Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

 

Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Historii

Poznań 1927

Sygnatura SIRr VIb/1-8

W okresie międzywojennym centrum naukowym ziem zachodnich był Poznań, który wziął na siebie rolę obrońcy prawdy historycznej o polskości Wielkopolski, Pomorza i Śląska w sporze z historykami niemieckimi.

Główna rolę pełnił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza utworzony w 1919 roku.

Popularyzacja wyników badań akademickich zajmowało się Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich powołane w Poznaniu w 1922 roku.

Dzięki współpracy profesorów poznańskich z działającymi w Toruniu Instytutem Bałtyckim i Towarzystwem Naukowym w Toruniu udało się w 1927 roku wydać pierwsza synteza historyczna poświęcona Pomorzu pod tytułem „Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości”.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/72118

Monografia była dziełem zbiorowym i  składała się z następujących studiów:

1 – Józef Kostrzewski – Czasy przedhistoryczne Pomorza

2 – Kazimierz Tymieniecki – pomorze za Bolesławów

3 – Teodor Tyc – Pomorze polskie a Krzyżacy

4 – Kazimierz Tymieniecki – Upadek rządów krzyżackich na Pomorzu

5 – Kazimierz Ślósarczyk – Sprawa zespolenia Prus Królewskich z Koroną za Jagiellonów (1454-1572)

6 – Władysław Konopczyński – Prusy Królewskie w unji z Polską (1569-1772)

7 – Władysław Konopczyński – Polska polityka bałtycka

8 – Marjan Kniat – Życie gospodarcze Pomorza (Prus Królewskich) w czasach Rzeczpospolitej

9 – Tadeusz Grabowski – Literatura polska na Pomorzu

10 – Andrzej Wojtkowski – Zabór pruski (Do kongresu wiedeńskiego)

11 – Ks. Alfons Mańkowski – Pod rządami pruskimi (1815-1918)