Aktualności

Kontur książki. Napis Kwartalnik Artystyczny na Legimi

 

Kwartalnik Artystyczny wydawany jest od tego roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Wychodząc na przeciw miłośnikom czytników i ebooków nawiązaliśmy współpracę z platformą Legimi.

Od teraz Kwartalnik Artystyczny dostępny jest nie tylko w formie drukowanej.

Można go przeglądać również w wersji elektronicznej na platformie Legimi.

Zapraszamy do odwiedzania strony Kwartalnika Artystycznego pod adresem https://kwartalnik.art.pl/

Zapraszamy do odwiedzanie profilu Kwartalnika Artystycznego na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/KwartalnikArtystycznyKujawyiPomorze/

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ryszard Kowalski - Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym

 

Ryszard Kowalski

Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym

Wydawca: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń 2020

Sygnatura SIRr VIII/GD-19

Ryszard Kowalski jest znanym kujawsko – pomorskim historykiem regionalistą.

Spod jego pióra wyszło wiele publikacji, między innymi:

Powiat grudziądzki / [red. Ryszard Kowalski, Marcin Karasiński] ; Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. – Toruń : Wydaw. PWR, [2001].

  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, krajobraz, zabytki / Ryszard Kowalski ; [zdjęcia Daniel Pach]. – Toruń : Pracownia Sztuk Plastycznych ; Golub-Dobrzyń : Urząd Gminy 2002.
  • Gmina Łubianka : historia i współczesność / Ryszard Kowalski ; współpraca Robert Łuczak, Piotr Skiba, Jerzy Zająkała. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe ; Łubianka : na zlecenie Urzędu Gminy 2004.
  • Gmina Radomin : zarys dziejów i walory turystyczno-krajoznawcze / Ryszard Kowalski. – Toruń : Wydawnictwo PWR ; Radomin : wydano na zlecenie Urzędu Gminy Radomin © copyright 2004.
  • Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : [Urząd Gminy] 2009.
  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, zabytki, krajobraz / Ryszard Kowalski ; [zdjęcia Daniel Pach et al.] – Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu ; Urząd Gminy 2010.
  • Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 2020.

Monografia „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” przedstawia zalążki funkcjonowania obu miast w kiełkującej państwowości polskiej.

Specyfiką Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą był ich pograniczny charakter w okresie zaboru pruskiego i rosyjskiego.

Stąd też Dobrzyń nad Drwęcą powrócił do Polski już 18 listopada 1918 roku, a Golub dopiero 17 stycznia 1920 r.

Oba miasta zostały formalnie połączone dopiero w 1951 roku.

Autor postanowił nie powtarzać w swojej pracy informacji zawartych już w innych publikacjach o historii Golubia – Dobrzynia.

Stąd przedstawione w niej ustalenia i materiał ilustracyjny został w niej szerszemu odbiorcy zaprezentowany po raz pierwszy.

W opracowaniu opisano administrację oraz zakres kompetencji gmin miejskich Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą.

Zaprezentowano również sylwetki zasłużonych burmistrzów:

  • Franciszek Ciszewski
  • Franciszek Golus
  • Artur Reiske
  • Henryk Andrzejczyk

Zrekonstruowano także skład Rady Miasta i Magistratu oraz wykaz burmistrzów obu miast.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

 

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

wydali i opracowali: Zbigniew Górski, Andrzej Mietz

Seria: Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego, t. 4 suplement

Wydawcy:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Towarzystwo Historyczne Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Bydgoszcz – Wierzbinek  2014

Sygnatura SIRr VIa/54

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich w 1569 roku była efektem szerszego programu szlacheckiego za panowania Zygmunta Augusta, a mianowicie doprowadzenia do kontroli stanu majątkowego i dochodowości królewszczyzn Rzeczypospolitej.

Lustracja z 1569 roku była kolejną już po wcześniejszej lustracji z 1565 r.

Lustrację przeprowadziła trzy osobowa komisja.

Równolegle odbywała się lustracja królewszczyzn w całym kraju.

Efektem ogólnokrajowej lustracji był szczegółowy rejestr wszystkich zobowiązań pieniężnych dzierżawców królewszczyzn w całej Koronie.

Dochody te należało odprowadzać do skarbu w Rawie.

Podstawą wydania drukiem jest rękopis tekstu lustracji, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum Skarbu Koronnego.

W wydaniu drukowanym zachowano wszelkie bogate formy ówczesnego języka, zwłaszcza w zakresie słownictwa i gramatyki.

Do góry

Skip to content