Świat w liczbach – 2013

belkaniebieska2

16112015Świat w liczbach – 2013
Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Wybór i opracowanie:
Jan Kądziołka,
Kazimierz Kocimowski,
Edward Wołonciej

Wydanie XX zmienione (2013)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XVII/E-22

belkaniebieska2

Seria „Świat w liczbach” jest źródłem najbardziej aktualnych danych statystycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i liceów.

Informacje te można wykorzystywać na lekcjach geografii, ale i innych przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie, astronomia, historia, przedsiębiorczość, ekologia.

Autorzy zebrali najnowsze dane opublikowane w opracowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu.

Książka zawiera ponad 300 tabel i 18 map.

Opracowanie dzieli się na dwie części: Świat i Polska.

Część pierwsza zawiera dane o Ziemi jako planecie, o ludności świata i warunkach życia, o światowej gospodarce, przemyśle, rolnictwie, rybołówstwie, leśnictwie, transporcie, handlu międzynarodowym.

Część druga poświęcona Polsce zawiera informacje o położeniu, powierzchni i ukształtowaniu geograficznym naszego kraju, o jego wodach i klimacie, dane na temat ochrony środowiska, ludności, zatrudnienia, wiadomości dotyczące finansów Polski, naszego przemysłu, gospodarki mieszkaniowej, szkolnictwa, kultury, łączności i turystyki, informacje o rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, transporcie i handlu zagranicznym Polski.

Książkę zamyka rozdział poświęcony podziałowi administracyjnemu Polski i poszczególnym województwom.

belkaniebieska2