Piotr Birecki – Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Piotr Birecki

Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945

Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/
Seria: Biblioteka ToMiTo
http://www.tomito.cba.pl/
Okładka: Krzysztof Galus

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXXIIIb/143

 

Dr Piotr Birecki zajmuje się historią sztuki w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzi badania nad sztuką Pomorza, zwłaszcza protestancką w okresie nowożytnym.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych
i popularno-naukowych: monografii, rozdziałów
w monografiach, artykułów, haseł internetowych.

 

 

Kultura i sztuka były ważnym elementem niemieckiej propagandy.

Ambicją hitlerowców było uczynienie z Torunia niemieckiego miasta
i ukrycie wszelkich śladów jego polskiej przeszłości.

Procesem tym kierował nadburmistrz Torunia Franz Jacob
i kierownik Wydziału Kultury Adolf Schwammberger.

Niemieckie plany były imponujące, skończyły się grabieżą i wywozem wielu dzieł sztuki.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów:

  • Rozdział I — Sztuka jako narzędzie polityki germanizacyjnej
  • Rozdział II – Instytucje odpowiedzialne za sztukę i kulturę
  • Rozdział III – Urbanistyka Torunia
  • Rozdział IV – Architektura Torunia
  • Rozdział V – Muzeum Miejskie
  • Rozdział VI – Sztuki plastyczne
  • Rozdział VII – Malarstwo i grafika
  • Rozdział VIII – Rzeźba

Książka oparta jest na solidnej kwerendzie w Archiwum Państwowym w Torunia
oraz na szczegółowej lekturze gazety „Thorner Freiheit”.

Publikację uzupełnia kilkadziesiąt fotografii z epoki,
pochodzących ze zbiorów toruńskiego archiwum.