Tadeusz Zakrzewski – Wspomnienia Torunianina z Podgórza

 

Tadeusz Zakrzewski

Wspomnienia Torunianina z Podgórza

Wydawca: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Zakrzewski Tadeusz

Wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego zostały wydane przez Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu dla upamiętnienia jego wieloletniego prezesa, zasłużonego i honorowego członka TBL i kawalera Orderu Białego Kruka.

Wspomnienia przygotował do druku, zredagował i przedmową opatrzył Zefiryn Jędrzyński.

Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) był zasłużonym dla miasta Torunia działaczem społecznym, bibliofilem, kolekcjonerem.

Był autorem niezliczonej ilości publikacji poświęconych Toruniowi, jego historii, życiu społecznemu, kulturalnemu, umysłowemu i artystycznemu.

W 2002 roku otrzymał od władz miasta medal „Thorunium”.

Urodził się w Podgórzu, który do 1938 roku był samodzielnym miastem.

W 1947 roku ukończył fakultet prawno-ekonomiczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Od 1971 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 1976 roku obronił prace doktorską Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim w l. 1815-1929″.

Swoje kolekcjonerskie zbiory prezentował na 19  wystawach.

Pasjonowała go stara fotografia.

Zbieranie pocztówek zaowocowało znajomością z Wisławą Szymborską i wieloletnią korespondencję obojga.

Jest również autorem kilkudziesięciu biogramów wybitnych torunian.

Przez 18 lat pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela.

Przez 19 lat był redaktorem naczelnym „Rocznika Toruńskiego” wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

Tadeusz Zakrzewski pozostawił po sobie wspomnienia i dzienniki.

Dzienniki pisane były na bieżąco w latach 1955-56 i 1965-66 oraz w czasie pracy w Towarzystwie Naukowym w Toruniu w latach 1971-1978.

Książka „Wspomnienia Torunianina z Podgórza” zawiera opracowane przez Zefiryna Jędrzyńskiego zarówno wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego jak i jego dzienniki.

Wspomnienia zapisane po latach opisują lata dziecięce Tadeusza Zakrzewskiego spędzone w podtoruńskim Podgórzu, naukę w przedwojennym Gimnazjum im. M. Kopernika, lata okupacji niemieckiej w Toruniu, konspirację w Związku Jaszczurczym oraz pierwsze lata powojenne.