Parafia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

 

Parafia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Wydawca: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIV/166

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Toruniu została ustanowiona w 1990 roku.

Od założenia do dnia dzisiejszego proboszczem parafii jest ks. prałat Stanisław Majewski.

Jubileusz 25-lecia istnienia parafii został uświetniony wydaniem księgi pamiątkowej.

We Wstępie do publikacji ks. Stanisław Maciejewski omówił genezę parafii, jej początki, budowę świątyni, konsekrację, integrację wspólnoty, życie religijne parafii.

Przybliżył również postać patronki św. Faustyny oraz historię obrazu „Jezu ufam Tobie”.

Podkreślił znaczenie kultu św. Jana Pawła II i Najświętszej Maryi Panny.

Wiele miejsca poświęcono dziełom Miłosierdzia i domowi opieki „Samarytanin”.

Kolejną część książki stanowi opracowanie Iwony Badaczewskiej na temat genezy i organizacji Parafii Miłosierdzia Bożego i św. s Faustyny.

W księdze jubileuszowej opisano następnie miejsca kultu na terenie parafii, a zwłaszcza kościół parafialny i jego wyposażenie.

Czytelnikom przedstawiono również duszpasterzy.

Opisano funkcjonowanie rady parafialnej i rady duszpasterskiej.

Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące duszpasterstwa i życia religijnego.

Dalej można zapoznać się ze społeczno-kulturalną i religijną aktywnością wiernych.

Z publikacji dowiemy się o wspólnotach działających w parafii.

Tekst kończy wspomnienie Bogusława Perczaka „Nowa parafia, nowy kościół – wspomnienie z budowy” oraz wspomnienie Jana Franciszkowskiego zatytułowane „Wspomnienia pana Janka organisty”.

Księgę jubileuszową uzupełnia ponad setka zdjęć ilustrujących 25 lat istnienia parafii.