Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach – Władza i społeczeństwo

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Czerwony kształt otwartej książki. Napis:  Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwoMarian Biskup, Roman Czaja,
Wiesław Długokęcki, Marian Dygo,
Sławomir Jóźwiak,
Andrzej Radzimiński,
Janusz Tandecki

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
Władza i społeczeństwo

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2009

Sygnatura SIRr VIb/4-42

Najnowsza synteza dziejów państwa krzyżackiego nie ma nic wspólnego z XIX i XX wiecznymi pracami historyków polskich i zwłaszcza niemieckich nacechowanych współczesnymi sporami narodowymi i ideologią nacjonalistyczną.

Co więcej dzieje polityczne nie są już głównym przedmiotem badań historycznych.

Wiele miejsca w ostatnich latach poświęca się historii gospodarczej i społecznej, historii administracji czy religijności.

Wspólne dzieło historyków toruńskich, gdańskich i warszawskich odzwierciedla najnowszy stan badań nad dziejami zakonu krzyżackiego i uwzględnia pełne spektrum rozmaitych kierunków badań prowadzonych obecnie przez historyków.