Tag Archives: 1939 rok

Next Page

Przemysław Dymek – 63 Toruński Pułk Piechoty

 

Przemysław Dymek

63 Toruński Pułk Piechoty

Oficyna Wydawnicza „Ajaks”

Pruszków 2016

Sygnatura SIRr XXV/50b

Oficyna Wydawnicza „Ajaks” z Pruszkowa podjęła się bezprecedensowego przedsięwzięcia na polskim rynku księgarskim.

Od 1989 wydaje nieprzerwanie serię książek historycznych „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”.

Do tej pory ukazało się już ponad 216 tomów cyklu.

Wśród omawianych jednostek są również te stacjonujące przed wojną w Toruniu, z najsłynniejszym 63 Toruńskim Pułkiem Piechoty na czele.

Na okładce książki autorstwa Przemysława Dymka obejrzeć możemy sztandar 63. Toruńskiego Pułku Piechoty.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej znajdują się również inne książki autora poświęcone wojskowości:

1. 15. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r. / Przemysław Dymek. – Warszawa : Taktyka i Strategia ; Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2013.
2. 63 Toruński Pułk Piechoty / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
3. 8 Batalion Saperów / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
4. 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej / Przemysław Dymek. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2016.
5. Niepokonana Dywizja : 25. Kaliska Dywizja Piechoty w latach 1921-1939 / Przemysław Dymek. – Warszawa ; Poznań : Oficyna Wydawnicza „Ajaks” : Taktyka i Strategia, 2012.
6. Toruńska Dywizja : 4. Dywizja Piechoty w latach 1921-1939 / Przemysław Dymek. – Oświęcim : Napoleon V, 2015.

Opracowanie poświęcone 63. Toruńskiemu Pułkowi Piechoty opiera się na źródłach archiwalnych:
– z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym jorku,
– z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie,
– z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

Autor wykorzystał również przedwojenne źródła drukowane, współczesne artykuły naukowe, opracowania i wspomnienia.

Monografia rozpoczyna się od przedstawienia udziału pułku w walkach o granice w latach 1919-1920.

Następnie autor opisuje funkcjonowanie pułku w okresie międzywojennym.

Najobszerniejszą częścią książki jest opis szlaku bojowego pułku w czasie Kampanii Wrześniowej.

Dowodził pułkiem wówczas ppłk Stefan Kaczmarczyk.

63. Toruński Pułk Piechoty brał udział w dwu ważnych bitwach:

– bitwa nad Osą (1-4 września)

– bitwa nad Bzurą (11-19 września)

Resztki pułku toczyły walki do 22 września w Puszczy Kampinowskiej.

Książkę wzbogacają  stare fotografie i mapa.

Przemysław Dymek – Toruńska Dywizja – 4 Dywizja Piechoty w latach 1921-1939

 

Przemysław Dymek

Toruńska Dywizja
4. Dywizja Piechoty w latach 1921 – 1939

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2015

Sygnatura SIRr XXV/46

 

4 Dywizja Piechoty została utworzona 16 kwietnia 1919 roku.

Uczestniczyła w wojnie polsko-ukraińskiej  i w wojnie polsko-bolszewickiej.

W październiku 1921 roku dowództwo dywizji zostało przeniesione do Torunia i przez cały okres międzywojenny było związane z naszym miastem.

Właśnie historia tej Toruńskiej 4. Dywizji Piechoty w latach 1921 -1939 jest przedmiotem polecanego opracowania.

Autor poświecił drugą część książki losom dywizji w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.

Dywizja składała się z następujących jednostek:

  • 14 Pułk Piechoty z Włocławka
  • 67 Pułk Piechoty  z Brodnicy
  • 63 Toruński Pułk Piechoty
  • 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej (Inowrocław)

Autor wykorzystał bogaty materiał źródłowy.

Opisał rodowód i dzieje pułków tworzących dywizję, przedstawił działania administracyjne i proces szkoleniowy, ukazał służbę garnizonową, w końcu zanalizował możliwości militarne dywizji i jej szlak bojowy w czasie całej kampanii wrześniowej.

Opracowanie uzupełniają obsady personalne 4. Dywizji Piechoty oraz noty biograficzne dowódców poszczególnych oddziałów dywizji.

Załączono mapy sytuacyjne oraz liczne archiwalne zdjęcia.

17 września 1939 – agresja ZSRR na Polskę – kwerenda

belka

kwerenda17 września 1939 roku Armia Czerwona realizując pakt Ribbentrop – Mołotow napadła na Polskę, zmagającą się już z agresją Niemiec hitlerowskich.

Sojusz Hitlera i Stalina przypieczętował IV rozbiór Polski.

Konsekwencją agresji sowieckiej były masowe wywózki Polaków oraz egzekucja dokonana na polskich oficerach w Katyniu.

 

 

Wydarzenia te bardzo interesują naszych czytelników, którym polecamy następujące pozycje z księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej:

 

1. 1939 : obrona Polski i Europy / Tadeusz Jurga. – Warszawa : Bellona, cop. 2014.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 299801 Wypożyczalnia
2. Armia Stalina 1939-1941 : zbrojne ramię polityki ZSRS / Czesław K. Grzelak. – Kielce ; Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 288515 Wypożyczalnia
3. Dziennik sowieckiej agresji : wrzesień 1939 / Czesław Grzelak. – Warszawa : Gryf : Wojskowy Instytut Historyczny, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 94(438).082.5 Wypożyczalnia
MAG G 243229 Wypożyczalnia
4. Katyń – ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert ; [współpr.: Rafał E. Stolarski, Zygmunt Walkowski]. – Warszawa : Świat Książki, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 94(438).082.5 Filia 16
MAG G 288698 Wypożyczalnia
5. Katyń : zbrodnia, prawda, pamięć / Andrzej Przewoźnik [oraz] Jolanta Adamska. – Warszawa : Świat Książki, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 290079 Wypożyczalnia
6. Kresy w czerwieni : agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku / Czesław K. Grzelak ; Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej. – Warszawa : „Neriton”, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(438).082.5 Filia 1
F.14 94(438).082.5 Filia 14
MAG G 253564 Wypożyczalnia
7. Kresy w ogniu : wojna polsko-sowiecka 1939 / Wiktor Krzysztof Cygan. – Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 94(438).082.5 Filia 12
F.14 94(438).082.5 Filia 14
MAG G 237963 Wypożyczalnia
8. Kresy we krwi 1939 / Wiktor Krzysztof Cygan. – Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295297 Wypożyczalnia
9. Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku / red. Krzysztof Rowiński ; aut. prac Bolesław Alapin [et al.]. ; Fundacja Kazimierza F. Vincenza – Szwajcaria. – Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 278031 Wypożyczalnia
10. Napaść sowiecka i okupacja polskich Ziem Wschodnich : (wrzesień 1939) : praca zbiorowa / red. Józef Jasnowski, Edward Szczepanik. – Warszawa ; Wrocław : Wers, [1989].
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 224608 Wypożyczalnia
11. O Rzeczpospolitej i dla Rzeczpospolitej : antologia serca i umysłu / Czesław K. Grzelak. – Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295741 Wypożyczalnia
12. Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim : stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939-1941 / Marek Wierzbicki. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 285719 Wypożyczalnia
13. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. – Paryż : Instytut Literacki, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 239859 Wypożyczalnia
14. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1990.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(438).082.5 Filia !
F.2 94(438).082.5 Filia 2
F.3 94(438).082.5 Filia 3
F.4 94(438).082.5 Filia 4
F.6 94(438).082.5 Filia 6
F.8 94(438).082.5 Filia 8
F.11 94(438).082.5 Filia 11
F.12 94(438).082.5 Filia 12
F.14 94(438).082.5 Filia 14
MAG G 223721 Wypożyczalnia
MAG G 223722 Wypożyczalnia
15. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo LTW Instytutu Józefa Piłsudskiego, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 94(438).082.5 Filia 14
16. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. – [Wyd. 3]. – Paryż : Instytut Literacki, 1976.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 245060 Wypożyczalnia
17. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. – Wyd. 4 foto-offsetowe. – Paryż : Instytut Literacki, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 278036 Wypożyczalnia
18. Zdradzona Polska : napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku / David G. Williamson ; przeł. Krzysztof Filip Rudolf. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 290235 Wypożyczalnia

belka