Polski Słownik Biograficzny – tom 48/1 – zeszyt 196

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze Informatorium.

Polski Słownik Biograficzny

Tom XLVIII/1 – zeszyt 196

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętności
Instytut Historii PAN
im. Tadeusza Manteuffla

Warszawa – Kraków 2012

Sygnatura SIRi XVIa/1-48/1

 

Polski Słownik Biograficzny wydawany jest od 1935 roku.

Jest to zamierzenie monumentalne i wyróżniające się w skali światowej.

Zawiera już ponad 26 tysięcy życiorysów.

Autorami haseł są najwybitniejsi specjaliści.

Biografie wykraczają znacznie poza ramy zdawkowych encyklopedycznych haseł.

Każdy biogram opatrzony jest bogatą bibliografią.

Prezentowany zeszyt zawiera biogramy osób od „Szeliga Jan” do „Szemiot Stanisław”.

W słowniku zamieszczane są życiorysy osób zmarłych przed końcem 2000 roku.