Od Ogniowej do Państwowej – Toruńska straż pożarna w latach 1862-2012

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ewa Tabaczyńska
Małgorzata Jarocka – Krzemkowska
Stanisław Kwaśnik

Od Ogniowej do Państwowej
Toruńska straż pożarna
w latach 1862-2012

Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Galus
Toruń 2012

Sygnatura SIRr XVI/86

 

W 2012 roku przypadła 150 rocznica powstania w Toruniu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jubileusz ten uświetnia to bardzo piękne wydawnictwo.

Książka wydana jest w twardej oprawie, na kredowym papierze i niezwykle bogato ilustrowana – blisko 300 archiwalnych zdjęć.

Omawia ona początki pożarnictwa w Toruniu w XIX wieku, jego rozwój w okresie międzywojennym, działalność straży pożarnej w Polsce Ludowej i w okresie III Rzeczypospolitej.

 

Księga jubileuszowa podzielona jest na siedem rozdziałów:

 • Ewa Tabaczyńska
  Tradycje prawa ogniowego i ochrony przed pożarami do połowy XIX wieku
 • Ewa Tabaczyńska
  Początki pożarnictwa w Toruniu
 • Ewa Tabaczyńska
  Rozwój straży pożarnej w okresie międzywojennym. Okupacja
 • Ewa Tabaczyńska
  Ochrona przeciwpożarowa w Toruniu w latach 1945-1991
 • Ewa Tabaczyńska
  Państwowa Straż Pożarna
 • Małgorzata Jarocka – Krzemkowska
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 • Stanisław Kwaśnik
  Ochotnicze Straże Pożarne na terenie miasta Torunia

Do książki dołączona jest też obszerna bibliografia.