Stanisław Koc – Zabytki Inowrocławia

 

Stanisław Koc

Zabytki Inowrocławia
Archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010

Inowrocław 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/154

Stanisław Koc jest autorem wielu artykułów i książek poświęconych zabytkom Inowrocławia, dziejom Kujaw i historii Polski.

 

1. Inowrocław, Krzyżacy a zjednoczenie Królestwa Polskiego / Stanisław Koc. – Inowrocław : Poligrafia Kunke, 2010.
2. Kościół farny p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu / Stanisław Koc. – Inowrocław : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal, [2008?].
3. Zabytki Inowrocławia : -archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010 / Stanisław Koc. – Inowrocław : Stanisław Koc, 2014.
4. Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego (1210-1410) / Stanisław Koc. – Inowrocław : Totem, 2013.

 

W 2010 roku przy okazji modernizacji nawierzchni ulic, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie inowrocławskiej Starówki, przeprowadzono również badania archeologiczne, jednak tylko o charakterze ratunkowym.

Stanisław Koc odnosi się do wyników tych badań archeologicznych oraz przedstawia własne ustalenia.

Monografia dzieli się na trzy rozdziały poświęcone najbardziej reprezentacyjnym budowlom średniowiecznego Inowrocławia.

Dwie z nich już nie istnieją.

  1. Pierwotny kościół pw. św. Mikołaja  „na środku rynku miasta”
  2. Kościół św. Mikołaja odbudowany po zniszczeniu przez Krzyżaków w 1431 r.
  3. Kościół pw. św Franciszka przy klasztorze franciszkanów

Ich historia i architektura zostały bardzo dokładnie opisane przez autora.

Walory opracowania podnoszą również liczne stare rysunki i plany przedstawiające wymienione zabytki.

To niezwykle cenna publikacja, wypełniająca lukę w naszej wiedzy o początkach miasta oraz o architekturze i urbanistyce średniowiecznego Inowrocławia.