Zaproszenie na spotkanie z redaktorem Andrzejem Szmakiem w 50-rocznicę powstania „Nowości. Dziennika Toruńskiego”

Zaproszenie na spotkanie

Andrzej Szmak
redaktor naczelny „Nowości”
w latach 1990-1995

„Nowości” w latach przełomu
Fakty, mity, imaginacje

22 lutego 2018 – czwartek
godz. 18.00

Książnica Kopernikańska
Ul. Słowackiego 8

Toruński dziennik „Nowości” – rocznicę 50-lecia powstania tej toruńskiej popularnej gazety możemy obchodzić także w 2018 roku.

Pierwszy próbny numer gazety ukazał się 15 grudnia 1967 r.,
a ten regularny nr 1 datowany był na 30, 31 grudnia 1967 i 1 stycznia 1968.

 

Autorem charakterystycznej niebieskiej winiety – był toruński typograf i grafik Zygfryd Gardzielewski.

 

W pierwszym numerze życzenia redakcji zilustrowano także jego drzeworytem, to jego graficzna wizja miasta – na nim widnieje rok 1968, ale i napis Elana…

 

 

Warto przypomnieć, że był on współtwórcą kroju czcionki antykwy toruńskiej (z charakterystycznymi szeryfami – ale bez związku z dzikim zachodem), ale i pracownikiem Książnicy Miejskiej w Toruniu (która także zaistniała w sygnalnym numerze – jako najlepsza biblioteka w Polsce w konkursie Książka w budowaniu socjalizmu i pokoju).

 

 

 

 

Był szefem znakomitej Oficyny, która działała przy bibliotece, a w której powstało wiele pięknych druków – także bibliofilskich.

 

Ale nie tylko on w redakcji był bibliofilem, do grona zacnych komilitonów należeli także red. Stanisław Frankowski i Zefiryn Jędrzyński (który opisał początki dziennika w swej autobiografii wydanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia: Było jak było : o młodości, redagowaniu „Nowości”, „Gazety Pomorskiej” polityce i przyjaźni.

 

 

 

Swoje refleksje dotyczące powstania gazety w czasach, kiedy „Nowości” pojawiły się w Toruniu, czyli w drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku, a prasa prawie w całości była kontrolowana przez partię za pośrednictwem koncernu RSW – w trakcie kolejnego Wieczoru Toruńskiego 22 marca o 18.00 przedstawi red. naczelny dziennika w latach 1990-1995 Andrzej Szmak – tytuł spotkania „Nowości” w latach przełomu. Fakty, mity, imaginacje.

Czy Jego relacja będzie zbieżna z tą w książce red. Z. Jędrzyńskiego?

Warto przyjść i posłuchać. Próbkę tego co nas czeka w czwartek można znaleźć w opublikowanym wywiadzie na portalu salonu24.pl (z Andrzejem Szmakiem rozmawiał Robert Kamiński).

https://www.salon24.pl/u/andrzej-szmak/836306,nowosci-50-lat-pozniej

Nowy dziennik i to jedyny w Polsce w mieście wówczas powiatowym, nie mógł się ukazać bez zgody wydziału prasy komitetu centralnego partii. A tam wpływy lokalnych watażków partyjnych nie sięgały. Z kolei bydgoskie instancje partyjne nigdy nie były zainteresowane rozwojem prasy w Toruniu. Miała nam wystarczyć „Gazeta Pomorska”, organ komitetu wojewódzkiego partii. Aby zatem toruńska gazeta mogła powstać, potrzebne było poparcie kogoś takiego jak pochodzący z Inowrocławia prominentny aparatczyk, sekretarz kc partii Stefan Olszowski. Tak się złożyło, że Olszowski miał w Toruniu kilku serdecznych kolegów z czasów młodości, zwłaszcza wśród lekarzy. Istnieją twarde dowody na to, że pomysł utworzenia w Toruniu lokalnej gazety codziennej narodził się podczas jednego z takich kameralnych spotkań z toruńskimi przyjaciółmi (…) ja się na naczelnego „Nowości” nie pchałem. Po prawie dwudziestu latach pracy w prestiżowych tytułach prasy warszawskiej z Toruniem łączyły mnie tylko wspomnienia i więzy rodzinne. Przeważyło poczucie obywatelskiego obowiązku i wsparcia w potrzebie młodej polskiej demokracji, do czego gorąco mnie namawiał w czasie podróży ekspresem „Kujawiak” ówczesny poseł i późniejszy senator Jan Wyrowiński.

O samym spotkaniu w oddzielnej relacji.

Przemysław Dymek – 63 Toruński Pułk Piechoty

 

Przemysław Dymek

63 Toruński Pułk Piechoty

Oficyna Wydawnicza „Ajaks”

Pruszków 2016

Sygnatura SIRr XXV/50b

Oficyna Wydawnicza „Ajaks” z Pruszkowa podjęła się bezprecedensowego przedsięwzięcia na polskim rynku księgarskim.

Od 1989 wydaje nieprzerwanie serię książek historycznych „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”.

Do tej pory ukazało się już ponad 216 tomów cyklu.

Wśród omawianych jednostek są również te stacjonujące przed wojną w Toruniu, z najsłynniejszym 63 Toruńskim Pułkiem Piechoty na czele.

Na okładce książki autorstwa Przemysława Dymka obejrzeć możemy sztandar 63. Toruńskiego Pułku Piechoty.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej znajdują się również inne książki autora poświęcone wojskowości:

1. 15. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r. / Przemysław Dymek. – Warszawa : Taktyka i Strategia ; Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2013.
2. 63 Toruński Pułk Piechoty / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
3. 8 Batalion Saperów / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
4. 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
5. Niepokonana Dywizja : 25. Kaliska Dywizja Piechoty w latach 1921-1939 / Przemysław Dymek. – Warszawa ; Poznań : Oficyna Wydawnicza „Ajaks” : Taktyka i Strategia, 2012.
6. Toruńska Dywizja : 4. Dywizja Piechoty w latach 1921-1939 / Przemysław Dymek. – Oświęcim : Napoleon V, 2015.

Opracowanie poświęcone 63. Toruńskiemu Pułkowi Piechoty opiera się na źródłach archiwalnych:
– z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym jorku,
– z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie,
– z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

Autor wykorzystał również przedwojenne źródła drukowane, współczesne artykuły naukowe, opracowania i wspomnienia.

Monografia rozpoczyna się od przedstawienia udziału pułku w walkach o granice w latach 1919-1920.

Następnie autor opisuje funkcjonowanie pułku w okresie międzywojennym.

Najobszerniejszą częścią książki jest opis szlaku bojowego pułku w czasie Kampanii Wrześniowej.

Dowodził pułkiem wówczas ppłk Stefan Kaczmarczyk.

63. Toruński Pułk Piechoty brał udział w dwu ważnych bitwach:

– bitwa nad Osą (1-4 września)

– bitwa nad Bzurą (11-19 września)

Resztki pułku toczyły walki do 22 września w Puszczy Kampinowskiej.

Książkę wzbogacają  stare fotografie i mapa.

Karolina Bandziak-Kwiatkowska – Pamiątka z fajansu : w 140. rocznicę powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku

 

Karolina Bandziak-Kwiatkowska

Pamiątka z fajansu
W 140. rocznicę powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2016

Sygnatura SIRr XVI/97

Włocławek szczyci się swoimi ręcznie malowanymi fajansami.

W latach 1873-1991 we Włocławku nieprzerwanie produkowano fajans.

Pierwsza „Włocławska Fabryka Wyrobów Fajansowych” powstała w 1873 roku.

Przed 1939 rokiem we Włocławku działało już kilka fabryk fajansu.

Po 1945 roku fabryki fajansu zostały upaństwowione i połączone jako słynne Włocławskie Zakłady Ceramiki Stołowej.

Działały one do 1991 roku.

Od 2002 roku działa znowu w mieście „Fabryka Fajansu Włocławek”.

Karolina Bandziak-Kwiatkowska pieczołowicie opisała historię każdej z włocławskich fabryk fajansów.

W książce znalazło się wiele starych planów, rysunków, projektów, fotografii.

Nowsze wpisy · Starsze wpisy