Internetowe Katalogi Kartkowe – instrukcja

Na stronie Książnicy Kopernikańskiej dostępne są dwa Internetowe Katalogi Kartkowe (IKKar).

1. Alfabetyczny Katalog Elektroniczny KARTKOWY KSIĄŻEK

2. Alfabetyczne Elektroniczne Katalogi KARTKOWE

Ten ostatni składa się z trzech katalogów:
– katalogu filii (filie dla dorosłych i filie dla dzieci)
– katalogu czasopism
– katalogu zbiorów specjalnych (nuty, rękopisy Książnicy Kopernikańskiej, rękopisy Towarzystwa Naukowego w Toruniu)

Przeglądanie katalogu

Wyszukiwanie kart w Katalogu IKKar odbywa się na takiej samej zasadzie jak w klasycznym katalogu kartkowym.

Karty katalogowe przeszukuje się, przeglądając kolejne obrazy w żądanej szufladzie. Wyboru szuflady dokonuje się z hierarchicznej listy po lewej stronie ekranu (Katalog).

Chcąc rozpocząć przeglądanie kart należy wybrać szufladę i wskazać liczbę kart do jednorazowego wyświetlenia (rys.1).

Znak przy zakresie oznacza, że dany zakres można rozwinąć (klikając na nim), aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych podzakresów. Brak jakiegokolwiek znaku przy zakresie oznacza, że jest to najniższy poziom opisu.

Można także określić, czy na ekranie ma być wyświetlana tylko pierwsza strona karty, czy obie (w przypadku przechowywania w katalogu obrazów obydwu stron). Jeżeli karty były skanowane jednostronnie, zawsze wyświetlana będzie tylko pierwsza strona i opcja ta nie ma wpływu na wyświetlanie.

rys. 1 – przeglądanie katalogu

Wyszukiwanie kart

Podstawowym i zawsze dostępnym sposobem wyszukiwania kart w katalogu jest przeglądanie zawartości „szuflad” tak, jak odbywa się to w klasycznym katalogu kartkowym.

Lista dostępnych szuflad i ewentualnych podzakresów wyświetlana jest po lewej stronie ekranu. Aby wyszukać żądaną kartę, należy rozwinąć menu alfabetyczne do poszukiwanego zakresu (rys. 2) i następnie przejrzeć po kolei wyświetlane na ekranie karty.

Przy użyciu przycisków można zmieniać liczbę kart wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Każdorazowo po zmianie liczby wyświetlanych kart należy odświeżyć widok katalogu klikając ponownie na wybranym zakresie literowym.

Przy pomocy przycisków na dole i na górze strony można poruszać się wśród kart w ramach szuflady.

Jeżeli wyświetlany zakres (wynik wyszukiwania) obejmuje więcej niż 10 kart, dostępne są dodatkowo przyciski takie jak np. przewijające rezultat o 10, 20, 50 lub 100 obrazów w wybranym zakresie.

rys. 2 – menu alfabetyczne katalogu i przyciski przeglądania kart

Wyświetlanie powiększonego obrazu karty

Jeżeli obraz karty katalogowej w ekranie podstawowym katalogu jest zbyt mały, można wyświetlić większy obraz klikając na obrazie karty w oknie podstawowym (rys. 3).

Tak wyświetlony obraz karty można zapamiętać na lokalnym komputerze klikając na nim prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje „Zapisz obraz jako…”.
Klikając przyciski „Ctrl + P” na klawiaturze można kartę wydrukować.

rys. 3 – wyświetlanie powiększonego obrazu karty

Przełączanie wersji językowych

Serwis IKKar został zainstalowany w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej. Przełączania pomiędzy wersjami językowymi dokonuje się za pomocą znaczka flagi narodowej w lewym górnym narożniku ekranu serwisu (rys.4).

rys. 4 – przełączanie wersji językowych

Dostęp do pomocy

Na głównym ekranie wyświetlane jest łączę do systemu pomocy (rys. 5).

rys. 5 – łącze do dokumentu pomocy