Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie – konferencja

belkaniebieska2

konpzb

 

Polski Związek Bibliotek

Konferencja

„Nowatorskie formy edukacyjne
w bibliotekarstwie”,

Toruń – 23.09. – 25.09.2015 r.

belkaniebieska2

W dniach 24 – 25 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się konferencja Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie. Konferencję otworzył i uczestników powitał Jan Krajewski z Polskiego Związku Bibliotek. Moderatorkami pierwszych paneli były Elwira Georgijewa i Maria Kucharska.

Pierwszy referat Kreatywnie z Łaską Książnicą wygłoszony przez Bożenę Trocką – Dąbrowę z Biblioteki Publicznej w Łasku przybliżał działalność tej instytucji i prowadzone przez nią zajęcia edukacyjne. W Bibliotece działa Muzeum Historii Łasku i Punkt Informacji Turystycznej.

Adam Borowiak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu omówił nowoczesne formy edukacji, jakie realizowane są w Bibliotece. Organizuje ona wiele imprez i współpracuje z szeregiem instytucji, realizuje projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie Marek Taczyński podkreślił znaczenie dostosowania działalności bibliotek do nowych realiów. MPBP w Rypinie nawiązała współpracę z Poklatkowo.pl i zorganizowała Warsztaty Animacji Filmowej, na których młodzież mogła stworzyć film animowany w technice poklatkowej. W tym roku Biblioteka wydała historyczno-fantastyczny komiks Cud nad Rypienicą (aut. Tomasz Marciniak, Daniel Baum). Te aktywności mają na celu nie tylko promocję biblioteki, ale i całego regionu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło multimedialnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – MultiCentrum. Powstało w 2012 r., prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych, realizuje wiele modułów, m. in. MultiDzieciak, MultiSztuka, MultiSenior, e-Multi, MultiNauczyciel. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, np. ekrany dotykowe, klocki k’nex, gry. Przed południem odbywają się zajęcia dla grup zorganizowanych, po południu – dla uczestników indywidualnych.

Jaroslava Soshynska z Kijowa nakreśliła obraz bibliotek na Ukrainie w kontekście obecnej trudnej sytuacji politycznej w tym kraju. Przedstawiła program ich rozwoju, jaki jest aktualnie wdrażany.

Drugi panel rozpoczęło wystąpienie Mirosławy Majewskiej Biblioteka w trzech odsłonach: integracja, edukacja, tradycja. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Biblioteka ma 25 filii i oddziałów. Posiada bardzo bogaty zbiór książek obcojęzycznych (wiele uzyskała od ambasad, które mieszczą się w sąsiedztwie). Często organizowane są tu spotkania z książką i kulturą innych krajów. Biblioteka dostała w depozyt na kilka lat kilkadziesiąt podręczników szkolnych w różnych językach, które wykorzystuje do realizacji zajęć z dziećmi. Działa tu Szkoła Dobrych Praktyk, proponująca bibliotekom różnorodne formy kształcenia, wydawane jest także czasopismo „Bibliotekarz Praski”.

Danuta Kowałko z Książnicy Zamojskiej poruszyła problem spadającego czytelnictwa, omówiła zajęcia dla seniorów, dla niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (m. in. dla więźniów). Referentka podzieliła się z zebranymi metodami, jakimi Biblioteka pozyskuje pieniądze na liczne projekty (np. z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Podkreśliła fakt, iż biblioteka stawia przede wszystkim na imprezy promujące czytelnictwo i pracę z książką.

Podczas trzeciego panelu, który odbywał się w piątek 25 września można było wysłuchać między innymi prezentacji Pawła Duraja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Mówca bardzo ciekawie opowiadał o miejskiej kampanii promocyjnej biblioteki, na którą złożyło się szereg niezwykle atrakcyjnych imprez, na przykład „Biblioteka na plaży”, „Czytelnia pod chmurka”, „Literackie koło fortuny”, „Czytelnik Roku”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień Bibliotek”.

Następnie głos zabrała Kinga Zyskowska z fundacji „Legalna Kultura”, która przybliżyła zebranym działalność fundacji. Mówiła o projekcie „Kultura na Widoku” i o multimedialnych regałach z kilkuset książkami, filmami i muzyką, które można legalnie pobierać na telefony i tablety. Zaoferowała również biblioteka współpracę w zakresie organizowania spotkań autorskich, bibliotek filmów, praktycznych warsztatów z prawa autorskiego, udzielania zdalnego dostępu do utworów i dostarczania gadżetów dla bibliotek.

Kolejnym mówca był Jerzy Kondras dyrektor Biblioteki Publicznej w Śremie. Przedstawił on nowy budynek biblioteki otwarty w marcu 2015 roku. Biblioteka oferuje wypożyczalnie dla dorosłych, dla dzieci i dla młodzieży, czytelnie ogólna i regionalną, pracownie komputerową, mediatekę, planszotekę salę audiowizualną. Liczba czytelników po przenosinach do nowego budynku wzrosła. Druga część prezentacji poświęcona była rozmaitym formom komunikowania się z czytelnikami. Biblioteka reklamuje się na billboardach oraz wydaje gazetę „Śremski Kurier Biblioteczny”.

Na koniec Larysa Luhova ze Lwów wygłosiła referat „Czego można nauczyć się w bibliotece dla dzieci? Działania edukacyjne dziecięcej biblioteki” a Dmitrij Uskanov z Moskwa zaprezentował internetową bazę czasopism z krajów byłego Związku Radzieckiego „БД East View”.

Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji. Zaprosił również zebranych do udziału w kolejnych punktach obchodów jubileuszu 15-lecia PZB, które obejmują zwiedzanie bibliotek w Chełmnie i Bydgoszczy.

belkaniebieska2