Sprawozdanie z webinarium: Migająca strona – migająca książka – migający świat

belkaniebieska2

28072016

Olgierd Kosiba
Aleksandra Włodarczak – tłumacz

Migająca strona – migająca książka – migający świat.
Głusi w przestrzeni kultury i sztuki

Webinarium

30 czerwca 2016

Organizator: Sieć Labib, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

belkaniebieska2

W czwartek 30 czerwca 2016 roku mieliśmy możliwość uczestniczyć w webinarium dla bibliotekarzy zatytułowanym „Migająca strona – migająca książka – migający świat. Głusi w przestrzeni kultury i sztuki”.

Webinarium prowadziła inspiratorka z portalu Labib.pl Anna Rutkowska.

W roli eksperta wystąpił Olgierd Kosiba – pomysłodawca największej w Europie platformy edukacyjnej do nauki języka migowego Migaj.eu, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Webinarium było na bieżąco tłumaczone przez Agnieszką Włodarczak – tłumacza i wykładowcę polskiego języka migowego.

Olgierd Kosiba uzmysłowił na początku widzom webinarium, że Głusi mają własny język i co za tym idzie własną kulturę.

Nie maj jednak jednego międzynarodowego języka migowego, każdy naród ma swój.

W Polsce jest to polski język migowy.

Nie jest prawdą, że osoby Głuche mogą się łatwo komunikować za pomocą kartki i długopisu.

Głusi posługują się polskim językiem migowym, który jest językiem gestów, a nie słów.

Język polski jest ich drugim językiem, który jest bardzo trudny do opanowania ze względu na niezrozumiale wyrazy, niezrozumiałą gramatykę, pojęcia abstrakcyjne czy używanie przenośni.

Język migowy jest językiem wizualnym.

Należy oferować osobom Głuchym książki tłumaczone na polski język migowy – migające książki.

Na stronach internetowych powinno być wiele plików wideo.

Filmy  powinny być uzupełniane o tłumaczenia na język migowy umieszczane w rogu ekranu.

Nauka języka migowego nie jest trudna – podstawy można opanować w ciągu 8-16 godzinnego kursu.

Wielką wartością webinarium było obalenie wielu mitów i fałszywych stereotypów na temat Głuchych.

Okazuje się, że barierą oddzielającą Głuchych i słyszących jest brak świadomości większości społeczeństwa na temat tego kim są osoby Głuche.

Całe webinarium można obejrzeć w internecie na portalu YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMR5kxsYHIU

Gorąco polecamy.

belkaniebieska2