Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informator o zasobie archiwalnym
Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

pod redakcją Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr  XXXIa/86

Informator o zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opracował zespół w składzie Bożena Kierzkowska, Weronika Krajniak, Anna Supruniuk, Jacek Waliszewski.

Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie zasobu Archiwum UMK.

Informator umożliwia użytkownikom archiwum samodzielne prowadzenie poszukiwań źródłowych.

Zasób Archiwum UMK podzielony jest na 215 podzespołów tworzonych od sierpnia 1945 roku.

W zasobie Archiwum znajdują się również wcześniejsze dokumenty stanowiące spuściznę po profesorach UMK – sięgają one XIX wieku, a nawet sporadycznie wieku XVIII.

W zasobach Archiwum znajdują się rozmaite typy materiałów aktowych – dokumentacja audiowizualna i audiowizualna, fotograficzna, techniczna, materiały ulotne, pamiątki osobiste, dewocjonalia.

Poruszanie się po informatorze ułatwiają alfabetyczny wykaz podzespołów, indeks rzeczowy oraz obszerna bibliografia.Gąsawa – malownicza gmina na PałukachGąsawa
Malownicza gmina na Pałukach
Historia, gospodarka, kultura, turystyka

Wydawca: Gminny Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Gąsawa 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-152

Monografia poświęcona Gminie Gąsawa powstała dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu autorów, lokalnych patriotów i miłośników Gąsawy, którzy studiowali zapisy w archiwalnych dokumentach, opracowaniach i wspomnieniach.

Monografia przedstawia przeszłość oraz teraźniejszość Gminy Gąsawy.

O miejscowości wspomina już dokument papieski z 1136 roku.

W książce opisano wspaniałe miejscowe świątynie, szkoły, organizacje społeczne, gospodarcze, rolnicze, bogatą kulturę, sportowe sukcesy mieszkańców.

Dzięki opracowaniu poznamy kościoły parafialne w Gąsawie, Chomiąży Szlacheckiej i Ryszewku.

Poznamy działalność Urzędu Gminy, Towarzystwa Przemysłowego, Banku Spółdzielczego, kółek rolniczych, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, organizacji kobiecych, organizacji kombatanckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zapoznamy się również z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz historią hokeja na trawie w Gminie Gąsawa.

Autorzy przedstawili również szeroki wachlarz przedsięwzięć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Gmina Gąsawa może się również pochwalić atrakcjami turystyczno-krajobrazowymi i zabytkami, w jakie obfituje region Pałuk i Kraina Jezior.

Na terenie gminy odbywa się coroczny festyn archeologiczny w Biskupinie.

Książkę zamyka wybór legend pałuckich.

Wydawnictwo wyróżnia się zachwycającą szata graficzną oraz wieloma fotografiami, tak archiwalnymi, jak i współczesnymi.

Grażyna Gzella – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Grażyna Gzella

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego
Słownik biograficzny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIA/128

Dr. hab. Grażyna Gzella z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wybitną specjalistką w dziedzinie historii prasy.

Jest autorką kilkudziesięciu prac monograficznych, podręczników i skryptów, rozpraw, artykułów i recenzji, oraz redaktorką licznych wydawnictw naukowych.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jej publikacji, jak choćby najważniejsze:

1 – Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP „Wici“ : (1919-1928-1939)
2 – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego : słownik biograficzny
3 – „Nie należy dopuszczać do publikacji” : cenzura w PRL : zbiór studiów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
4 – Obrażające i podburzające pismo : „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895-1914)
5 – „Pisma dla ludu” : pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku
6 – Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914
7 – „Przed wysokim sądem” : procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim
8 – W kręgu prasy : (przeszłość-teraźniejszość-przyszłość) : zbiór artykułów. / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
9 – Wybrane zagadnienia naukoznawstwa : (wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
10 – Zakazane i niewygodne : ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku / pod red. Doroty Degen, Grażyny Gzelli, Jacka Gzelli.


Słownik biograficzny „Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego” wypełnia istotną lukę jaką odczuwali dotąd badacze historii czasopiśmiennictwa pomorskiego.

Jest to nie tylko źródło biograficzne, ale opracowanie stanowiące szeroki przekrój dziejów prasy pomorskiej.

Zasięg terytorialny słownika obejmuje Pomorze Gdańskie, Powiśle, ziemię chełmińską i ziemię michałowską.

Zasięg chronologiczny słownika obejmuje lata 1848-1920.

Biogramy dziennikarzy uzupełnia bibliografia załącznikowa.

Nowsze wpisy · Starsze wpisy