Aktualności

Wśród ostatnich kwerend, przeprowadzonych przez pracowników Działu Informacyjno – Bibliograficznego, szczególnie ciekawa była ta, dotycząca katów Torunia.

Najlepszym opracowaniem dotyczącym katów jest artykuł Stanisława Wałęgi „O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu” opublikowany w Roczniku Toruńskim, T. 10 : 1975 ,  s. 275-310.

Symbol książkiRocznik Toruński

T. 10 : 1975

Instytucja sprawcza: Towarzystwo Miłośników Torunia
Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Poznań, Toruń

Sygnatura SIRr II/18t.10

Stanisław Wałęga napisał swój artykuł opierając się na bardzo bogatym materiale źródłowym (stare druki i rękopisy z epoki). Przedstawił profesję katowską w Toruniu na szerokim tle regulacji polskich i zagranicznych.

Autor artykułu poświęca swą uwagę nie tylko torturowaniu i egzekwowaniu kar przez kata, ale również jego pobocznym zajęciom hyclowsko – czyścicielskim.

Stanisław Wałęga podaje, że kat wykonywał osobiście tylko karę śmierci przez ścięcie mieczem.  Miejsce egzekucji było pod pręgierzem na Rynku Staromiejskim, a w późniejszych czasach na łące na przedmieściu Mokre. Natomiast kara śmierci przez powieszenie była wykonywana przez pomocników kata na wzgórzu koło Bielan zwanym Wiesiołkami.

Wzgórze Wiesiołki można zobaczyć jeszcze na planie Torunia z 1877 roku, którego autorem jest Adolph Hermann. Na planie Hermanna wzgórze Wiesiołki nosi niemiecką nazwę Galgenberg (Galgen =  szubienica).

Planie Torunia z 1877 roku, którego autorem jest Adolph Hermann. Na północ od Starego Miasta Napis. Culmer Vorstadt (Chełmińskie Przedmieście). Zaznaczone wzgórze i napis Galgenberg (wiesiołki). Napis Galgenberg na planie jest zrobiony odręcznie.

Adolph Hermann

Neuer Führer durch Thorn nebst einer Karte der Umgegend

Thorn : Kinderbewahr-Anstalt, 1877

Sygnatura MAG 50207

Na temat toruńskich katów ukazał się również w 1934 roku cykl artykułów w „Słowie Pomorskim”.

Rysunek z nagłówka artykułu "Instrukcja dla katów w dawnym Toruniu" napisał WAREG. Widać skazańca przywiązanego do pręgierza i kata bijącego go rózgami.Instrukcja dla katów w dawnym Toruniu

napisał WAREG

cz. 1 – nr 136 (17 czerwca 1934) – s. 12

cz. 2 – nr 137 (19 czerwca 1934) – s. 6

cz. 3 – nr 138 (20 czerwca 1934) – s. 8

cz. 4 – nr 139 (21 czerwca 1934) – s. 6

Słowo Pomorskie

Sygnatura KM 01066

WAREG cytuje opis gradacji tortur ze sprawozdania, jakie ówczesny „mistrz sprawiedliwości” przesłał do Rady Torunia na posiedzenie 12 czerwca 1750 r.

„Pierwszy stopień stanowią śruby do ściskania kciuków (Daumen-Schrauben), które trzykrotnie mogą być zaśrubowywane bez szkody dla inkwizyta, jeśli się zaś śrubuje po raz czwarty lub piąty, to muszą popękać kości.

Drugi stopień stanowią „trzewiki hiszpańskie”. Również i je można śrubować trzy razy. Gdy się je śrubuje po raz czwarty lub piaty, to muszą połamać się golenie.

Trzeci stopień stanowi „naciąg” albo szpikowany zając. Trzy razy można po nim bez szkody przeciągnąć, lecz gdy się naciągnie człowieka po raz czwarty, muszą wyskoczyć kości barkowe, a również kręgosłup jest już do niczego.

Czwarty stopień stanowi „skrzypiec” albo „hiszpańskie skrzypki” (spanische Fidel). Gdy się go obwinie około ramienia i ciągnie trzy do czterech razy tam i z powrotem, to pali to aż do kości i powoduje straszliwy ból.

Piąty stopień stanowi „siarkowanie”. Siarkę pryska się na piersi a także pod ramiona i pachy, co także powoduje ból nie do zniesienia.”

Księgozbiór zgromadzony w czytelni Informatorium obejmuje następujące działy:

 • nauka o książce
 • introligatorstwo
 • bibliotekarstwo
 • biblioteki
 • czytelnictwo
 • bibliografie ogólne
 • bibliografie dziedzinowe
 • bibliografie regionalne
 • bibliografie osobowe
 • katalogi wydawnicze
 • informację naukową
 • media
 • dziennikarstwo
 • czasopiśmiennictwo
 • księgarstwo
 • encyklopedie
 • słowniki biograficzne
 • słowniki językowe
 • słowniki rzeczowe
 • informatory

Paulina Potrykus – Woźniak

Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich

Wydawnictwo Szkolne PWN

Warszawa, Bielsko-Biała 2010

Seria: ParkEdukacja

Sygnatura SIRi XVIc/LIT-57

Rozwój prasy, radia, telewizji i internetu oddziałuje również na powstawanie nowych gatunków literackich i przekształcanie się lub znikanie starych. Nowe zjawiska literackie sytuują się często na pograniczu literatury, mediów elektronicznych i sztuk plastycznych. Jest to proces dynamiczny. Stąd hasła w słowniku odzwierciedlają obecny stań badań.

Hasła obejmują następujące nowe gatunki i zjawiska literackie:

 1. artzin
 2. avant-pop
 3. blog
 4. comic fantasy
 5. cyberkultura
 6. cyberpunk
 7. czarny kryminał
 8. czasopisma sieciowe
 9. czat
 10. esej
 11. fanfiction
 12. fantastyka
 13. fantastyka socjologiczna
 14. fantasy
 15. felieton
 16. graffiti
 17. haiku
 18. happening
 19. harlekin
 20. heroic fantasy
 21. hipertekst
 22. horror
 23. kolaż literacki
 24. komiks
 25. komiks internetowy
 26. książka mówiona
 27. legenda miejska
 28. liberatura
 29. limeryk
 30. literatura faktu
 31. literatura fantastycznonaukowa
 32. literatura gejowska i lesbijska
 33. literatura podróżnicza
 34. literatura w komórce
 35. literatura w miejskiej przestrzeni
 36. liternet
 37. lost race fantasy
 38. mail art
 39. manga
 40. mikroblog
 41. multiwiersz
 42. mural
 43. net art
 44. netspeak
 45. performance
 46. piosenka
 47. pitawal
 48. poezja SMS-owa
 49. poezja w sieci
 50. political fiction
 51. polska fantastyka naukowa
 52. polska powieść kryminalna
 53. polski komiks
 54. pop-frakcja
 55. powieść detektywistyczna
 56. powieść gangsterska
 57. powieść graficzna
 58. powieść hipertekstowa
 59. powieść kryminalna
 60. powieść milicyjna
 61. powieść policyjna
 62. powieść sądowa
 63. powieść szpiegowska
 64. powieść zeszytowa
 65. pulp fiction
 66. reportaż
 67. RPG
 68. scenariusz filmowy
 69. slam poetry
 70. słuchowisko
 71. space opera
 72. splatterpunk
 73. sword & sorcery
 74. thiller
 75. utopia
 76. western

Do góry

Skip to content