I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”

belkaniebieska2

22032016-2

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

„Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”

 

Toruń, 17-18 marca 2016 r.

belkaniebieska2

W dniach 17-18 marca 2016 roku Collegium Humanisticum UMK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. Została ona zorganizowana przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePrint, które działa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

Obrady początkowo toczono w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych im. Profesora Karola Górskiego. Wstęp był wolny. Chętni mogli wcześniej zarejestrować swój udział w charakterze słuchacza, co skutkowało otrzymaniem pakietu konferencyjnego (długopis, notes i materiały promocyjne).

W ramach pierwszej sesji zatytułowanej: „Człowiek – Biblioteki” wygłoszono 9 referatów i przedstawienie reklamowe. Poniżej znajduje się lista wystąpień, które się odbyły; w odniesieniu do planu nastąpiła drobna zmiana:

  • mgr Kamil Banaszewski, mgr Katarzyna Bartosiak [Biblioteka UZ] Podejście doceniające jako narzędzie badawcze w bibliotece
  • mgr Karolina Piaśnik [UJ] Indywidualne zarządzanie informacją – możliwość poznania specyficznych potrzeb użytkowników
  • mgr Marcin Karwowski [UMK] Secret client w badaniach polskich bibliotek – przegląd projektów i porównanie wyników
  • mgr Dorota Rak [UJ] Nowe media – nowa etnografia?
  • Olga Cuske [UKW] Rola biblioteki w procesie rozwoju czytelnictwa on-line na przykładzie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
  • mgr Ewa Wziątek [UMCS] Wielokulturowe projekty edukacyjne w bibliotece szkolnej
  • mgr Emilia Leszczyńska [UMK] Sztuka w bibliotece
  • Beata Mańska [UMK] Nietypowe formy działalności bibliotek z obszarów wiejskich na przykładzie Publicznej Biblioteki Gminy Wielgie
  • mgr Jagoda Rycharska [UMK] Nowe siedziby bibliotek i ich nowe wyposażenia – odpowiedzią na potrzeby czytelników?

belkaniebieska2

Przedstawienie oferty jednego ze sponsorów – firmy TN Projekt.

12

belkaniebieska2