Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Doświadczenie, stan obecny, perspektywy

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Łanieckiego

Dom Wydawniczy „Margrafsen”

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/157

Książka „Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” poświęcona jest działaniom podejmowanym przez rożne instytucje naszego województwa od kilkunastu lat, których celem jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania te są podejmowane w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego, który koordynuje wykorzystywanie środków Unii Europejskiej.

Lista projektów jest już bardzo długa i obejmuje nie tylko takie spektakularne przedsięwzięcia jak rewitalizacja starówek Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia czy Chełmna.

Beneficjentem środków przeznaczonych na ochronę zabytków są też kościoły różnych wyznań.

Mieszkańcy i instytucje naszego regionu odnawiają stare pałace, dwory, zabytkowe parki, fortyfikacje, kanały, dworce kolejowe.

Oryginalną formą dbałości o dziedzictwo kulturowe są festiwale kulinarne, które w wielkiej liczbie organizowane są przez lokalne stowarzyszenia.

Publikacja „Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” jest plonem konferencji naukowej, jaka odbyła się w maju 2014 roku w Lubostroniu.

Składa się z dwudziestu referatów:

 1. Kamil Zeidler – Rola samorządu terytorialnego w ochronie dziedzictwa kultury
 2. ks. Przemysław Książek – Sztuka sakralna a konserwator zabytków
 3. Lech Łbik – Kujawsko-Pomorskie. Województwo o wielu obliczach.
 4. Weronika Ślęzak-Tazbir – Rola muzeum w kształtowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej a ochrona dziedzictwa narodowego – perspektywa socjologiczna
 5. Tomasz Dziki – Wielokulturowość społeczeństwa Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XIX w. i w latach II RP elementem dziedzictwa kulturowego i szansa promocji regionu w świecie
 6. Włodzimierz Jastrzębski – Kujawsko-pomorskie pałace i dwory oraz ich dawni mieszkańcy, Stan badań i postulaty badawcze
 7. Marianna Gruszczyńska – Stan badań nad dziejami rezydencji dworskich na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej (stan obecny i perspektywy)
 8. Tomasz Łaszkiewicz – Zainteresowania naukowe i kolekcjonerskie ziemian na Pomorzu w okresie międzywojennym elementem dziedzictwa kulturowego regionu
 9. Renata Stachańczyk – Ogrody zabytkowe – wartości, wyobrażenia, wybory
 10. Eufrozyna Piątek, Wojciech Weyna – Historia górnictwa węgla brunatnego w Pile, gmina Gostycyn
 11. Wojciech Chudziak – grody w krajobrazie kulturowym Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego we wczesnym średniowieczu i ich archeologiczne pozostałości
 12. Dariusz Markowski – Konserwacja i restauracja ikonostasu oraz zespołu ikon z kościoła prawosławnego pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy
 13. Bogna Derkowska-Kostkowska – Powstanie śródmiejskiego kompleksu architektoniczno-urbanistycznego Bydgoszczy od połowy XIX do początku XX w. i stan obecny
 14. Agnieszka Wysocka – Niedocenione dziedzictwo – architektura okresu międzywojennego w województwie kujawsko-pomorskim na wybranych przykładach
 15. Sławomir A. Kamiński – Wokół problematyki rekonstrukcji konserwatorskiej – wybrane wnętrza reprezentacyjne dawnego Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego – dzieje i konserwacja
 16. Mariusz Żebrowski – Dzieje twierdzy Grudziądz jako przykład Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
 17. Maciej Rydel – Stan dawnych siedzib ziemiańskich w Polsce – A.D. 2014
 18. Piotr Nowakowski – Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Kłóbce. Stan obecny i planowane działania
 19. Anna Maślak, Ewa Tyczyńska – Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce jako forma ochrony architektury z terenu Doliny Dolnej Wisły
 20. Katarzyna Balik, Maciej Świątkowski – Rewaloryzacja parku w Lubostroniu w świetle nowych badań naukowych