Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej

 

Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej 

 redakcja naukowa: Piotr Birecki, Iwona Markowska

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXIXb/39

W 2017 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu zrealizowało projekt „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji fotograficznej Kurta Grimma”.

W latach 2018-2019 przeprowadzono jeszcze szersze badania pod tytułem „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”.

Polecana publikacja prezentuje pierwsze i pełne wyniki prowadzonej przez trzy lata kwerendy bibliotecznej, archiwalnej i muzealnej.

Opracowanie składa się z artykułów naukowych oraz najpełniejszej dotąd listy strat wojennych toruńskiego muzeum.

Artykuły naukowe:

  • Zbiory toruńskiego muzeum do 1939 roku / Anna Kroplewska-Gajewska
  • Muzeum Miejskie w Toruniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945) / Sylwia Grochowina
  • Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu / Piotr Birecki
  • Kurt Grimm(189-1963). Dokumentalista z czasu okupacji Torunia / Iwona Markowska
  • Ikonografia Torunia w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu nad Lahną w badaniach nad stratami wojennymi toruńskiego muzeum / Piotr Birecki
  • Negatywy Muzeum Okręgowego w Toruniu – uwagi konserwatora zabytków / Tomasz Kozielec

Lista strat wojennych Muzeum Okręgowego w Toruniu została opracowana przez Jolantę Juźków i Michała Kurkowskiego.

Przy poszczególnych opisach umieszczono ilustracje, o ile zaginione obiekty posiadały dokumentacje fotograficzną.

Trzeba przy tym pamiętać, że część zbiorów muzeum Niemcy zniszczyli, chcąc zatrzeć obecność kultury polskiej na Pomorzu.

Przed wywiezieniem zbiorów do Niemiec okupanci celowo zniszczyli muzealne inwentarze i katalogi.