Prawo autorskie w instytucjach kultury – szkolenie

belkaniebieska2

17112015

 

mec. Marcin Lassota

Prawo autorskie w instytucjach kultury

szkolenie

14 listopada 2015

Toruń

belkaniebieska2

W sobotę 14 listopada 2015 roku braliśmy udział w szkoleniu „Prawo autorskie w instytucjach kultury”.

Szkolenie prowadził adwokat Marcin Lassota z Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy (Kraków).

Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach programu „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Jednym z podstawowych obszarów programu jest e-Kultura.

Szkolenie odbyło się w nowej siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Centrum Innowacyjności przy ul. Włocławskiej 167.

Szkolenie trwało 8 godzin, od 9.00 do 17.00.

Wykładowca omówił szczegółowo następujące zagadnienia:

  • prawa na dobrach niematerialnych
  • prawo autorskie
  • prawa pokrewne
  • dozwolony użytek utworów
  • utwory osierocone i niedostępne w obrocie handlowym
  • wolne licencje
  • prawo do wizerunku
  • istotne postanowienia umów autorsko-prawnych

Prelegent uwzględnił najnowsze zmiany w prawie autorskim, które miały miejsce w 2015 roku (dozwolony użytek oświatowy, wyjątek biblioteczny, prawo cytatu, utwory osierocone, utwory niedostępne w handlu).

Szkolenie było bardzo ciekawe, ponieważ prowadzący jest praktykiem i podawał wiele konkretnych przykładów problemów i rozwiązań z prowadzonych przez swoją kancelarię spraw.

Mec. Lassota obsługiwał już wiele instytucji publicznych, stowarzyszeń i fundacji, wydawnictw, organizacji zbiorowego zarządu oraz indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

W szkoleniu brali udział pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, muzeów z terenu całego województwa.

belkaniebieska2