Mirosław Krajewski – Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś : (1934-1997)

 

Mirosław Krajewski

Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś
(1934-1997)

Dom Wydawniczy „Verbum”

Rypin 1997

Sygnatura SIRr  IIIB/Podleś Antoni

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś : (1934-1997)” opowiada o długoletnim proboszczu parafii  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Ksiądz Podleś Kierował parafią od 1982 roku do swojej przedwczesnej śmierci w 1997 roku.

Jego dziełem życia było siedmioletnia budowa kościoła  parafialnego.

Świątynia została poświęcona w 1990 roku.

Ksiądz troszczył się również o miasto Rypin i jego mieszkańców.

W 1996 roku Rada Miasta nadała księdzu Podlesiowi tytuł „Zasłużony dla miasta Rypina”.

Mirosław Krajewski – Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012) – Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

 

Mirosław Krajewski

Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)
Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Rypin-Skępe 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Sobocińska Maria

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)” poświęcona jest pamieć niezwykłej kobiety, żołnierza Armii Krajowej, Damy Orderu Virtuti Militari.

Postać bohaterki ukazana jest w szerokim tle patriotycznej atmosfery Skępego i oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Autor opisał również dzieje rodzinny Marii Sobocińskiej.

Wiele miejsca poświecono okresowi powojennemu i uwiezieniu bohaterki przez komunistyczna bezpiekę.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

 

Mirosław Krajewski

Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

Wydawca:  Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe „Dobrinensis Societas Scienciarum”

Rypin – Skępe 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/177 

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku” poświęcona jest Figurze Najświętszej Maryi Panny Skępskiej – Matki Bożej Brzemiennej.

Książkę otwiera szerokie omówienie odrębności historycznej i kulturowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Następnie przedstawiono dzieje sprowadzenia Figury Matki Bożej do Skępego w 1496 roku przez Zofię Kościelecką.

Jednocześnie kasztelan Mikołaj Kościelecki dokonał fundacji klasztoru ojców bernardynów w Skępem.

Głównym zadaniem opracowania jest opisanie szeregu wizerunków Figury NMP Skępskiej, przedstawionych na medalikach, w kapliczkach przydrożnych, na obrazach, w innych kościołach, wykonanych przez ludowych rzeźbiarzy.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu brzemienności Matki Bożej w skępskim wizerunku.

Wśród załączników do opracowania znalazły się pieśni, litanie i modlitwy, ale także poezja poświęcona NMP Skępskiej.

Książkę zamyka kalendarium kościoła i klasztoru.

Nowsze wpisy · Starsze wpisy