neurologii Dziecięcej (już w nowej lokalizacji szpitala na osiedlu „Na Skarpie”).

Wprawdzie w 1990 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal do 2013 roku kontynuował pracę tym razem w Poradni Neurologii Dziecięcej Centrum Medycznego OLK-MED.

Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych drukowanych w uznanych czasopismach medycznych.

Książka „Neurologia dziecięca w Toruniu” jest podsumowaniem kilkudziesięciu lat jego pracy jako lekarza praktyka i kierownika poradni, pediatry i neurologa dziecięcego.

Udało mu się zaprosić do publikacji kilkunastu toruńskich autorów lekarzy specjalistów, jaki i osoby działające na rzecz dzieci dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.

Od wielu lat zauważalny jest niestety stały wzrost chorób ośrodkowego układu nerwowego u najmłodszych.

Niebezpieczny jest w tym względzie zwłaszcza okres wcześniaczy.

Na książkę „Neurologia dziecięca w Toruniu” składa się kilkadziesiąt tekstów:

 1. Marian Łysiak – Rola neurologów, psychiatrów i pediatrów w diagnostyce i leczeniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży
 2. Marian Łysiak – Początki diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego
 3. Marian Łysiak – Rodowody toruńskiej elektroencefalografii dziecięcej
 4. Anna Sadakierska-Chudy, Anna Kołodziejczyk – Diagnostyka cytogenetyczna
 5. Anna Grochal – Powstanie NZOZ – Specjalistycznego Centrum Neurologii Wieku Rozwojowego „Neuron”
 6. Marian Łysiak – Starania wokół utworzenia Pododdziału Neurologii Dziecięcej
 7. Anna Grochal, Marian Łysiak – Powstanie Pododdziału Neurologii Dziecięcej
 8. Elżbieta Mieszkowska-Żurawska – Powstanie Pracowni Fizjoterapii
 9. Milena Burdach-Szydlowska, Agnieszka Augustyn – Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 10. Maria Wojak – Rehabilitacyjne Wczasy Rodzinne w Osieku n. Wisłą
 11. Franciszek Czajkowski – Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Miejskiej w Toruniu
 12. Iwona Dmochowska – Dzieci głuche i niedosłyszące
 13. Joanna Duszyńska-Gawińska – Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
 14. Janusz Czarnecki – „Fundacja o Uśmiech Dziecka” również dla dzieci ze schorzeniami neurologicznymi
 15. Renata Margalska – Działalność Klubu „J” w Toruniu. Idea grup samopomocowych
 16. Witold Cerkaski – Powstanie i działalność Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
 17. Małgorzata Bilska-Wodecka – Powstanie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w obiekcie po dawnym MORDiM przy ul. Ignacego Łyskowskiego 15
 18. Anna Grochal – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”
 19. Aleksandra Ruszczak – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi”. Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Toruniu
 20. Janina Mirończuk – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”
 21. Marian Łysiak – Autyzm, problem XX w.
 22. Paweł Rzoska – Relacje ojca dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym powstawanie struktur organizacyjnych obejmujących dzieci autystyczne w Toruniu
 23. Anita Giersz – Działalność Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu
 24. Inga Kuźma – Regionalny Ośrodek Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Wspomagania Rozwoju „Tu i Teraz”
 25. Marian Łysiak – Dr med. Georg Seger (1629 – 1678) profesor
 26. Marian Łysiak, Kazimierz Przybyszewski – Dr med. Władysław Trzaska (1861 – 1944) internista
 27. Marian Łysiak, Kazimierz Przybyszewski – Dr w. n. lek. Marian Józef Skowroński (1900 – 1978) pediatra
 28. Marian Łysiak – Lek. med. Izabela Wasilewska (1916 – 2000) neurolog, pediatra
 29. Marian Łysiak – Lek. med. Elżbieta Weymanowa (1923–) pediatra