Plastyka toruńska 1793-1920 – zapomniane oblicze wielokulturowego miasta

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta

Plastyka toruńska 1793-1920
Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta 

Redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca:
Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIc/43

Książka jest pokłosiem V konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 13 maja 2017 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Konferencje zorganizował Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Sztuka Torunia z czasów zaborów –  jako pruska, była dotąd traktowana po macoszemu.

Wiele jej dzieł zostało rozebranych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę lub opuściło miasto wraz z Niemcami.

Książka zawiera następujące artykuły poświęcone toruńskiej plastyce XIX wieku:

1. Katarzyna Kluczwajd – Uwaga – pamięć!

2. Sławomir Majoch – Zamalowany obraz wielokulturowego miasta. Wprowadzenie do problematyki (nie)obecności artystów czasów pruskich w historii sztuki Torunia

3. Katarzyna Kluczwajd – U kogo w Toruniu zamówić portret? Wszechstronny Carl Bonath – przyczynek do związków fotografii i malarstwa

4. Adam Paczuski – Toruński grobowiec austriackiego bohatera, czyli o pomniku pułkownika Franza Bruscha von Neuberg

5. Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska – Ławka Schillera i inne pomniki w parkach Bydgoskiego Przedmieścia w okresie Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)

6. Joanna Kucharzewska – Wystrój wnętrz kamienicy przy ul. Mostowej 8 w Toruniu

7. Piotr Birecki – O toruńskich witrażach ewangelickich słów kilka

8. Katarzyna Krupska, Bartłomiej Łyczak – Ernst August Plengorth (1800-1882) – życie i twórczość toruńskiego złotnika