Pracownia Regionalna

Księgozbiór Pracowni Regionalnej obejmuje następujące działy:
 • bibliografie
 • czasopisma
 • biografie
 • Mikołaj Kopernik
 • statystyka
 • historia
 • partie polityczne
 • miejscowości
 • Toruń
 • etnografia
 • geografia
 • kartografia
 • przyroda
 • krajoznawstwo
 • demografia
 • gospodarka
 • przemysł
 • rzemiosło
 • rolnictwo
 • transport
 • łączność
 • praca
 • administracja
 • prawo
 • wojsko
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • turystyka
 • językoznawstwo
 • kultura
 • nauka
 • oświata
 • literatura
 • sztuka
 • kościół
 • książka
 • biblioteka
 • czytelnictwo
 • instytucje regionalne