Piotr Gałkowski – Okolice Rypina

belka

03022015

 

Piotr Gałkowski

Okolice Rypina
(monografia historyczna wsi gminy Rypin)

Wydawca: Urząd Gminy Rypin

Rypin 2009

Sygnatura SIRr VIII/R-5

 

 

Autor książki – dr Piotr Gałkowski – jest wybitnym rypińskim regionalistą, znawcą dziejów ziemi dobrzyńskiej, autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań.

W księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego dostępne są następujące jego książki:

 1. Gmina Rypin w latach 1990-2010 : (20 lat samorządu w Wolnej Polsce) / Piotr Gałkowski, Jan Kwiatkowski. – Rypin 2010.
 2. „Lech” Rypin (1922-2007) / Piotr Gałkowski. – Rypin  2007.
 3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego. – Włocławek  2006.
 4. Okolice Rypina : (monografia historyczna wsi gminy Rypin) / Piotr Gałkowski. – Rypin  2009.
 5. Rogowo i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Roman Piotrowski. – Rypin-Rogowo  2000.
 6. Strzygi w ziemi dobrzyńskiej : (monografia historyczna wsi i parafii) / Piotr Gałkowski, Kazimierz Grążawski. – Brodnica  2006.
 7. Wąpielsk i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Zbigniew Żuchowski. – Rypin ; Wąpielsk 2003.

Książka „Okolice Rypina” to monografia historyczna wsi wschodzących dziś w skład Gminy Rypin.

Obejmuje ona okres od czasów najdawniejszych do 1948 roku.

Publikacja opisuje następujace wsie wraz z przysiółkami: Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo, Rakowo, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy, Iwany, Jasin, Kwiatkowo, Kowalki, Linne, Ławy, Marianki, Sadłowo, Sadłowo Nowe, Sadłowo Rumunki, Puszcza Rządowa, Puszcza Miejska, Rusinowo, Rypałki, Sikory, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy, Stawiska, Stepowo, Zakrocz,.

Opracowanie uzupełnia szereg aneksów:

 • słownik biograficzny wsi okolic Rypina
 • wykaz chronologiczny właścicieli wsi i majątków (folwarków)
 • tablice genealogiczne rodów szlacheckich i ziemiańskich
 • zabytki okolic Rypina
 • kalendarium wydarzeń w gminie Rypin w latach 1973-2009

Książka została bardzo starannie wydana, w twardej okładce, na kredowym papierze, jest bogato ilustrowana.

belka