Przedwojenne czasopisma kobiece

 

Ostatnio poszukujecie informacji o życiu codziennym w okresie przedwojennym. Ich podstawą mają być wiadomości zaczerpnięte z czasopism kobiecych.

Książnica Kopernikańska dysponuje aż 11 tytułami czasopism kobiecych z okresu międzywojennego.

Bluszcz

Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet
Miejsce wydania: Warszawa
Zasób: 1880, 1882-1887, 1892-1893, 1896-1898, 1924, 1926-1939
Sygnatura KM 02698

 

 

Dla Przyszłości

Miesięcznik Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet
Miejsce wydania: Warszawa
Zasób: 1939
Sygnatura KM 04097

 

 

 

Doniesienia Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet

Miejsce wydania: Poznań
Zasób: 1934-1938
Sygnatura KM 03116

 

 

 

Doniesienia Związkowe Związku Kobiet Katolickich

Miejsce wydania: Poznań
Zasób: 1934
Sygnatura: KM 03116

 

 

 

Gazeta dla Kobiet

Miesięcznik ilustrowany Związku Kobiet Katolickich w Poznaniu
Miejsce wydania: Poznań
Zasób: 1934-1938
Sygnatura KM 02949

 

 

 

Gazeta Kobiet

Miesięcznik ilustrowany Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu
Miejsce wydania: Poznań
Zasób: 1939
Sygnatura KM 02949

 

 

 

Gospodyni Pomorska

Organ Pomorskiej Izby Rolniczej poświęcony sprawom gospodarstwa domowego i kół gospodyń wiejskich
Miejsce wydania: Toruń
Zasób: 1937-1939
Sygnatura KM 03146

 

 

 

Moja Przyjaciółka

Ilustrowany dwutygodnik kobiecy
Miejsce wydania: Żnin
Zasób: 1936-1939
Sygnatura KM 03148

 

 

 

Ziemianka Polska

Organ zrzeszeń ziemianek wszystkich ziem polskich
Miejsce wydania: Warszawa
Zasób: 1938-1939
Sygnatura KM 03098

 

 

 

Kobieta współczesna

Ilustrowany tygodnik społeczno – literacki
Miejsce wydania: Warszawa
Zasób: 1929-1933
Sygnatura KM 01861

 

 

 

Kobieta w świecie i w domu

Dwutygodnik poświęcony życiu domowemu i modom
Miejsce wydania: Warszawa
Zasób: 1931-1939
Sygnatura KM 02948