Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku – tom 1

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Słownik biobibliograficzny
Tom 1

Wydawcy:
Instytut Badań Literackich PAN
Fundacja Akademia Humanistyczna

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIa/LP-39t.1

 

Pierwszy tom słownika biobibliograficznego „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX-XXI wieku” jest kontynuacją wcześniejszej 10-tomowej serii przygotowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod tytułem „Współcześni polscy pisarze i badacze literatury”, która obejmowała lata 1918-1989.

Ta natomiast była kontynuacją 5-tomowej serii „Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski”.

Obecna seria obejmuje okres od 1989 roku.

Inaczej niż to było poprzednio obecnie każdy tom serii będzie obejmował hasła od A do Z (system holenderski).

Kolejne tomy będą obejmowały kolejne zestawy nazwisk.

Tom pierwszy zawiera 90 haseł.

Maja one budowę trójczłonową.

Zbudowane są z biogramu autora, z bibliografii jego twórczości oraz z wykazu ważniejszych opracowań na jego temat.

Słownik „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX-XXI wieku” opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan, w składzie Katarzyna Batora, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Barbara Tyszkiewicz.

Wydawnictwo jest niezwykle cennym źródłem wiedzy dla polonistów, bibliotekarzy, nauczycieli i studentów.