Sylwia Galij-Skarbińska – Uniwersytet wobec inwigilacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

17032015Sylwia Galij-Skarbińska

Uniwersytet wobec inwigilacji
Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa

Wydawnictwo Naukowe GRADO

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIa/73

 

Autorka rozprawy jest dr Sylwia Galij-Skarbińska z Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podstawą źródłową pracy są dokumenty Służby Bezpieczeństwa zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Opracowanie dotyczy studentów, naukowców, pracowników dydaktyki, administracji i pracowników technicznych UMK inwigilowanych przez SB w latach 70-tych XX w.

Rozdział I poświęcony jest zdefiniowaniu pojęcia „postawy politycznej”.

Rozdział II zawiera przedstawienie struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie toruńskim.

Działania SB wobec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zostały opisane w rozdziale III. Scharakteryzowano obszary działań operacyjnych SB, rodzaje spraw prowadzonych przez SB, metody pozyskiwania tajnych współpracowników w środowisku UMK.

W rozdziale IV przedstawiono antysystemowe postawy polityczne studentów i profesorów uniwersytetu, powiązania z opozycja demokratyczną i działalność duszpasterstwa akademickiego.

Natomiast rozdział V dotyczy postaw prosystemowych tajnych współpracowników SB i innych osobowych źródeł informacji. Autorka nie podaje nazwisk tajnych współpracowników, gdyż opracowanie nie jest poświęcone indywidualnym biografiom, ale jest zbiorowym portretem środowiska akademickiego.

To ważna książka, która odkrywa nieznany wcześniej obraz postaw politycznych środowiska uniwersyteckiego w okresie rodzenia się opozycji demokratycznej, jeszcze przed powstaniem ruchu Solidarności.

belkaniebieska2