Słownik biograficzny. Wojskowi doby nowożytnej związani z Toruniem

 

Cel:

Celem projektu jest przedstawienie sylwetek osób związanych ze sferą militarną Torunia w czasach nowożytnych. Pisząc o osobach związanych z nowożytną wojskowością mamy na myśli głównie wojskowych, architektów oraz miejskich urzędników odpowiedzialnych za obronność.

Część z tych postaci posiada już swoje biogramy, ale dotyczy to przede wszystkim osobistości takiej rangi jak burmistrz Henryk Stroband, czy architekt Adam Freytag. Trudniej znaleźć teksty na temat mniej znanych osób. Piszący te słowa ma na myśli tutaj głównie wojskowych biorących udział w walkach o miasto podczas oblężeń w XVII i XVIII wieku. Przykładem jest pułkownik Gerard Denhoff (Dönhoff), który w 1629 roku obronił gród nad Wisłą przed szwedzką armią marszałka polnego Hermana Wrangla.

Zakres chronologiczny i geograficzny:

Cezury chronologiczne obejmują okres od XVI wieku do II rozbioru w 1793 roku. Natomiast zakres terytorialny zamyka poszukiwania na obszarze miasta.

Materiały:

Podstawą źródłową poszukiwań są zasoby Archiwum Państwowego w Toruniu, które będą uzupełnianie materiałami z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Sylwetki:

  1. DENHOFF GERARD (1590-1648) – wojskowy, dyplomata, królewski dworzanin, hrabia Rzeszy, wojewoda pomorski