Pożarnictwo Wąbrzeźna – Jarosław Herbowski

Polecamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Pożarnictwo Wąbrzeźna
na tle historii miasta i rozwoju ochrony przeciwpożarowej w kraju do 1990 roku

Jarosław Herbowski

Wydawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie
Wydawnictwo: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2010

Sygnatura SIRr XXI/47

Praca Jarosława Herbowskiego jest obowiązkową lekturą wszystkich miłośników Wąbrzeźna.
Autor przedstawia dzieje straży pożarnej na tle historii miasta.

Wszechstronnie i wyczerpującą opracowano następujące zagadnienia:
– okoliczności powstania straży ogniowej,
– działalność straży i uwarunkowania społeczno – środowiskowe,
– nieogniowa działalność straży o charakterze wychowawczo – patriotycznym,
– udział w walkach narodowo – wyzwoleńczych,
– lata hitlerowskiej okupacji,
– okres Polski Ludowej,
– rozwój i działalność Zawodowej Straży Pożarnej,
– przemiany ustrojowe lat 80-tych.

Z książki dowiemy się:
– jakie były pierwsze przepisy ogniowe,
– jakie były dawne metody gaszenia pożarów,
– jakimi posługiwano się narzędziami,
– jak funkcjonowała strażnica,
– jakimi zaprzęgami konnymi i sprzętem motorowym dysponowano.

Publikacja zawiera również:
– kalendarium najważniejszych wydarzeń straży pożarnej w Wąbrzeźnie,
– biografię Zygmunta Kalksteina (przedwojennego starosty Wąbrzeźna),
– biografię Teofila Klińskiego (przedwojennego komendanta Straży Pożarnej w Toruniu),
– 62 ryciny,
– bibliografię.