Ocalić od zapomnienia – zasłużeni mieszkańcy regionu / pod redakcją Szymona Wiśniewskiego

 

Ocalić od zapomnienia
Zasłużeni mieszkańcy regionu

pod redakcją Szymona Wiśniewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Świętego Huberta,
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F.K. Malinowskiego

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr IIIA/117

Publikacja została wydana w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – Zasłużeni Mieszkańcy Regionu” finansowanego -przez Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń.

Redaktorem zbioru jest Szymon Wiśniewski – nauczyciel historii, wiceprezes Stowarzyszenia Świętego Huberta oraz komendant Hufca ZHP im. F. Chopina w Golubiu-Dobrzyniu.

Celem projektu było upamiętnienie wybitnych postaci Golubia-Dobrzynia.

Autorami biogramów, oprócz redaktora tomu, jest też młodzież szkolna i harcerze, którzy docierali do rodzin i bliskich osób bohaterów książki: Jakub Kamiński, Zuzanna Kwiatkowska, Natalia Mężykowska, Agnieszka Skonieczna, Monika Żuchowska.

W książce zamieszczono życiorysy lekarzy, nauczycieli, żołnierzy i społeczników:

  • Franciszek Ciszewski
  • Mirosław Gassen-Piekarski
  • Kazimierz Goszkowski
  • Henryk Górecki
  • Edward Jasieniecki
  • Henryk Rogowski
  • Eugeniusz Pietrzak
  • Henryk Sipak
  • Władysław Syguła
  • Stefan Wiśniewski