Piotr Birecki – Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Birecki Z dziejów staromiejskiego koscioła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

Piotr Birecki

Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

Wydawnictwo Adam Marszałek
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIII/T-170

Dr hab. Piotr Birecki jest adiunktem w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Specjalizuje się w sztuce Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku.

Jest autorem 90 publikacji naukowych.

Dzisiejszy kościół pw. Św. Ducha przy Rynku Staromiejskim w Toruniu został wybudowany 1756 roku.

Był wówczas kościołem protestanckim.

W 1945 roku przejęli go jezuici.

Piotr Birecki szczegółowo opisał dzieje powstania świątyni i burzliwe okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu.

Poznamy historię projektu architektonicznego, budowy kościoła, plebani i wieży.

Osobny rozdział poświęcono wnętrzu świątyni i jej wyposażeniu w XVIII i XIX wieku.

W końcu opisano wystrój kościoła po przejęciu go przez jezuitów.