Maksymilian Grzegorz – Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

 

Maksymilian Grzegorz

Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr XXVIII/39h

Prof. zw. dr hab. Maksymilian Grzegorz jest uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego, związanym z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opublikował łącznie około 1600 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

Profesor Maksymilian Grzegorz opublikował już kilka słowników, które w sumie składają się na wielki projekt „Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu”:

 1. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu
 2. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 3. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu
 4. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu
 5. Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 6. Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 7. Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 8. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 9. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sulmińskiego i urzędu leśnego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 10. Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu
 11. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu
 12. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 13. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego w średniowieczu

W „Słowniku historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu” znajdziemy  cenne informacje na temat poszczególnych wsi i miast:
– rodzaj osady, jej przynależność polityczna, administracyjna, kościelna
– granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne i komunikacyjne
– własność osady, jej obszar, zaludnienie, podział społeczny i zawodowy mieszkańców
– dwory, folwarki, młyny, karczmy, klasztory
– prawo lokacyjne, sołtys, wójt, rada miejska, ława miejska, targi
– kościoły, kaplice, parafie, plebani, proboszczowie
– historia osady, klęski elementarne, zniszczenia wojenne,
– sławne osobistości
– zabytki architektury
– źródła historyczne i literatura historyczna

Opracowanie uzupełnia mapa sieci osadniczej okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego

Po Twoich śladach

 

Po Twoich śladach

Red. Andrzej Wojciechowski.

Seria:
Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXIXa/49

Publikacja jest następstwem wystawy „Po Twoich Śladach” poświęconej 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Wystawę zorganizował zespół  Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Środowiskowej Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman we współpracy z Biblioteka Główną UMK.

Wystawa była czynna od 12 kwietnia do 6 maja 2016 roku.

Autorem dokumentacji fotograficznej wystawy jest Piotr Kurek.

Publikację uzupełniają prace uczestników Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katedry Pedagogiki Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, które eksponowano na wystawie „Obraz Osobliwy” w 2010 roku.

Opublikowane obrazy i grafiki poprzedzają teksty:

– Anna Szary – „Nie miałem człowieka”. Osoby niepełnosprawne w obecnej rzeczywistości

– Jolanta Klauza – Jesteśmy

– Andrzej Wojciechowski – Nasza dusza

– Barbara Jankowska, Agnieszka Pietrzak, Barbara Momot – Sami o swojej pracy

Publikacja współfinansowana jest ze środków Miasta Toruń oraz dofinansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”

 

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”
XXV lat ogrzewa muzyką i tańcem

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXIXa/50

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy” powołane zostało przez Toruńskie Towarzystwo Kultury z inicjatywy Benedykta Leszczyńskiego 7 października 1991 roku.

Jego kierownikiem została Sabina Leszczyńska, która wcześniej kierowała zespołem „Młody Toruń”.

Miejscem lokalizacji Ogniska był prywatny dom rodziny Leszczyńskich przy ul. Storczykowej.

8 września Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy” przeniosło się do nowego obiektu przy Szosie Chełmińskiej.

W Ognisku prowadzi się edukacje muzyczną, artystyczne zajęcia grupowe oraz dzielność imprezową.

Jubileuszowa publikacja szczegółowo przedstawia działalność Ogniska.

Książkę wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna, artykuły z prasy oraz liczne dyplomy i wyróżnienia.

Nowsze wpisy · Starsze wpisy