Aktualności

Dorobek Pracowników WBP-KK

W Dziale Informacyjno – Bibliograficznym została opracowana „Bibliografia Publikacji Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej za lata 1945 – 2018”.

Baza nosi nazwę „Dorobek pracowników WBP-KK”.

Bibliografia prezentuje dorobek piśmienniczy pracowników Książnicy. Jest on zaskakująco bogaty i różnorodny. Składają się na niego teksty publicystyczne, ale też literackie oraz przede wszystkim naukowe.

Specyfika pracy w bibliotece naukowej motywuje pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do ożywionej działalności piśmienniczej, czego efektem jest znaczny dorobek naukowy.

Nie chcąc, aby wiedza o nim została zapomniana, podjęto się zebrania i opublikowania bibliografii prac pracowników Książnicy.

Bibliografia obejmuje okres od 1945 roku do dnia dzisiejszego i jest na bieżąco aktualizowana.

Uwzględnia publikacje pracowników powstałe w czasie, kiedy byli zatrudnieni w Książnicy.

Wyjątkowo potraktowane zostały wydawnictwa pani Janiny Huppenthal, która po przejściu na emeryturę, nadal współpracowała z biblioteką [zamieszczono tu również prace powstałe po Jej odejściu z instytucji].

W wykazie znajdują się także prace licencjackie i magisterskie autorstwa pracowników, poświęcone Książnicy.

Bibliografia nie jest kompletna, gdyż nie udało się dotrzeć do pomniejszych rozproszonych artykułów, zwłaszcza z lat wcześniejszych.

Niektóre dane znalezione w kartotekach, sprawozdaniach rocznych czy innych źródłach okazały się błędne i nie udało się ich zweryfikować.

W przypadku nowych publikacji lub ustalenia właściwych danych rekordów zaległych, bibliografia zostanie o nie uzupełniona.

Baza posiada możliwość wyszukiwania przez autora, tytuł, zagadnienie lub rok.

Waszym niezmiennym zainteresowaniem cieszą się przewodniki po Toruniu. Ich bogaty wybór zgromadziliśmy w naszym księgozbiorze podręcznym.

Toruń XIX-wieczny przybliży Wam najstarszy z przewodników:

 • SIRr VIII/T-131  – Der Führer durch Thorn : enthaltend eine historisch-politische Uebersicht und ein vollständiges alphabetisches Verzeichniss von Allem, was zur Kenntniss der Stadt und ihrer Denkwürdigkeiten gehört. – Thorn : [s.n.], 1847.

Poszukującym informacji o Toruniu z okresu międzywojennego polecamy:

 • SIRr VIII/T-43  – Toruń stolica Pomorza : przewodnik po mieście / opracował Zygmunt Knothe. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1934.
 • SIRr VIII/T-45 – Toruń : jego dzieje i zabytki : z ilustracjami / oprac. Marian Sydow. – Toruń : Drukarnia Toruńska, 1929.

Toruń w drugiej połowie XX wieku poznamy dzięki następującym pozycjom:

 • SIRr VIII/T-46 – Toruń : przewodnik po mieście / teksty oprac. Tadeusz Petrykowski [i in.]. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1965.
 • SIRr VIII/T-44 – Toruń : przewodnik informator / [teksty oprac. Karol Górski et al. ; red. Teresa Karczewska ; Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1957.
 • SIRr VIII/T-42 – Toruń i okolice : przewodnik / Bogusław Mansfeld. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1977.

Oczywiście najbardziej zainteresują Was przewodniki współczesne:

SIRr VIII/T-47b – Przewodnik po Starym Toruniu / Teresa Borawska, Henryk Rietz. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [1997].

SIRr VIII/T-49 – Stare miasto w Toruniu : informator turystyczny / Ryszard Sudziński. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury : Towarzystwo Miłośników Torunia, 1990.

SIRr VIII/T-51 – Toruń – przewodnik turystyczny / Henryk Rochnowski. – Toruń : „Turpress”, 1996.

SIRr XXXIIIb/57  – Toruń – zespół staromiejski : na liście światowego dziedzictwa UNESCO / [red. Z. Jabłoński et al. ; oprac. tekstu L. Kotlewski]. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.

SIRr VIII/T-114  – Toruń : mały przewodnik po Starym Mieście / [tekst, fot., rys. Arkadiusz Skonieczny]. – Toruń : Centrum Usługowe przy Oddziale Przewodnickim PTTK, [2006].

SIRr VIII/T-127a  – Toruń : przewodnik, informator / [oprac. Andrzej Szot, Magdalena Wójtowicz]. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Toruń : Literat, cop. 2007.

SIRr VIII/T-115  – Toruń w 3 dni / Janusz Umiński. – Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2005.

SIRr VIII/T-158 – Toruń : miniprzewodnik / [tekst Bogusław Dybaś ; zdjęcia Stanisław Klimek]. – Toruń : Wydawnictwo VIA, [2007].

Inne przewodniki po Toruniu znajdujące się w księgozbiorze Pracowni Regionalnej:

 • SIRr VIII/T-127 – Toruń : przewodnik, informator / [Andrzej Szot ; fot. Paweł Włodarek]. – Toruń : Literat, 2004.
 • SIRr VIII/T-138 – Torun : minigaidobukku / [tekst Bogusław Dybaś ; konsult. nauk. Marian Arszyński]. – Toruń : Via, [2006].
 • SIRr VIII/T-143 – Torun’ : miniputevoditel’ / [tekst Bogusław Dybaś]. – Toruń : VIA, [2007].
 • SIRr VIII/T-39 – Monografja i przewodnik po Toruniu : z dwoma planami i siedemdziesięcioma ilustracjami / [tekst oprac. przez dr Lankaua ; il. wg zdjęć G. Milczewskiego]. – Toruń : Wydawnictwa Artystyczne Zakładu Graficznego „Sztuka”, 1922.
 • SIRr VIII/T-40 – Torun : Stadtführer / Maria und Eugeniusz Gąsiorowski ; [tł. z pol. Maria Wołczacka]. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, [1973].
 • SIRr VIII/T-47a – Przewodnik po starym Toruniu / Teresa Borawska, Henryk Rietz. – Toruń : „A. Marszałek”, 1994.
 • SIRr VIII/T-50 – Toruńska Starówka : [informator turystyczny] / Zbigniew Nawrocki. – Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 • SIRr VIII/T-53 – Toruń / [Text Bogusław Dybaś ; Fotos Stanisław Klimek]. – Toruń : Wydawnictwo VIA, 1996.
 • SIRr VIII/T-54 – Thorn / [Text Bogusław Dybaś ; Fotos Stanisław Klimek]. – Toruń : Wydawnictwo VIA, 1996.
 • SIRr VIII/T-60 – Toruń / Mieczysław Orłowicz. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Komunikacji, [1936].
 • SIRr VIII/T-61 – Ilustrowany przewodnik po Toruniu / Mieczysław Orłowicz. – Lwów : Książnica Polska, 1924.
 • SIRr VIII/T-71 – Pamiątka z Torunia : przewodnik / Jacek Beszczyński ; [il. Sebastian Olszewski]. – Toruń : Toruńska Agencja Promocyjna „TO-JA-ART”, [1999].
 • SIRr VIII/T-81 – Toruń i jego zabytki / oprac. zespół aut. pod red. Stanisława Duńskiego ; [aut. Karol Górski i in.] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. – Warszawa : „Kraj”, 1952.
 • SIRr VIII/T-98 – Zespół zabytkowy Torunia / Bogusław Mansfeld. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1983.

Toruńskie Studia Bibliologiczne

2011, nr 1 (6)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Sygnatura SIRr II/44-2011z.1

W Informatorium jest już dostępny najnowszy numer „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” – 2011, nr 1 (6).

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są inicjatywą wydawniczą Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

W numerze znajdziesz następujące artykuły:

 • Jolanta Albińska,  Procesy prasowe redaktora „Dziennika Kujawskiego” Józefa Chociszewskiego z lat 1893 – 1896
 • Ewa J. Kurkowska,  Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 2: Wybrane modele i standardy europejskie
 • Piotr Malak,  Metody statystyczne w komputerowym przetwarzaniu języka naturalnego

Poza tym w numerze:

PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY

 • Dorota Kamisińska,  Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863-1883 (część 2)
 • Marcelina Smużewska,  Studencki ruch naukowy na łamach „Głosu Uczelni”
 • Wisława Bertman,Aneta Sokół,  Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań
 • Anna Kleiber,  Czytelnictwo w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000-2009

RECENZJE, OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Arkadiusz Wagner: Henryk Dubowik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2009
 • Beata Rygiel: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009
 • Grażyna Wrona:  Grażyna Gzella: Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914, Toruń 2010
 • Marta Tyszkowska:  Kamil Stępień: Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010

OKOLICE BIBLIOLOGII

 • Paweł Wróblewski,  Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2009/2010
 • Maja Wojciechowska, Biblioteki Saksonii i Turyngii – europejskie centra multimedialne. Wyjazd studyjny członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do bibliotek niemieckich

Do góry

Skip to content