Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny – red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

 

Ludwik Kolankowski
Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny

red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Kolankowski Ludwik

Książka „Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny” jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Scientia – Universitas – Memoria”, która poświęcona będzie historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ludwik Kolankowski był wybitnym polskim historykiem i pierwszym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poświęcona mu książka dotyczy zarówno biografii profesora, jak też zajmuje się jego dorobkiem naukowym.

Monografia jest zbiorem ośmiu artykułów naukowych.

 1. Anna Brzezińska – historyk jako świadek historii. Ludwik Kolankowski w świetle Zapisków pamiętnikarskich
 2. Joanna Gierowska-Kałłaur – Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku
 3. Przemysław M. Żukowski – Uniwersytety we Lwowie, Krakowie i Wilnie na naukowej drodze Ludwika Kolankowskiego. Życie naukowe Ludwika Kolankowskiego do 1939 roku
 4. Robert Stokowiecki – Działalność Ludwika Kolankowskiego jako dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1949-1955)
 5. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec – Początki idei Jagiellońskiej (o problemie badania konceptu „misji cywilizacyjnej” w myśli historycznej oraz praktyce badawczej Karola Szajnochy)
 6. Tomasz Kempa – Ludwik Kolankowski jako badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Jagiellonów z perspektywy współczesnej polskiej historiografii
 7. Piotr Oliński – Osobowości Jagiellonów w opiniach Ludwika Kolankowskiego
  ­
 8. Wojciech Piasek – Historiograficzno-metodologiczna diagnoza pisarstwa historycznego Ludwika Kolankowskiego – historyk nieortodoksyjnego historyzmu

Wspomnienia toruńskich kombatantów

 

Wspomnienia toruńskich kombatantów

Toruń 2015

Sygnatura SIRr VIb/8-69

Antologia „Wspomnienia toruńskich kombatantów” została sfinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.

W książce zebrano wspomnienia dwunastu toruńskich kombatantów.

Są wśród nich żołnierze i cywile, którzy cierpieli i walczyli w imię patriotyzmu, wolności i miłości Ojczyzny.

Autorzy należą dziś do związków kombatanckich:

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Związek Sybiraków
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez II Rzeszą
 • Związek Inwalidów Wojennych
 • Związek Byłych Więźniów Politycznych.

Antologia składa się ze wspomnień następujących osób:

 1. Maria Irena Biedermann-Kowalewska pseudonim „Myszka”
 2. Irena Bruk
 3. Wiesław Dokowski
 4. Danuta Marta Jatczak z domu Monkiewiczówna
 5. Janusz Leydo pseudonim „Cord”, Batalion „Gustaw”, Komp. Harcerska
 6. Norbert Markowski
 7. Czesław Monkiewicz
 8. Andrzej Tomczak
 9. Kazimierz Wach
 10. Lesław Welker
 11. Jarosław Wolski
 12. Kazimiera Pasikowska-Zańczuk

Zaprezentowane wspomnienia poświęcone są:

 • po pierwsze okupacji niemieckiej, zbrojnemu ruchowi oporu, powstaniu warszawskiemu, robotom przymusowym, obozom koncentracyjnym
 • po drugie terrorowi stalinowskiemu, obozom pracy, więzieniom politycznym, wywózkom na Sybir, repatriacji

Książki telefoniczne Torunia i regionu

 

Niesłabnącym zainteresowaniem czytelników cieszą się książki telefoniczne.

Zastąpiły one popularne w XIX wieku i w okresie międzywojennym książki adresowe.

Poszukujący informacji o mieszkańcach Torunia i firmach toruńskich znajdą w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej nas książki telefoniczne z okresu 1931 – 2007.

1 Spis abonentów państwowych i koncesjonowanych sieci telefonicznych w Polsce : (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1931/32 r. SIRr IIIA/6e Polska 1931
2 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1956 SIRr IIIA/6h-1956 województwo bydgoskie
z Toruniem
1956
3 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 15 I 1957 r SIRr IIIA/6h-1957 województwo bydgoskie
z Toruniem
1957
4 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1959 r. SIRr IIIA/6h-1959 województwo bydgoskie
z Toruniem
1959
5 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1960 r. SIRr IIIA/6h-1960 województwo bydgoskie
z Toruniem
1960
6 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1961/1962 SIRr IIIA/6h-1961/1962 województwo bydgoskie
z Toruniem
1961
7 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1963/1964 : według stanu abonentów na 1 III 1963 r. SIRr IIIA/6h-1963/1964 województwo bydgoskie
z Toruniem
1963
8 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1965/1966 : według stanu abonentów na 30 IX 1964 r. SIRr IIIA/6h-1965/1966 województwo bydgoskie
z Toruniem
1965
9 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1967/1968 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1966 r. SIRr IIIA/6h-1967/1968 województwo bydgoskie
z Toruniem
1967
10 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1970/1971 : według stanu abonentów na dzień 31 VIII 1969 r. SIRr IIIA/6h-1970/1971 województwo bydgoskie
z Toruniem
1970
11 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1973/1974 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1972 r. SIRr IIIA/6h-1973/1974 województwo bydgoskie
z Toruniem
1973
12 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1976/1977 : według stanu abonentów na dzień 30 IV 1976 r. SIRr IIIA/6h-1976/1977 województwo toruńskie 1976
13 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1977/1978 : według stanu abonentów na dzień 30 X 1976 r. SIRr IIIA/6h-1977/1978 województwo bydgoskie 1977
14 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 1 XII 1979 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Toruń województwo toruńskie 1980
15 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 15 I 1980 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Bydgoszcz województwo bydgoskie 1980
16 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1982/1983 : według stanu abonentów na dzień 30 VI 1981 r. SIRr IIIA/6h-1982/1983 województwo włocławskie 1982
17 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1985 : według stanu abonentów na dzień 30 III 1985 r. SIRr IIIA/6h-1985 województwo bydgoskie 1985
18 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1986 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1985 r. SIRr IIIA/6h-1986 województwo toruńskie 1986
19 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1987 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1987 r. SIRr IIIA/6h-1987 województwo włocławskie 1987
20 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1989 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1989 r. SIRr IIIA/6h-1989 województwo toruńskie 1989
21 Panorama Firm Toruń, Płock, Włocławek : rok 95/96 SIRr IIIA/6i-1995/96 województwo toruńskie
płockie
włocławskie
1995
22 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 96/97 SIRr IIIA/6i-1996/97 województwo toruńskie
włocławskie
1996
23 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1996 : według stanu abonentów na dzień 31 III 1996 r. SIRr IIIA/6h-1996 województwo włocławskie 1996
24 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 97/98 SIRr IIIA/6i-1997/98 województwo toruńskie
włocławskie
1997
25 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1998 r. SIRr IIIA/6h-1998 Włocławek województwo włocławskie 1998
26 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 1 X 1997 r. SIRr IIIA/6h-1998 Toruń województwo toruńskie 1998
27 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 1999 : według stanu abonentów na dzień 15 V 1999 r. SIRr IIIA/6h-1999 strefa toruńska 0-56 1999
28 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 2000 : według stanu abonentów na dzień 30 VII 2000 r. SIRr IIIA/6h-2000 strefa toruńska 0-56 2000
29 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2000/2001 SIRr IIIA/6i-2000/1 województwo kujawsko-pomorskie 2000
30 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2001/2002 SIRr IIIA/6i-2001/2 województwo kujawsko-pomorskie 2001
31 Nowa Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2001/2 SIRr IIIA/6h-2001/2 strefa toruńska 0-56 2001
32 Panorama Firm Toruń Włocławek 2002/2003 SIRr IIIA/6i-2002/3 Toruń
Włocławek
2002
33 Panorama Firm Toruń Włocławek 2003/2004 SIRr IIIA/6i-2003/4 Toruń
Włocławek
2003
34 Książka Telefoniczna TP Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2005 SIRr IIIA/6h-2005 strefa toruńska 0-56 2005
35 Panorama Firm Toruń Włocławek 2005/2006 SIRr IIIA/6i-2005/6 Toruń
Włocławek
2005
36 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2006 SIRr IIIA/6h-2006 strefa toruńska 0-56 2006
37 Panorama Firm Toruń Włocławek 2006/2007 SIRr IIIA/6i-2006/7 Toruń
Włocławek
2006
38 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2006/7 SIRr IIIA/6h-2006/7 strefa toruńska 0-56 2006
39 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2007/8 SIRr IIIA/6h-2007/8 strefa toruńska 0-56 2007

Nowsze wpisy · Starsze wpisy